Seçim Sonrası Yapılacak İşlemler

Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliğinde yapılması gereken işlemler:
Gidiş - dönüşte hazırlanacak belgeler aşağıda belirtilmiştir. 

Gitmeden önce;
1. Davet mektubu (mektup/e-posta)
2. Öğretim Programı (Teaching Programme) (3 iş gününü içerecek şekilde) (İmzalı ve onaylı olması koşulu ile taranmış belge kabul edilebilir)
3. Ziraat Bankası Bolu Merkez şubesinden açılan vadesiz Avro hesabı dekontu
4. Hibe sözleşmesi (%70) (Belgeler teslim edildikten sonra kurumumuz tarafından hazırlanıp imzalatılacaktır)
5. Bilgi Formu (İlgili öğretim elemanı ile birlikte Ofiste doldurulacaktır.) 

-Öğretim Programı’nın aslını Erasmus Ofisine teslim ederken bir kopyası ile bağlı olduğunuz biriminize görevlendirme talebinizi içeren bir dilekçe vermeniz gerekmektedir. Başvurunuzun bağlı olduğunuz birimde değerlendirilmesinden sonra, görevlendirme talebiniz üst yazı ile Rektörlük Erasmus Koordinatörlüğü’ne iletilecek ve görevlendirmeniz Erasmus Ofisi tarafından hazırlanacaktır.

-  Öğretim programınızın (Teaching Programme) gitmeden önce netleşmesi, önce karşı okul ve sonra Erasmus Ofisi tarafından imzalanması gerekmektedir. 

-  Günlük hibe miktarları ve seyahat hibe miktarları hakkında web sayfamızın Personel Hareketliliği, Genel kısmından bilgi alabilirsiniz.

-  Gitmeden önce; evraklar tamamlandığında hibe miktarının %70' i hesabınıza aktarılacaktır.

Dönüldüğünde ise;
1. Katılım Sertifikası (Confirmation Letter) (3 iş gününü içermelidir) (Orijinali teslim edilecek),
2. Seyahatinizin gerçekleştiğini gösteren belge(ler) (Orijinali teslim edilecek),
3. Nihai Rapor Formu (Sizin tarafınızdan doldurulup, tarih ve imza atılarak ofisimize teslim edilmelidir.)
4. %30 Hibe ödemesi  (Belgelerin eksiksiz tesliminden sonra yapılacaktır )  

-  Üç iş günü, ders verme ve diğer aktiviteler için kullanılacaktır. Ayrıca uçak biletiniz giderken 3 iş gününden bir gün önce dönerken de bir gün sonra tarihli olmalıdır. Size verilecek hibe miktarı da buna göre 4,5 günlük olacaktır. Bundan daha fazlası mümkün olmadığından bu tarihlere dikkat edilmelidir.

- Gidilen Üniversiteden, Öğretim Programında belirtilen tarihler arasında en az 8 saat ders verilmiş olduğunu gösteren imzalı ve mühürlü Katılım Sertifikası’nın (Confirmation Letter) dönüldüğünde Erasmus Ofisine teslim edilmesi gerekmektedir. Aksi halde, ödenen tutarın geri iadesi için hukuki sürece başvurulması gerekecektir.  

- Döndükten sonra; dönüş belgeleri tamamlandığında hibenin kalan %30' luk miktarı hesabınıza yatırılacaktır.         

-Hibe, hesabınıza yatırıldığında size e-mail ile bilgilendirme yapılacaktır.

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Erasmus Ofisi Eski Kütüphane Binası 1. Kat 14030 Gölköy Kampüsü - BOLU
  • Tel: +90 374 2541000 dahili:8001/8002/8003/8004 Fax:
  • EPosta: erasmusibu.edu.tr

Ulusal AjansAvrupa Birliği BakanlığıEuropean Commission

Top