< < Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuru İlanı (2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi – KA131 / 2021 Projesi– II. ÇAĞRI)
-->

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuru İlanı (2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi – KA131 / 2021 Projesi– II. ÇAĞRI)

26 Eylül 2022

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği (KA131) Başvuru İlanı (2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi – 2021 Bütçesi – II. ÇAĞRI)

Erasmus+ AB Ülkeleri ile Öğrenci Öğrenim Hareketliliği (KA131) Başvuru İlanı (2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi – 2021 Bütçesi – II. ÇAĞRI)

2022-2023 AKADEMİK YILI ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İLANI

"2022-2023" eğitim öğretim yılı Bahar Dönemi Erasmus+ AB Ülkeleri ile Hareketlilik Programları kapsamında AB’de "Öğrenim Görmek" isteyen öğrencilerimiz için Erasmus+ AB Ülkeleri ile Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuruları başlayacaktır.

Başvuru Başlama: 17 Ekim 2022

Başvuru Bitiş: 31 Ekim 2022 tarihi mesai bitimi (Saat: 17:00)

Başvurular, başvuru tarihleri içerisinde http://uyg.ibu.edu.tr/erasmus-basvuru linkinden online olarak yapılacaktır. Elden, posta ile ya da e-posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için istenen belgeler, koşullar ve hibe miktarları aşağıda yer almaktadır.

Başvuruda bulunulabilecek kurumlar ve kontenjanlara buradan ulaşabilirsiniz.

Şartlar:

 • Programa tam zamanlı tüm öğrencilerimiz başvurabilir.
 • Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu’nun aşağıda belirtilen tarihlerde yapmış olduğu Erasmus dil yeterlilik sınavlarından (proficiency test) 100 üzerinden en az 60 puan almış olmak ya da YÖKDİL, YDS gibi ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilmiş yabancı sınavlarından en az yukarıda belirtilen puanları almış olmak.  Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından aşağıda belirtilen tarihlerde yapılmış/yapılacak olan sınavlar geçerlidir. Bu sınavlar şunlardır:

 

 • 22 Ekim 2021
 • 02 Mart 2022
 • 20 Nisan 2022
 • 21 Ekim 2022 (yapılacak)
 • Erasmus kapsamında öğrenim görmek isteyen öğrencilerimiz için yabancı dil baraj puanı İngilizce Öğretmenliği ve Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencileri için 100 üzerinden en az 80, diğer bölümler için 100 üzerinden en az 60 olarak belirlenmiştir. Ancak, yerleştirme aşamasında anlaşmalı okulların yabancı dil kriterleri dikkate alınacaktır. Bu nedenle başvurulan okula göre dil puanı barajı 60’ın üzerinde olması beklenebilir.

Not: Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu’nun yaptığı sınavlardan sadece 4 tanesi Erasmus Öğrenci Öğrenim hareketliliği başvurularında geçerli olacaktır. Bu sınavlarda en az birinden yeterli puan alınmış olması gerekmektedir. Eğer birden fazla sınava girilmişse yüksek puan alınan sınav Erasmus başvurusunda kullanılabilir.

 • Başka Üniversitelerden alınmış dil yeterlilik belgesi kabul edilmeyecektir.
 • Akademik başarı durumunu gösteren yeterli transkript ortalamasına sahip olmak gerekmektedir.
 • Programdan yararlanabilmek için başvuruda bulunacak olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin son transkript notları 4 üzerinden en az 2,20 (100'lük sistemde karşılığı belirtilecek), yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ise 4 üzerinden 2,5 olmalıdır.
 • Öğrenim hareketliliği için 25 kişilik kontenjan belirlenmiştir. Okulların sürekli güncellenen kontenjan taleplerine ve öğrencilerimizin tercihlerine göre kontenjan sayıları değişebilecektir.

Birimlere göre kontenjan sayıları:

 • Eğitim Fakültesi 2 öğrenci, (PDR, BÖTE ve İngilizce Öğret. Bölümleri için kontenjan bulunmamaktadır)
 • Fen Edebiyat Fakültesi 2 öğrenci, (Psikoloji ve Tarih Bölümleri için kontenjan bulunmamaktadır)
 • Güzel Sanatlar Fakültesi 1 öğrenci,
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2 öğrenci,
 • İlahiyat Fakültesi 1 öğrenci,
 • Mimarlık Fakültesi 1 öğrenci,
 • Mühendislik Fakültesi 2 öğrenci, (Çevre Mühendisliği Bölümü için kontenjan bulunmamaktadır)
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi 2 öğrenci,
 • Spor Bilimleri Fakültesi 2 öğrenci,
 • Turizm Fakültesi 1 öğrenci,
 • Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1 öğrenci,
 • Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 1 öğrenci,
 • Yabancı Diller Yüksek Okulu 1 öğrenci,
 • Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 3 öğrenci,
 • Meslek Yüksekokulları 3 Öğrenci,
 • Birimlere göre kontenjan sayıları üniversitelerle anlaşmalar ve diğer kriterlere göre değişiklik gösterebilir.

Yapılacak başvuruların değerlendirilmesinde kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma

+ 10 puan

Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir

+5 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan

 

 • ​Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için -10 puan azaltma uygulanır. Ayrıca, Üniversitemizin yaptığı yabancı dil yeterlilik sınavına katılacak öğrenci sayısını belirleyebilmek ve sınav düzenlenmesine ilişkin masraflara ayrılan kaynakların israfını engellemek üzere sınava başvurup da mücbir bir sebep olmaksızın katılmayan öğrencilerden, yükseköğrenim kapsamındaki herhangi bir hareketliliğe tekrar başvurmaları halinde, ağırlıklı seçim puanlarından “-5 puan” düşürülebilir veya yapılan masraflar öğrenciden rücuen tahsil edilebilir.
 • Seçilen Erasmus öğrencilerine yurtdışında geçirdikleri öğrenim süreleri için ekteki tabloya göre maddi destek verilecektir.
 • Hibe yetersizliğinden dolayı gidemeyecek olan öğrencilerimiz kendi maddi olanakları ile bu programdan yararlanabilir. Ancak bu talep karşı Üniversitelerle Üniversitemizin anlaşmalarına göre komisyon tarafından değerlendirilecektir.
 • Başvurular 2021 bütçe yılı kapsamında değerlendirilecektir.
 • 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları için Erasmus+ Uygulama el kitabının 6.1.D Ekonomik Açıdan İmkânları Kısıtlı Öğrencilere İlave Hibe başlıklı maddesi "Öğrenim hareketliliği (SMS) için seçilen ekonomik açıdan imkânı kısıtlı öğrencilere Tablo-2’de belirtilen aylık hibe miktarlarına ek olarak öğrenim hareketliliği bütçesinden aylık 250 € ilave hibe ödenir.  29.05.1989 tarih ve 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun 2. Maddesi kapsamında anne veya babasına ya da kendisine muhtaçlık aylığı bağlanan öğrenciler ekonomik açıdan imkânı kısıtlılara yönelik ilave hibe imkânından yararlanırlar. Hareketliliğe seçilen öğrencinin ilave hibeden yararlanmak için Hibe Sözleşmesi imzalanmadan önce Erasmus ofisine başvurarak bağlı bulunduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden alacağı yukarıda belirtilen Kanun kapsamında muhtaçlık aylığı aldığına dair belgeyi ibraz etmesi gereklidir. Yükseköğretim Kurumu, ilave hibe desteğinden yararlanacak öğrenci sayısının tespiti ve uygun bir hibe planlaması için gerekli önlemleri alır (başvuru formunda bu durumun sorgulanması vs. gibi). " hükmünü amirdir.

2022-2023 ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ ÜLKELERE GÖRE HİBE MİKTARLARI (2021 BÜTÇESİ)

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

450

 

 • Başvurular online olarak yapılacak olup, hareketliliğe hak kazanılması durumunda Erasmus Ofisi evrakların asıllarını talep edebilir.
 • Başvuruda bulunan öğrencilerin aşağıda belirtilen başvuru belgelerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Belgeleri eksik olan öğrencilerin başvuruları, değerlendirmeye alınmayacaktır.

Öğrenci Başvuru Sistemine yüklenecek belgeler şu şekildedir:

a-) 1 adet Güncel Transkript (UBYS’den veya öğrenci işlerinden temin edilecek-Transkript Ekim 2022 tarihli olmalıdır)

b-) 1 adet Dil Yeterlilik Belgesi (Üniversitemiz Yeterlilik Sınav Sonucu ise Yabancı Diller Yüksekokulu’nun sınav sonuç sayfasından temin edilecek)

c-) Taranmış Kimlik veya Pasaport

d-) 1 adet vesikalık fotoğraf

 • Başvuru süresi sonlandıktan sonra hiçbir şekilde başvuru kabul edilmeyecektir. Ayrıca eksik belge ve yanlış bilgiler içeren başvurular hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Başvuru evraklarını yanlış, yanıltıcı bilgi beyanında bulunanlar hakkında Erasmus Ofisi hukuki süreç başlatmakla yetkilidir. Yanlış ve yanıltıcı bilgi beyanında bulunanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Erasmus Ofisi Eski Kütüphane Binası 1. Kat 14030 Gölköy Kampüsü - BOLU
 • Tel: +90 374 2541000 dahili:1882/1884/1885/1890 Fax: +90 374 2534677
 • EPosta: erasmusibu.edu.tr

Ulusal AjansAvrupa Birliği BakanlığıEuropean Commission

Top