Sigorta İşlemleri

Sigorta poliçe örneği için tıklayınız.

Staj hareketliliği sigortası geniş kapsamlı olup aşağıda belirtilen alanları kapsamak durumundadır:

1. Seyahat, sağlık,

2. Kaza,

3. Kişisel sorumluluk (mesuliyet). 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Erasmus Ofisi 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 2541000 /1096/1091/1094 Fax: +90 374 2534677
  • EPosta: erasmusibu.edu.tr

Ulusal AjansAvrupa Birliği BakanlığıEuropean Commission

Top