< < 2022 Projesi Erasmus+ Programla İlişkili Olan Ülkeler ile KA131 Kısa Dönem Doktora Öğrenci Staj Hareketliliği I. Çağrı Başvuru Sonuçları
-->

2022 Projesi Erasmus+ Programla İlişkili Olan Ülkeler ile KA131 Kısa Dönem Doktora Öğrenci Staj Hareketliliği I. Çağrı Başvuru Sonuçları

19 Temmuz 2023

 

2022 Projesi Erasmus+ Programla İlişkili Olan Ülkeler ile KA131 Kısa Dönem Doktora Öğrenci Staj Hareketliliği I. Çağrı Başvuru Sonuçları

2022 Projesi Kısa Dönem Doktora Öğrenci Staj Hareketliliği I. Çağrı Başvuru Sonuçları aşağıda yer almaktadır. Bu kapsamda aşağıda yer alan bilgileri dikkatle okuyunuz.

  • Değerlendirmede, Akademik Not Ortalamasının %50’si ile Yabancı Dil Notunun %50’si alınmıştır. Aynı akademik kademede daha önce Erasmus programından faydalanan, gerekçesiz vazgeçen öğrencilerden -10 puan ve başvuru esnasında kabul mektubu sunan öğrencilere +10 puan,  Şubat 2023 tarihindeki depremden I. Derece etkilenen öğrencileri +10 puan  eklenmiştir.
  • Transkript not ortalamalarının yüzlük sisteme dönüştürülmesinde YÖK Dönüştürme Tablosu kullanılmıştır.
  • Sıralamalar, daha önce belirlenen ve ilan edilen kriterler dahilinde Erasmus Genel Puanına göre adayların anabilim dalları içerisinde en yüksekten en düşüğe doğru yapılmıştır.
  • Başvurusu kabul edilen asıl öğrenciler, 11 Ağustos  2023 tarihine kadar geçerli bir kabul mektubu sunmak zorundadır.
  • Staj hakkından faydalanmaktan vazgeçen öğrencilerin en geç 28.07.2023 tarihine kadar http://erasmus.ibu.edu.tr/i/staj/dokuman-ve-formlar linkinde yer alan Feragat Dilekçesini doldurarak Erasmus Koordinatörlüğüne teslim etmesi gerekmektedir. Aksi halde zamanında feragat etmeyen öğrencilerin başvurularında bundan sonraki süreçler için Erasmus programlarından faydalanmada puan kesilecektir.
  • Sonuçlara ilişkin itirazlar 26.07.2023 tarihi saat 17:00’a kadar taranmış yazılı dilekçe ile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine e-posta yoluyla iletilebilir.
  • Seçilen Asıl öğrenciler için "Bilgilendirme Toplantısı" yapılacaktır. Bilgilendirme toplantısı 27 Temmuz Perşembe günü saat 14.00’da Teams üzerinden online olarak yapılacaktır. Toplantı katılım linki başvuru esnasında beyan edilen mail adreslerine gönderilecektir.   Toplantıya katılım zorunlu olup katılım gösteremeyecek öğrencilerin mazeretlerini belgelendirmeleri gerekmektedir. Mazeret bildirmeden toplantıya katılmayan öğrencilere, programa tekrar başvurmaları halinde başvurularında -5 puan uygulanacaktır.

 

 Sonuç listesi için tıklayınız.

 

 

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Erasmus Ofisi Eski Kütüphane Binası 1. Kat 14030 Gölköy Kampüsü - BOLU
  • Tel: +90 374 2541000 dahili:8001/8002/8003/8004 Fax:
  • EPosta: erasmusibu.edu.tr

Ulusal AjansAvrupa Birliği BakanlığıEuropean Commission

Top