-->

Erasmus+ Ortak Ülkelerle Hareketlilik (KA107) (2020 Bütçesi) Personel Ders Verme Hareketliliği I. Çağrı Sonuçları

07 Kasım 2022

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Erasmus Koordinatörlüğü

Erasmus+ Ortak Ülkelerle Hareketlilik (KA107) (2020 Bütçesi)

Personel Ders Verme Hareketliliği I. Çağrı Sonuçları

 

Erasmus+ Ortak Ülkelerle Hareketlilik (KA107) (2020 Bütçesi) Personel Ders Verme Hareketliliği seçim süreci tamamlanmıştır.

Önemli bilgiler için aşağıdaki açıklamayı dikkatlice okuyunuz.

 • Yerleştirmeler, ülke kontenjanlarının tamamının kullanılmasını sağlayacak şekilde yapılmıştır.
 • (*) Covid-19 pandemisi nedeniyle Ulusal Ajans ve BAİBÜ arasında imzalanan aynı bölge içerisinde bulunan ülkeler arasında bütçe aktarımına olanak tanıyan uygulama kararı esas alınarak Batı Balkan Ülkeleri Bölgesi'nde yer alan Arnavutluk ve Kosova bütçeleri arasında aktarım yapılacaktır. Aktarım, Ulusal Ajans onayına tabidir.
 • Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç ardışık 5 iş günü olarak belirlenmiştir. Faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur.
 • Program kuralları gereği, 5 iş gününün altında faaliyet gerçekleştirilemez. Personel ders verme hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının mücbir sebep dışında 5 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği ve/veya vermesi gerekenden daha az saat ders verdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz; yapılan ödeme varsa iade talep edilir.
 • Personel ders verme faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir ve sadece ders verme faaliyeti ile ilgili faaliyet gerçekleştirilen günler ve ders verme günlerinden farklı olması durumunda seyahat günleri için (maksimum 2 gün) hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Ders Verme Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility for Teaching - Mobility Agreement) ders verme programının gün bazında belirtilmesi
 • Ders verme faaliyeti, sözleşme gereğince en geç 31 Temmuz 2023 tarihine kadar gerçekleştirilebilir. Ancak faaliyetin en geç karşı kurumun 2022-2023 akademik yılı ders verme süresi bitmeden önce gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir.
 • İsteyen personel, programdan hibe almadan da yararlanabilir.
 • Sonuçlara 11 Kasım 2022 tarihi mesai bitimine kadar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eposta adresine dilekçe ile itiraz edilebilir.
 • Asıl seçilen personel bilgisi, ortak yükseköğretim kurumlarına Ofis aracılığıyla bildirilecektir. Asıl seçilen personelin, en geç 13 Ocak 2023 tarihine kadar Kabul Mektubunu ve onaylı Teaching Mobility Agreement formunu Erasmus Koordinatörlüğüne teslim etmesi gerekmektedir.
 • Asıl seçilen personelin, gerekli dokümanları 13 Ocak 2023 tarihine kadar teslim etmemesi durumunda, yedek listeye geçilecektir.
 • Hareketlilikten faydalanmak istemeyen personelin 11 Kasım 2022 tarihine kadar Erasmus Koordinatörlüğü’ne dilekçe ile bildirmesi gerekmektedir. Feragat dilekçesi örneğine https://erasmus.ibu.edu.tr/personel/dokuman-ve-formlar linkinden ulaşılabilir.

 

Not: Sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Toplantı, TEAMS uygulaması üzerinden çevirimiçi olarak yapılacaktır. Toplantı linki, katılımcılara iletilecektir.

Söz konusu toplantıya ait detaylar aşağıdadır:

Toplantı tarihi: 14.11.2022

Toplantı saati: 14:00

 

Süreç hakkında bilgi almak için:

 

Erasmus+ Ortak Ülkelerle Hareketlilik Koordinatörü

Öğr. Gör. Özlem Yelda DİLMEN

(tel 1882- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ile bağlantıya geçiniz.

 

Sonuç listesi için tıklayınız.

 

 • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Erasmus Ofisi Eski Kütüphane Binası 1. Kat 14030 Gölköy Kampüsü - BOLU
 • Tel: +90 374 2541000 dahili:1882/1884/1885/1890 Fax: +90 374 2534677
 • EPosta: erasmusibu.edu.tr

Ulusal AjansAvrupa Birliği BakanlığıEuropean Commission

Top