Ders Verme Hareketliliği Kriterleri

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

 

ERASMUS+ PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ KRİTERLERİ

 

Yapılan başvurular, Ulusal Ajans’ın Erasmus+ Uygulama El Kitabı’nda belirtilen öncelikler dikkate alınarak belirlenmiş olan ve aşağıda belirtilen kriterler esas alınarak, Rektörlük Makamı tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından 20 taban puanı üzerinden değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucunda kontenjan sayısı kadar asil ve yedek personel belirlenecektir.

Kriter Açıklama

Kriter Puanı

Programdan ilk kez yararlanma

+10

Bölümünde Erasmus+ öğrenci hareketliliği gerçekleştiren Erasmus+ Koordinatörü ise

+4

 

Daha önce ikili anlaşmanın olmadığı bir yükseköğretim kurumu ile anlaşma imzalamak

(Artı puan uygulaması, bir kereliğe mahsus olmak üzere kullanılabilir.)

+4

Engelli, gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel ise (belgelendirmek kaydı ile)

+5

AB projesi koordinatörü/ortağı olmak

+5

Bir önceki yıl gitmeye hak kazandığı halde gerekçe göstermeksizin gitmekten vazgeçme

-20

Personel Hareketliliği Programından yararlanma

(Ders Verme ve/veya Eğitim Alma)

(Son 2 yıl içerisinde Erasmus personel hareketliliğinden faydalanan personelin başvurusu değerlendirmeye alınmaz.)

Üç yıl önce

-5

Dört yıl önce

-3

Beş yıl önce

-1

YDS, KPDS vb. gibi eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınav sonucunu belgeleyen personele, yanda görülen tablodaki şekilde puan verilir.

Puan Aralığı

Verilecek Puan

65-80

+2

81-90

+3

91-100

+4

Yapılan sıralamada eşitlik olması halinde eşitlik bozulana kadar sırasıyla aşağıdaki öncelikler uygulanır:

1.    Personel ve öğrenci hareketliliği son iki akademik yılda daha az gerçekleşen bölüm personeli

2.    Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ndeki hizmet süresi daha fazla olan personel

Seçimlerde programdan faydalananların çeşitliliğini artırmak amacıyla, her bölüme kontenjan sağlanmaya çalışılacaktır.

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Erasmus Ofisi Eski Kütüphane Binası 1. Kat 14030 Gölköy Kampüsü - BOLU
  • Tel: +90 374 2541000 dahili:8001/8002/8003/8004 Fax:
  • EPosta: erasmusibu.edu.tr

Ulusal AjansAvrupa Birliği BakanlığıEuropean Commission

Top