Doküman ve Formlar

Gitmeden Önce:

Staj Anlaşması (Learning Agreement for Traineeship)

Hibe Sözleşmesi

Erasmus Öğrenci Beyannamesi

Pasaport Harcı Muafiyet Belgesi

Erasmus Feragat Dilekçesi

OLS Sınavı (online yapılacaktır)

 

Dönmeden Önce:

Staj Anlaşması Değişiklik Formu

Katılım Sertifikası (Confirmation of Internship Period)

Performans Değerlendirme Formu

OLS Sınavı (online yapılacaktır)

After Mobility

Pasaport fotokopisi (giriş-çıkış tarihlerini de gösterir şekilde)

Nihai Rapor Formu (online olarak doldurulacaktır)

Europass Formu

Permission Form

 
  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Erasmus Ofisi Eski Kütüphane Binası 1. Kat 14030 Gölköy Kampüsü - BOLU
  • Tel: +90 374 2541000 dahili:8001/8002/8003/8004 Fax:
  • EPosta: erasmusibu.edu.tr

Ulusal AjansAvrupa Birliği BakanlığıEuropean Commission

Top