-->

Macar Hükümeti Stipendium Hungaricum Burs Programı Duyurusu

14 Aralık 2020


Macar Hükümeti, yabancı öğrencilerin Macaristan'daki eğitimlerinin desteklenmesi için, 2015 yılından bu yana Türk öğrencilerin de katılım sağladığı "Stipendium Hungaricum" bursu vermektedir.

2021 yılı içerisinde de Macar Hükümeti Stipendium Hungaricum Burs Programı kapsamında 40 Lisans, 65 Yüksek Lisans, 40 Doktora ve 5 Kısa Dönemli Burs olmak üzere 150 Türk öğrenciye yükseköğretim bursu verilmesi planlanmaktadır. Burs başvurularına ait detaylı bilgi aşağıdaki linkte yer almaktadır.

http://abdigm.meb.gov.tr/www/macaristan/icerik/1491

Başvuruların Orta Avrupa saatine göre 16 Ocak 2021 tarihinde saat 23:59'a kadar https://apply.stipendiumhungaricum.hu/ web adresine yapılması gerekmektedir. İlgilenen öğrencilere duyurulur.


  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Erasmus Ofisi Eski Kütüphane Binası 1. Kat 14030 Gölköy Kampüsü - BOLU
  • Tel: +90 374 2541000 dahili:1882/1884/1885/1890 Fax: +90 374 2534677
  • EPosta: erasmusibu.edu.tr

Ulusal AjansAvrupa Birliği BakanlığıEuropean Commission

Top