-->

2018-2019 Erasmus+ KA107 Staff Teachıng Mobılıty Applıcatıon

25 February 2019

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Erasmus Koordinatörlüğü

2018-2019 Akademik Yılı

Erasmus+ Ortak Ülkelerle Hareketlilik (Uluslararası Kredi Hareketliliği - KA107)

Personel Ders Verme Hareketliliği I. Çağrı

 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2018-2019 akademik yılı itibariyle, Erasmus+ Ortak Ülkelerle Hareketlilik Programı olan KA107 Proje koordinatör kurumu olarak hareketlilik faaliyetlerine başlamıştır. Erasmus+ Ortak Ülkelerle Hareketlilik Programı Personel Ders Verme Hareketliliği kapsamında 3 personel ders verme hareketliliğinden faydalanmaya hak kazanacaktır.

2018-2019 Erasmus+ Ortak Ülkelerle Hareketlilik (KA107) Personel Ders Verme Hareketliliği başvuruları 11 Mart 2019 Pazartesi günü başlayacak; 29 Mart 2019 Cuma günü mesai bitiminde son bulacaktır. Başvurular Rektörlük Erasmus Koordinatörlüğüne yapılacaktır. Başvuru için gerekli belgeler:

 • Başvuru formu için tıklayınız.
 • Dil puanı belgesi (Minimum dil puanı 65’tir. YDS, KPDS vb. gibi eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınav sonucunu belgeleyen personele puan verilir, bkz. seçim kriterleri)

Proje, sadece aşağıda belirtilen bölümleri kapsadığından, ilgili bölümlerin personeli hareketliliğe başvurabilir. Diğer bölümlerden yapılan başvurular, kabul edilmeyecektir. Kurumumuza verilen bütçe sınırlı olduğundan, başvuruların değerlendirilmesinde gidilen üniversite ve bölüm çeşitliliğinin sağlanmasına öncelik verilecek ve kontenjan dağılımı başvuru çeşidine göre değerlendirilecektir.

Ülke

Üniversite

Bölüm

Anlaşma Kontenjanı

Personel Sayı

Süre (gün)

Ürdün

Jordan University of Science and Technology (JUST)

Biyoloji

1

5

Elektrik Elektronik Mühendisliği

1

5

Gıda Mühendisliği

1

5

Fizyoterapi

1

5

Ürdün

Yarmouk University

Fizik

2

5

Kimya

2

5

Elektrik Elektronik Mühendisliği

2

5

Çevre Mühendisliği

2

5

Uluslararası İlişkiler

2

5

 

 

Ders Verme Hareketliliğinin Kapsamı:

 

 • Personel ders verme hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, Ortak Ülkelerin birinde kurumlararası anlaşma imzalanan bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin kurumlararası anlaşma kapsamında Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.
 • Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç 5 iş günü olarak belirlenmiştir. Faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur.
 • Program kuralları gereği, 5 iş gününün altında faaliyet gerçekleştirilemez. Personel ders verme hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının mücbir sebep dışında 5 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği ve/veya vermesi gerekenden daha az saat ders verdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz; yapılan ödeme varsa iade talep edilir.
 • Personel ders verme faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir ve sadece ders verme faaliyeti ile ilgili faaliyet gerçekleştirilen günler ve seyahat gideri için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Ders Verme Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility for Teaching - Mobility Agreement) ders verme programının gün bazında belirtilmesi gerekmektedir.
 • Gidiş ve dönüş seyahat günleri için hibe ödemesi yapılmayacaktır.
 • Seyahat ücreti (distance calculator/mesafe hesaplayıcısına göre) ödenecektir (link aşağıda yer almaktadır).
 • Bir personelin hareketlilik faaliyeti ile vatandaşı olduğu Ülkeye gitmesi mümkündür; ancak değerlendirme sürecinde bu personele düşük öncelik verilir.
 • Ders verme faaliyeti, sözleşme gereğince en geç 31 Temmuz 2020 tarihine kadar gerçekleştirilebilir. Ancak faaliyetin en geç karşı kurumun 2019-2020 akademik yılı ders verme süresi bitmeden önce gerçekleştirilmiş olması önemle rica edilir.
 • İsteyen personel, programdan hibe almadan da yararlanabilir.
 • Hareketlilik BAİBÜ, Erasmus Koordinatörlüğü 2018-1-TR01-KA107-056933 sözleşme no’lu bütçesinden karşılanacaktır.
 • Seçim sonuçlarına itirazı olan personelin itirazını seçim sonuçlarının ilanından sonra en geç 10 işgünü içerisinde resmi şekilde Erasmus Koordinatörlüğüne bildirmeleri gerekmektedir.
 • Seçim sürecinde Ulusal Ajans kriterleri ve BAİBÜ Erasmus Koordinatörlüğü Personel Ders Verme Hareketliliği kriterleri dikkate alınacaktır.

 

Hibelendirme:

 

Ders verme hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır.

 

Gönderen Ülke

Kabul Eden Ülke

Günlük hibe miktarı (€)

Seyahat gideri (€)

Türkiye

Ürdün

180

275

Ürdün

 

Türkiye

140

275

 

 

 

Seyahat Gideri Hesaplamaları:

 

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personelinizin seyahat gideri hesaplamalarında kullanılması gereken “Distance Calculator” linki aşağıda yer almaktadır.

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm   

 

Söz konusu “mesafe hesaplayıcısı” aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır.

 

Elde edilen “km” değeri Hibe miktarı

Elde edilen “km” değeri Hibe miktarı

20-99 km arası 20 €

20-99 km arası 20 €

100-499 km arası 180 €

100-499 km arası 180 €

500-1999 km arası 275 €

500-1999 km arası 275 €

2000-2999 km arası 360 €

2000-2999 km arası 360 €

3000-3999 km arası 530 €

3000-3999 km arası 530 €

4000-7999 km arası 820 €

4000-7999 km arası 820 €

 

Değerlendirme:

Yapılan başvurular, Ulusal Ajans’ın Erasmus+ Uygulama El Kitabı’nda belirtilen öncelikler dikkate alınarak belirlenmiş olan kriterler ve aşağıda belirtilen kriterler esas alınarak Rektörlük Makamı tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından 20 taban puanı üzerinden, değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucunda asıl ve yedek personel belirlenecektir.

Kriter Açıklama

Kriter Puanı

Programdan ilk kez yararlanma

+5

Erasmus+ Koordinatörlüğü görevi var ise

+4

Bölümünde Erasmus+ öğrenci hareketliliği gerçekleştiren Erasmus+ Koordinatörü ise

+8

Personel Hareketliliği Programından yararlanma

(Ders Verme ve/veya Eğitim Alma)

Bir önceki yıl

-10

İki yıl önce

-7

Üç yıl önce

-5

Dört yıl önce

-3

Beş yıl önce

-1

Daha önce ikili anlaşmanın olmadığı bir yükseköğretim kurumu ile anlaşma imzalanmasına katkıda bulunmak (*)

+4

Daha önce ikili anlaşma bulunmayan bir ülkedeki yükseköğretim kurumu ile anlaşma imzalanmasına katkıda bulunmak (*)

+8

AB Projesi koordinatörü / ortağı olmak (belgelendirmek kaydıyla)

+2

Bir önceki yıl gitme hakkı kazandığı halde gerekçe göstermeksizin gitmekten vazgeçme

-20

Engelli, gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel ise (belgelendirmek kaydı ile)

+5

Erasmus Uluslararası Kredi Hareketliliği Programına gönüllü katkı

+10

YDS, KPDS vb. gibi eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınav sonucunu belgeleyen personele, yanda görülen tablodaki şekilde puan verilir.

Puan Aralığı

Verilecek Puan

65-80

+1

81-90

+2

91-100

+3

* KA107 anlaşmalarını kapsar. Her anlaşma sayısı verilen puan ile çarpılır. Anlaşma sayısının 5'ten fazla olması durumunda değerlendirmeye alınmaz.

Yapılan sıralamada eşitlik olması halinde eşitlik bozulana kadar sırasıyla aşağıdaki öncelikler uygulanır. 
1. Öncelik: Personel ve öğrenci hareketliliği son iki akademik yılda daha az gerçekleşen bölüm personel
2. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ndeki hizmet süresi daha fazla olan personel

- Asıl ve Yedek listede kontenjan aynı birimden en yüksek puana göre sıralanacak ve her birime kontenjan ayrılmasına dikkat edilecektir.

- Aynı birimden birden fazla başvuru olması durumunda, ilk kez faydalanmak üzere başvuran olsa da, puan esasına göre ikinci başvuru sahibi yedek olarak seçilecektir. Faaliyetten yararlanmayan olması durumunda, ilk yedek kişiye hak tanınacaktır.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Öğr. Gör. Özlem Yelda DİLMEN

BAİBÜ Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliği Koordinatörü

e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

tel: 1091

 

Uluslararası Kredi Hareketliliği Personel Ders Verme Hareketliliği Başvuru Formu

ANNOUNCEMENTS

 • Address: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Erasmus Ofisi 14030 Gölköy / BOLU
 • Tel: +90 374 2541000/1096/1091/1094 Fax: +90 374 2534677
 • EMail: erasmusibu.edu.tr

Ulusal AjansAvrupa Birliği BakanlığıEuropean Commission

Top