-->

Erasmus KA107 2018 Bütçesi Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvurusu

18 October 2019

T.C. BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Ofisi
Erasmus Koordinatörlüğü
2018 Bütçesi 2019-2020 Akademik Yılı
Erasmus+ Ortak Ülkelerle Hareketlilik (Uluslararası Kredi Hareketliliği - KA107)
Personel Eğitim Alma Hareketliliği I. Çağrı

 

 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2018-2019 akademik yılı itibariyle, Erasmus+ Ortak Ülkelerle Hareketlilik Programı olan KA107 Proje koordinatör kurumu olarak hareketlilik faaliyetlerine başlamıştır. Erasmus+ Ortak Ülkelerle Hareketlilik Programı Personel Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında 2 personel eğitim alma hareketliliğinden faydalanmaya hak kazanacaktır.
2018 Bütçesi 2019-2020 akademik yılı Erasmus+ Ortak Ülkelerle Hareketlilik (KA107) Personel Eğitim Hareketliliği başvuruları 14 Ekim 2019 Pazartesi günü başlayacak; 28 Ekim 2019 Pazartesi günü mesai bitiminde son bulacaktır. Başvurular Rektörlük Erasmus Koordinatörlüğüne yapılacaktır. Başvuru için gerekli belgeler:


• Başvuru formu (aşağıdaki linkte yer almaktadır)
• Dil puanı belgesi (bkz. seçim kriterleri)


Proje, sadece aşağıda belirtilen bölümleri kapsadığından, ilgili bölümlerin personeli, ilgili alanlardan mezun ve kurumumuz uygulama ve araştırma merkezlerinde ve uluslararası ofis birimlerinde ilgili alanlarda görev yapan personelimiz başvuruda bulunabilir. Diğer bölümlerden yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmayacaktır. Kurumumuza verilen bütçe sınırlı olduğundan, başvuruların değerlendirilmesinde gidilen üniversite ve bölüm çeşitliliğinin sağlanmasına öncelik verilecek ve kontenjan dağılımı başvuru çeşidine göre değerlendirilecektir.

Ülke

Üniversite

Bölüm

Anlaşma Kontenjanı

Personel 

Sayı

Süre (gün)

Ürdün

Jordan University of Science and

Technology (JUST)

http://www.just.edu.jo/Pages/Default.aspx

 

Assoc.Prof. Dr. Abdallah Alzoubi  

Director of International Office This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Biyoloji

 

2

 

 

5

 

Elektrik Elektronik

Mühendisliği

Gıda Mühendisliği

Fizyoterapi

Ürdün

Yarmouk University

https://www.yu.edu.jo/index.php/en/  

 

Assoc.Prof. Dr. Mwaffaq Otoom

Head of International

Relations and Projects This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Fizik

 

2

 

 

 

5

 

 

Kimya

Elektrik Elektronik

Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

Uluslararası İlişkiler

 

Eğitim Alma Hareketliliğinin Kapsamı:


• Personel eğitim alma hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, Ortak Ülkelerin birinde bir yükseköğretim kurumunda eğitim almasına veya Ortak Ülkedeki bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda ya da işletmede eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır.
• Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenmemektedir.
• Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, program ülkesinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ortak ülkede bir işletmeye gidebilmesi mümkün değildir.
• Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç 5 iş günü olarak belirlenmiştir. Faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için tam gün eğitim alınması gerekmektedir.
• Program kuralları gereği, 5 iş gününün altında faaliyet gerçekleştirilemez. Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının mücbir sebep dışında 5 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz yapılan ödeme varsa iade talep edilir.
• Personel eğitim alma faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir ve sadece eğitim alma faaliyeti ile ilgili faaliyet gerçekleştirilen günler, gidiş seyahat günü ve seyahat gideri için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility for Training - Mobility Agreement) eğitim alma programının gün bazında belirtilmesi gerekmektedir.
• Seyahat gideri, distance calculator/mesafe hesaplayıcısına göre ödenecektir (link aşağıda yer almaktadır).
• Bir personelin hareketlilik faaliyeti ile vatandaşı olduğu Ülkeye gitmesi mümkündür; ancak değerlendirme sürecinde bu personele düşük öncelik verilir.
• Eğitim alma faaliyetinin en geç 31 Temmuz 2020 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ancak karşı kurumların akademik takvimi göz önüne alındığında, en geç Mayıs 2020 tarihine kadar gerçekleştirilmiş olması önerilir.
• İsteyen personel, programdan hibe almadan da yararlanabilir.
• Hareketlilik BAİBÜ, Erasmus Koordinatörlüğü 2018-1-TR01-KA107-056933 sözleşme no’lu bütçesinden karşılanacaktır.
• Seçim sonuçlarına itirazı olan personelin itirazını seçim sonuçlarının ilanından sonra en geç 10 işgünü içerisinde resmi şekilde Erasmus Koordinatörlüğüne bildirmeleri gerekmektedir.
• Seçim sürecinde Ulusal Ajans kriterleri ve BAİBÜ Erasmus Koordinatörlüğü Personel Eğitim Alma Hareketliliği kriterleri dikkate alınacaktır.

 

Hibelendirme:


Eğitim alma hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır.

Gönderen Ülke  

Kabul Eden Ülke  

Günlük hibe miktarı (€)  

Seyahat gideri (€)

Türkiye

Ürdün 

180

275

Ürdün

Türkiye 

140

275

 

Seyahat Gideri Hesaplamaları:


Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personelinizin seyahat gideri hesaplamalarında kullanılması gereken “Distance Calculator” linki aşağıda yer almaktadır.


http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


Söz konusu “mesafe hesaplayıcısı” aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır.

Elde edilen “km” değeri Hibe miktarı

Elde edilen “km” değeri Hibe miktarı

20-99 km arası 20 €

20-99 km arası 20 €

100-499 km arası 180 €

100-499 km arası 180 €

500-1999 km arası 275 €

500-1999 km arası 275 €

2000-2999 km arası 360 €

2000-2999 km arası 360 €

3000-3999 km arası 530 €

3000-3999 km arası 530 €

4000-7999 km arası 820 €

4000-7999 km arası 820 €

Değerlendirme:


Yapılan başvurular, Ulusal Ajans’ın Erasmus+ Uygulama El Kitabı’nda belirtilen öncelikler dikkate alınarak belirlenmiş olan ve aşağıda belirtilen kriterler esas alınarak, Rektörlük Makamı tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından 20 taban puanı üzerinden değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucunda kontenjan sayısı kadar asil ve yedek personel belirlenecektir.

Kriter Açıklama

Kriter Puanı

İdari personel ise

+15

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi ise

+5

Programdan ilk kez yararlanma

+10

Engelli, gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel ise (belgelendirmek kaydı ile)

+5

Bir önceki yıl gitmeye hak kazandığı halde gerekçe göstermeksizin gitmekten vazgeçme

-20

Personel Hareketliliği Programından yararlanma 

(Ders Verme ve/veya Eğitim Alma)

(Son 2 yıl içerisinde Erasmus personel hareketliliğinden faydalanan personelin başvurusu değerlendirmeye alınmaz.)

 

Üç yıl önce

-5

Dört yıl önce

-3

Beş yıl önce

-1

YDS, KPDS vb. gibi eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınav sonucunu belgeleyen personele, yanda görülen tablodaki şekilde puan verilir.

Puan Aralığı

Verilecek Puan

50-60

+2

61-70

+3

71-80

+4

81-90

+5

91-100

+6

Yapılan sıralamada eşitlik olması halinde eşitlik bozulana kadar sırasıyla aşağıdaki öncelikler uygulanır:

1.Hizmet süresi fazla olan personele öncelik tanınır.

2. Dil puanı yüksek olan personele öncelik tanınır.

Seçimlerde programdan faydalananların çeşitliliğini artırmak amacıyla, her bölüme kontenjan sağlanmaya çalışılacaktır.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:


Öğr. Gör. Özlem Yelda DİLMEN


BAİBÜ Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliği Koordinatörü

e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tel: 1091


Uluslararası Kredi Hareketliliği Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru Formu için 
tıklayınız.

ANNOUNCEMENTS

  • Address: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Erasmus Ofisi Eski Rektörlük Binası 1. Kat 14030 Gölköy Bolu
  • Tel: +90 374 2541000 ext: 1882/1884/1885/1890 Fax: +90 374 2534677
  • EMail: erasmusibu.edu.tr

Ulusal AjansAvrupa Birliği BakanlığıEuropean Commission

Top