< < 2021 ve 2022 Projesi TESİAD Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuru Sonuçları
-->

2021 ve 2022 Projesi TESİAD Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuru Sonuçları

12 Ocak 2023

Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuru Sonuçları

2021 ve 2022 Projesi Tesiad Türkçenin Öğretimi Konsorsiyumu Projesi

2021 ve 2022 Tesiad Türkçenin Öğretimi Konsorsiyumu Projesi Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuru Sonuçları aşağıda yer almaktadır. Bu kapsamda aşağıda yer alan bilgileri dikkatle okuyunuz.

 • Değerlendirme, Akademik Not Ortalamasının %50’si ile Yabancı Dil Notunun %50’si, aynı akademik kademede daha önce Erasmus programından faydalanan öğrencilerden     -10 puan ve başvuru esnasında kabul mektubu sunan öğrencilere +10 puan eklenerek hesaplanmıştır.
 • Transkript not ortalamalarının yüzlük sisteme dönüştürülmesinde YÖK Dönüştürme Tablosu kullanılmıştır.
 • Sıralamalar, daha önce belirlenen ve ilan edilen kriterler dahilinde Erasmus Genel Puanına göre fakülteler ve bölümler içerisinde en yüksekten en düşüğe doğru yapılmıştır.
 • Fakültelere göre dengeli kontenjan dağılımı yapılmaya çalışılmıştır. Kalan kontenjanlar için dağılımda, öğrenim hareketliliğinden faydalanma imkânı kısıtlı olan fakülte ve bölümlere öncelik verilmiştir. Daha önce Erasmus programından yararlanmamış öğrencilere öncelik verilmeye çalışılmıştır.
 • Yedek seçilen öğrenciler, bölüm gözetmeksizin en yüksek puandan en düşük puana göre sıralanmışlardır.
 • Başvurusu kabul edilen asıl öğrenciler, 3 Mart 2023 tarihine kadar geçerli bir kabul mektubu sunmak zorundadır. Bu tarihe kadar kabul mektubu sunamayan öğrencilerin yerine yedek öğrenciler Erasmus staj hareketliliğine katılmaya hak kazanacaklardır.
 • Staj hakkından faydalanmaktan vazgeçen öğrencilerin en geç 19.01.2023 tarihine kadar http://erasmus.ibu.edu.tr/i/staj/dokuman-ve-formlar linkinde yer alan Feragat Dilekçesini doldurarak Erasmus Koordinatörlüğüne teslim etmesi gerekmektedir. Aksi halde zamanında feragat etmeyen öğrencilerin başvurularında bundan sonraki süreçler için Erasmus programlarından faydalanmada puan kesilecektir.
 • Sonuçlara ilişkin itirazlarınızı 19.01.2023 tarihi saat 17:00’a kadar yazılı dilekçe ile Koordinatörlüğümüze iletebilirsiniz.
 • Hareketlilikten hibesiz faydalanmak mümkündür.
 • Seçilen Asıl ve yedek öğrenciler için "Bilgilendirme Toplantısı" yapılacaktır. Bilgilendirme toplantısı 19 Ocak Perşembe günü saat 14.00’de Erasmus Koordinatörlüğü Seminer Salonunda yapılacaktır.  Toplantıya katılım zorunlu olup katılım gösteremeyecek öğrencilerin mazeretlerini belgelendirmeleri gerekmektedir.

 

Sonuç listesi için tıklayınız.

 

 • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Erasmus Ofisi Eski Kütüphane Binası 1. Kat 14030 Gölköy Kampüsü - BOLU
 • Tel: +90 374 2541000 dahili:1882/1884/1885/1890 Fax: +90 374 2534677
 • EPosta: erasmusibu.edu.tr

Ulusal AjansAvrupa Birliği BakanlığıEuropean Commission

Top