-->

ANNOUNCEMENT FOR PART-TIME STUDENT

21 October 2019

ANNOUNCEMENT FOR PART-TIME STUDENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2019-2020 Öğretim Yılında aşağıda belirtilen Üniversitemiz birimlerinde, Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esaslarına göre birimlerin oluşturdukları komisyonlar tarafından seçilerek  kısmi zamanlı statüde öğrenci çalıştırılacaktır.       

İŞİN ADI

ALINACAK
KİŞİ SAYISI

BAŞVURU YAPILACAK YER

BAŞVURU ŞARTLARI

1 KİŞİ İÇİN EN FAZLA AYLIK ÇALIŞMA
SAATİ

Erasmus Koordinatörlüğünde ofis işleri yapmak

2

Erasmus koordinatörlüğü

Tercihen Erasmus hareketliliği deneyimi olan, İngilizce bilen, diksiyonu düzgün, bilgisayar ve ofis cihazlarını kullanabilecek öğrenciler ile mülakat yapılacaktır.

60

   

1-       Bir öğrenci bir birime başvuru hakkına sahiptir. Birden çok birime başvuru yapan öğrencilerin başvuruları iptal edilecektir.

 

 

2-      Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilerin çalışma süreleri haftada en çok 15 saattir.

 

3-      Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımı, işin başlama ve bitim saatleri birim yöneticilerince belirlenir.

 

4-      Kanunlarda milli bayram ve genel tatil olarak kabul edilen günlerde çalışılmaması esas olmakla birlikte, haftasonu, gece ve resmi tatil günlerinde açık olan birimlerde işin gerektirdiği durumlarda kısmi zamanlı öğrenci, birim yöneticisinin isteği üzerine bu günlerde çalışmak zorundadır.

5-      Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrenciler, bu çalışmalarından dolayı işçi olarak kabul edilemez.

 

6-      Kısmi zamanlı öğrenciler, sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar. Bakmakla yükümlü olunmayan kısmi zamanlı çalışan öğrencilerimize genel sağlık sigortası, diğer öğrencilerimize iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır.

7-      Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere puantaj kayıtlarına göre 1 saatlik çalışma karşılığı olarak asgari ücret saat ücreti ödenir. (1 Ocak 2019 tarihi itibarı ile saat ücreti bürüt 11,37 Tl )

 

Kısmi zamanlı çalışmaya başvurmak isteyen öğrenciler www.sksdb.ibu.edu.tr adresinden "kısmi zamanlı çalışma" modülündeki formlar kısmından başvuru belgesinin çıktısını alarak, doldurup başvuru yerine teslim etmeleri gerekmektedir.

ANNOUNCEMENTS

  • Address: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Erasmus Ofisi Eski Rektörlük Binası 1. Kat 14030 Gölköy Bolu
  • Tel: +90 374 2541000 ext: 1882/1884/1885/1890 Fax: +90 374 2534677
  • EMail: erasmusibu.edu.tr

Ulusal AjansAvrupa Birliği BakanlığıEuropean Commission

Top