-->

2020 Bütçesi 2022-2023 Akademik Yılı Erasmus+ Ortak Ülkelerle Hareketlilik (Uluslararası Kredi Hareketliliği - KA107) Personel Eğitim Alma Hareketliliği I. Çağrı

11 Mayıs 2023

T.C. BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası İlişkiler Ofisi

Erasmus Koordinatörlüğü

2020 Bütçesi 2022-2023 Akademik Yılı

Erasmus+ Ortak Ülkelerle Hareketlilik (Uluslararası Kredi Hareketliliği - KA107)

Personel Eğitim Alma Hareketliliği I. Çağrı

 

Proje Numarası: 2020-1-TR01-KA107-082767

Erasmus+ Ortak Ülkelerle Hareketlilik Programı Personel Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında, AB üyesi ülkeler dışındaki ülkelerle yapılacak hareketlilikler gerçekleştirilmektedir.

Kontenjan sayısı: 10 personel

İlan yayınlanma tarihi: 11 Mayıs 2023

Başvuru tarihleri: 31 Mayıs 2023 - 14 Haziran 2023 (mesai bitimi saat 17.00)

Başvuru linki: https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr

Başvuru sonuçlarının ilanı için öngörülen tarih: 16 Haziran 2023

Başvuru şekli:

 • Tüm başvuru işlemleri, yukarıda belirtilen Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yapılandırılan E-devlet başvuru platformu üzerinden ve çevrimiçi olarak yürütülecektir.
 • Başvuru için istenen belgelerin başvuru sisteminin ilgili bölümüne yüklenmesi gerekmektedir. Eksik belge ile başvurular, değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Başvuru sistemi,06.2023 tarihinde saat 17:00 itibariyle kapanacak, belirtilen tarih ve saatten sonra sisteme başvuru ya da belge girişi yapılamayacaktır.
 • Tüm adaylar aşağıda belirtilen değerlendirme ölçütlerine göre oluşan ağırlıklı puanlarına göre sıralanacaktır. Seçim Sonuçlarının ilanından sonra, seçim ve yerleştirmeye konu tüm itiraz, başvuru ve talepler e-posta yoluyla kabul edilecektir: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Başvuru esnasında sisteme yüklenmesi gereken belgeler:

 • Dil puanı belgesi (bkz. Başvuru kriterleri linki)
 • Görev belgesi (Personel Daire Başkanlığı ya da bağlı bulunulan Fakülte/Yüksekokuldan temin edilebilir)
 • Özel durum belgesi (Engelli, gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel ise)

***Proje, sadece aşağıda belirtilen bölümleri kapsadığından, ilgili bölümlerin personeli, ilgili alanlardan mezun ve kurumumuz uygulama ve araştırma merkezlerinde ve uluslararası ofis birimlerinde ilgili alanlarda görev yapan personel başvuruda bulunabilir. Diğer bölümlerden yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmayacaktır. Kurumumuza verilen bütçe sınırlı olduğundan, başvuruların değerlendirilmesinde gidilen üniversite ve bölüm çeşitliliğinin sağlanmasına öncelik verilecek ve kontenjan dağılımı başvuru çeşidine göre değerlendirilecektir.

Ülke

Üniversite

Bölüm

Kontenjan

Personel Sayı

Süre (gün)

Arnavutluk

University of Elbasan Alexander Xhuvani

Hemşirelik

 

8

 

 

5

 

Fizyoterapi

Ürdün

Yarmouk University

 

İlahiyat

 

2

 

 

 

5

 

 

Kosova

University of Prishtine

Uluslararası Ofis, değişim programları süreç yönetimi

 

3

 

 

 

5

 

 

 

Eğitim Alma Hareketliliğinin Kapsamı:

 

 • Personel eğitim alma hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, Ortak Ülkelerin birinde bir yükseköğretim kurumunda eğitim almasına veya Ortak Ülkedeki bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda ya da işletmede eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır.
 • Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları faaliyet kapsamında desteklenmemektedir.
 • Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, program ülkesinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ortak ülkede bir işletmeye gidebilmesi mümkün değildir.
 • Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç 5 iş günü olarak belirlenmiştir. Faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için tam gün eğitim alınması gerekmektedir.
 • Program kuralları gereği, 5 iş gününün altında faaliyet gerçekleştirilemez. Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının mücbir sebep dışında 5 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz yapılan ödeme varsa iade talep edilir.
 • Personel eğitim alma faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir ve sadece eğitim alma faaliyeti ile ilgili faaliyet gerçekleştirilen günler ve eğitim alma programı dışında olması halinde gidiş-dönüş seyahat günü ve seyahat gideri için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility for Training - Mobility Agreement) eğitim alma programının gün bazında belirtilmesi gerekmektedir.
 • Seyahat gideri, distance calculator/mesafe hesaplayıcısına göre ödenecektir.
 • Bir personelin hareketlilik faaliyeti ile vatandaşı olduğu Ülkeye gitmesi mümkündür; ancak değerlendirme sürecinde bu personele düşük öncelik verilir.
 • Eğitim alma faaliyetinin en geç 30 Temmuz 2023 tarihine kadar gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir.
 • İsteyen personel, programdan hibe almadan da yararlanabilir.
 • Hareketlilik BAİBÜ, Erasmus Koordinatörlüğü 2020-1-TR01-KA107-082767 sözleşme no’lu bütçesinden karşılanacaktır.
 • Seçim sonuçlarına itirazı olan personelin itirazını seçim sonuçlarının ilanından sonra en geç 10 işgünü içerisinde resmi şekilde Erasmus Koordinatörlüğüne bildirmeleri gerekmektedir.
 • Seçim sürecinde Ulusal Ajans kriterleri ve BAİBÜ Erasmus Koordinatörlüğü Personel Eğitim Alma Hareketliliği kriterleri dikkate alınacaktır.

 

Değerlendirme:

 • Yapılan başvurular, Ulusal Ajans’ın Erasmus+ Uygulama El Kitabı’nda belirtilen öncelikler dikkate alınarak belirlenmiş olan ve aşağıda belirtilen kriterler esas alınarak, Rektörlük Makamı tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından 20 taban puanı üzerinden değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucunda kontenjan sayısı kadar asil ve yedek personel belirlenecektir. Başvuruların değerlendirilmesinde kullanılacak seçim kriterlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 • http://erasmus.ibu.edu.tr/personel/egitim-alma-hareketliligi
 • - 6 Şubat 2023 depremine bağlı +10 puan uygulaması yapılacaktır.

 

Hibelendirme:

 

Eğitim alma hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır.

Gönderen Ülke

Kabul Eden Ülke

Günlük hibe miktarı (€)

Seyahat gideri (€)

 

Türkiye

Arnavutluk

 

180

 

275

Kosova

Ürdün

 

 

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Öğr. Gör. Özlem Yelda DİLMEN

BAİBÜ Erasmus+ ICM Koordinatörü

e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

tel: 8001

 • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Erasmus Ofisi Eski Kütüphane Binası 1. Kat 14030 Gölköy Kampüsü - BOLU
 • Tel: +90 374 2541000 dahili:8001/8002/8003/8004 Fax:
 • EPosta: erasmusibu.edu.tr

Ulusal AjansAvrupa Birliği BakanlığıEuropean Commission

Top