Doküman ve Formlar

Ders Verme Hareketliliği

 

Eğitim Alma Hareketliliği

Gitmeden Önce:

Öğretim Programı (Teaching Program)

Feragat Dilekçesi Örneği

 

Dönmeden Önce:

Katılım Belgesi 

 

Döndükten Sonra:

Onaylı Katılım Belgesi

Nihai Rapor Formu (online olarak doldurulacaktır)

 

Gitmeden Önce:

Eğitim Alma Programı (Training Program)

Feragat Dilekçesi Örneği

 

Dönmeden Önce:

Katılım Belgesi 

 

Döndükten Sonra:

Onaylı Katılım Belgesi

Nihai Rapor Formu (online olarak doldurulacaktır)

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Erasmus Ofisi Eski Kütüphane Binası 1. Kat 14030 Gölköy Kampüsü - BOLU
  • Tel: +90 374 2541000 dahili:8001/8002/8003/8004 Fax:
  • EPosta: erasmusibu.edu.tr

Ulusal AjansAvrupa Birliği BakanlığıEuropean Commission

Top