-->

2019-2020 Akademik Yılı Staj Hareketliliği Başvuru Sonuçları

22 Nisan 2019

2019-2020 Akademik Yılı Staj Hareketliliği Başvuru Sonuçları

 

* Değerlendirme, Erasmus Genel Notu-Akademik Not Ortalaması-Yabancı Dil Notu esas alınarak yapılmıştır. Erasmus Genel Notu, Akademik Not Ortalamasının %50’si ile Yabancı Dil Notunun %50’si alınarak hesaplanmıştır.

* Sıralamalar Erasmus Genel Puanına göre bölümler içerisinde büyükten küçüğe doğru yapılmıştır. Yerleştirmede bu husus dikkate alınmıştır.

* Transkript not ortalamalarının yüzlük sisteme dönüştürülmesinde YÖK Dönüştürme Tablosu kullanılmıştır.

* Aynı akademik kademede daha önce yararlanmış olan öğrencilerden 10 puan düşülmüştür.

* Seçilen öğrenciler için iki ayrı "Bilgilendirme Toplantısı" yapılacaktır. Bilgilendirme toplantıları, sonuç listesinde 1-15 sırasında yer alan öğrenciler için 25 Nisan 2019 Perşembe günü; 16-30 sırasında yer alan öğrenciler için 26 Nisan 2019 Cuma günü saat 10.30’da Erasmus Ofisi Toplantı Salonunda yapılacaktır. Toplantıya katılım gösteremeyecek öğrencilerin mazeretlerini belgelendirmeleri gerekmektedir.

* Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin başvuruları, Doğu Marmara Üniversite Sanayi Konsorsiyumu (DUSK) kapsamında değerlendirilmiştir.

* Staj hakkından faydalanmaktan vazgeçen öğrencilerin http://erasmus.ibu.edu.tr/i/staj/dokuman-ve-formlar linkinde yer alan Feragat Dilekçesini doldurarak en geç 30 Nisan 2019 tarihi mesai bitimine kadar Erasmus Koordinatörlüğüne teslim etmesi gerekmektedir.

 

Sonuçlar için tıklayınız.

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Erasmus Ofisi 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 2541000 /1096/1091/1094 Fax: +90 374 2534677
  • EPosta: erasmusibu.edu.tr

Ulusal AjansAvrupa Birliği BakanlığıEuropean Commission

Top