2023 Projesi 2023-2024 Akademik Yılı Erasmus+ Programla İlişkili Olan Ülkeler (AB Üyesi Ülkeler) ile Öğrenci Öğrenim Hareketliliği (KA131) Başvuru İlanı I. ÇAĞRI
-->

2023 Projesi 2023-2024 Akademik Yılı Erasmus+ Programla İlişkili Olan Ülkeler (AB Üyesi Ülkeler) ile Öğrenci Öğrenim Hareketliliği (KA131) Başvuru İlanı I. ÇAĞRI

01 Eylül 2023

Erasmus+ Programla İlişkili Olan Ülkeler (AB Üyesi Ülkeler) ile Öğrenci Öğrenim Hareketliliği (KA131) Başvuru İlanı (2023-2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi – 2023 Bütçesi – I. ÇAĞRI)

2023-2024 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İLANI

 

"2023-2024" eğitim öğretim yılı Bahar Dönemi Erasmus+ AB Üyesi Ülkeler ile Hareketlilik Programları kapsamında AB’de "Öğrenim Görmek" isteyen öğrencilerimiz için Erasmus+ AB Üyesi Ülkeler ile Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuruları başlayacaktır.

Proje Numarası: 2023-1-TR01-KA131-HED-000114006

Başvuru Başlangıç: 27 Eylül 2023

Başvuru Bitiş: 13 Ekim 2023 tarihi mesai bitimi (Saat: 17:00)

Başvurular, başvuru tarihleri içerisinde https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/ linkinden online olarak yapılacaktır. Elden, posta ile ya da e-posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için istenen belgeler, koşullar ve hibe miktarları aşağıda yer almaktadır.

Başvuruda bulunulabilecek kurumlar ve kontenjanlara buradan ulaşabilirsiniz.

Şartlar:

 • Programa tam zamanlı tüm öğrencilerimiz başvurabilir.
 • Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu’nun aşağıda belirtilen tarihlerde yapmış olduğu Erasmus dil yeterlilik sınavlarından (proficiency test) 100 üzerinden en az 60 puan almış olmak ya da YÖKDİL, YDS gibi ÖSYM tarafından yapılan sınavlardan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarından en az yukarıda belirtilen puanları almış olmak.  Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından aşağıda belirtilen tarihlerde yapılmış/ yapılacak  olan sınavlar geçerlidir. Bu sınavlar şunlardır:
 • 22 Ekim 2021
 • 02 Mart 2022
 • 20 Nisan 2022
 • 21 Ekim 2022
 • 22 Aralık 2022
 • 02 Mart 2023
 • 06 Ekim 2023 (yapılacak)
 • Erasmus kapsamında öğrenim görmek isteyen öğrencilerimiz için yabancı dil baraj puanı İngilizce Öğretmenliği ve Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencileri için 100 üzerinden en az 80, diğer bölümler için 100 üzerinden en az 60 olarak belirlenmiştir. Ancak, yerleştirme aşamasında anlaşmalı okulların yabancı dil kriterleri dikkate alınacaktır. Bu nedenle başvurulan okula göre dil puanı barajı 60’ın üzerinde olması beklenebilir.
 • Not: Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu’nun yaptığı sınavlardan sadece yukarıda belirtilen tarihlerdeki sınavlar Erasmus Öğrenci Öğrenim hareketliliği başvurularında geçerli olacaktır. Bu sınavlarda en az birinden yeterli puan alınmış olması gerekmektedir. Eğer birden fazla sınava girilmişse yüksek puan alınan sınav sonucu Erasmus başvurusunda kullanılabilir. Başka Üniversitelerden alınmış dil yeterlilik belgesi kabul edilmeyecektir.
 • Akademik başarı durumunu gösteren yeterli transkript ortalamasına (GANO) sahip olmak gerekmektedir.
 • Programdan yararlanabilmek için başvuruda bulunacak olan ön lisans ve  lisans öğrencilerinin son transkript notları 4 üzerinden en az  2,20 (100'lük sistemde karşılığı belirtilecek), yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ise 4 üzerinden 2,50 olmalıdır.
 • Öğrenim hareketliliği için 50 kişilik kontenjan belirlenmiştir. Öğrencilerimizin tercihlerine göre kontenjan sayıları değişebilecektir.
 • GANO %50 ‘si ve yabancı dil puanı %50’ si alınıp toplandıktan sonra geçerli Erasmus puanı oluşacaktır.

  

 • Birimlere göre kontenjan sayıları :

BİRİM

KONTENJAN

Eğitim Fakültesi

7 öğrenci

Fen Edebiyat Fakültesi

7 öğrenci

Güzel Sanatlar Fakültesi

2 öğrenci

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

7 öğrenci

İlahiyat Fakültesi

1 öğrenci

İletişim Fakültesi

1 öğrenci

Mimarlık Fakültesi

2 öğrenci

Mühendislik Fakültesi

5 öğrenci

Sağlık Bilimleri Fakültesi

5 öğrenci

Spor Bilimleri Fakültesi

5 öğrenci

Turizm Fakültesi

2 öğrenci

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

2 öğrenci

Yabancı Diller Yüksek Okulu

2 öğrenci

Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

1 öğrenci

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

1 öğrenci

 • Birimlere göre kontenjan sayıları üniversitelerle anlaşma, kontenjan, başvuru durumu ve diğer kriterlere göre değişiklik gösterebilir. Kontenjanların doluluk oranına bağlı olarak diğer birimlere kontenjan aktarması yapılabilir.

 

 • Yapılacak başvuruların değerlendirilmesinde kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan

6 Şubat 2023 depremine bağlı uygulaması  kapsamında ikamet ve akrabalık belgesi (1. ve 2. Derece yakınlar)

+ 10 puan 

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme ( öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

 • ​Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için -10 puan azaltma uygulanır. Ayrıca, Üniversitemizin yaptığı yabancı dil yeterlilik sınavına katılacak öğrenci sayısını belirleyebilmek ve sınav düzenlenmesine ilişkin masraflara ayrılan kaynakların israfını engellemek üzere sınava başvurup da mücbir bir sebep olmaksızın katılmayan öğrencilerden, yükseköğrenim kapsamındaki herhangi bir hareketliliğe tekrar başvurmaları halinde, ağırlıklı seçim puanlarından “-5 puan” düşürülebilir veya yapılan masraflar öğrenciden rücuen tahsil edilebilir.
 • Seçilen Erasmus öğrencilerine yurtdışında geçirdikleri öğrenim süreleri için ekteki tabloya göre maddi destek verilecektir.
 • Hibe yetersizliğinden dolayı gidemeyecek olan öğrencilerimiz kendi maddi olanakları ile bu programdan yararlanabilir. Ancak bu talep karşı Üniversitelerle Üniversitemizin anlaşmalarına göre komisyon tarafından değerlendirilecektir.
 • Başvurular 2023 bütçe yılı kapsamında değerlendirilecektir.
 • 2023 yılı Yükseköğretim Kurumları için Erasmus+ Uygulama el kitabının 6.1.D Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliğinde İlave Hibe Desteği başlıklı maddesi "Öğrenim hareketliliği (SMS) için seçilen dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, dezavantajlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkânları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır:
  • 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar)
  • 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere
  • Diğer ebeveyn geliri olmayıp yetim aylığı bağlananlar
  • Şehit/Gazi çocukları
  • Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, anne-babasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan) Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.
  • Engelliler (20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı RG’de yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik”te yer alan Engellilik Sağlık Kurulu raporu ile belgelenmiş en az %70 engel oranına sahip engelliler)
  • Ebeveynlerinden biri veya vasisi, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Engelli ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında07.1976 tarih ve 2022 sayılı Kanun kapsamında engelli veya muhtaç aylığı alan öğrenciler
  • Kendileri veya 1. derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alanlar.

 

 • Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul edilmez.
 • Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla, hareketlilik türüne göre aşağıdaki miktarlarda İlave Hibe Desteği sağlanır:

Hareketlilik türü

İlave Hibe Desteği Miktarı

2-12 ay arası öğrenci hareketliliği

Aylık 250 €

5-14 gün arasındaki kısa dönem öğrenci hareketliliği

Gündelik hibe toplamına ilaveten 100 €

15-30 gün arasındaki kısa dönem öğrenci hareketliliği

Gündelik hibe toplamına ilaveten 150 €

* * * Bu durumda staj için ilave destek verilmez.

 • Bu destekten faydalanmak isteyen öğrencilerimizin Erasmus Ofisiyle iletişime geçmesi gerekmektedir.

Durum tarafsızlık ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda değerlendirilecektir.

 

2023-2024 ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ ÜLKELERE GÖRE HİBE MİKTARLARI                     

(2023 BÜTÇESİ)

 

Ülke Grupları

Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

450

 • Başvurular online olarak yapılacak olup, hareketliliğe hak kazanılması durumunda Erasmus Ofisi evrakların asıllarını talep edebilir.
 • Başvuruda bulunan öğrencilerin aşağıda belirtilen başvuru belgelerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Belgeleri eksik olan öğrencilerin başvuruları, değerlendirmeye alınmayacaktır.

Öğrenci Başvuru Sistemine yüklenecek belgeler şu şekildedir:

1)     Güncel Transkript (UBYS üzerinden temin edilmiş onaylı güncel transkript)

2)     Dil Yeterlilik Belgesi (Üniversitemiz Yeterlilik Sınav Sonucu ise Yabancı Diller Yüksekokulu’nun sınav sonuç sayfasından temin edilecek)

3)     Taranmış Kimlik veya Pasaport

4)     E-devlet üzerinden yapılan başvuru esnasına başvuru sistemine yüklenecek vesikalık fotoğraf

 • Başvuru süresi sonlandıktan sonra hiçbir şekilde başvuru kabul edilmeyecektir. Ayrıca eksik belge ve yanlış bilgiler içeren başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Erasmus Ofisi Eski Kütüphane Binası 1. Kat 14030 Gölköy Kampüsü - BOLU
 • Tel: +90 374 2541000 dahili:8001/8002/8003/8004 Fax:
 • EPosta: erasmusibu.edu.tr

Ulusal AjansAvrupa Birliği BakanlığıEuropean Commission

Top