-->

Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuru Sonuçları (2019 ve 2020 Projesi)

17 Mart 2021

2019 ve 2020 Projesi Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuru Sonuçları aşağıda yer almaktadır. Bu kapsamda aşağıda yer alan bilgileri dikkatle okuyunuz.

 • Değerlendirme, Akademik Not Ortalamasının %50’si ile Yabancı Dil Notunun %50’si, Aynı akademik kademede daha önce Erasmustan faydalanan öğrencilerden     -10 puan, yabancı dil sınavına mazeretsiz olarak katılmamış öğrencilere -5 puan ve başvuru esnasında kabul mektubu olan öğrencilere +10 puan eklenerek hesaplanmıştır.
 • Transkript not ortalamalarının yüzlük sisteme dönüştürülmesinde YÖK Dönüştürme Tablosu kullanılmıştır.
 • Sıralamalar, daha önce belirlenen ve ilan edilen kontenjanlar dahilinde Erasmus Genel Puanına göre fakülteler ve bölümler içerisinde en yüksekten en düşüğe doğru yapılmıştır.
 • Yedek seçilen öğrenciler bölüm gözetmeksizin en yüksek puandan en düşük puana göre sıralanmışlardır.
 • Başvurusu kabul edilen Asil öğrenciler 30 Nisan 2021 tarihine kadar geçerli bir kabul mektubu sunmak zorundadırlar. Bu tarihe kadar kabul mektubu sunamayan öğrencilerin yerine yedek öğrenciler Erasmus staj hareketliliğine katılmaya hak kazanacaklardır.
 • Staj hakkından faydalanmaktan vazgeçen öğrencilerin  en geç 25.03.2021 tarihine kadar http://erasmus.ibu.edu.tr/i/staj/dokuman-ve-formlar linkinde yer alan Feragat Dilekçesini doldurarak Erasmus Koordinatörlüğüne teslim etmesi gerekmektedir. Aksi halde zamanında feragat etmeyen öğrencilerin başvurularında bundan sonraki süreçler için Erasmus programlarından faydalanmada puan kesilecektir.
 • Sonuçlara ilişkin itirazlarınızı 25.03.2021 tarihi saat 17:00’a kadar yazılı dilekçe ile Koordinatörlüğümüze  iletebilirsiniz.
 • Seçilen Asıl ve yedek öğrenciler için "Bilgilendirme Toplantısı" yapılacaktır. Bilgilendirme toplantısı 8 Nisan Perşembe günü  saat 14.00 de zoom üzerinden yapılacaktır. Toplantı linki başvuru esnasında bildirdiğiniz mail adreslerinene gönderilecektir.  Toplantıya katılım zorunlu olup katılım gösteremeyecek öğrencilerin mazeretlerini belgelendirmeleri gerekmektedir.

      

           Staj Hareketliliği Sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.

 • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Erasmus Ofisi Eski Kütüphane Binası 1. Kat 14030 Gölköy Kampüsü - BOLU
 • Tel: +90 374 2541000 dahili:1882/1884/1885/1890 Fax: +90 374 2534677
 • EPosta: erasmusibu.edu.tr

Ulusal AjansAvrupa Birliği BakanlığıEuropean Commission

Top