Sigorta İşlemleri

Staj hareketliliği sigortası geniş kapsamlı olmalı, aşağıda belirtilen klozları kapsamak zorundadır:

1. Seyahat, sağlık,

2. Kaza,

3. Kişisel mali sorumluluk (mesuliyet). 

4. Covid-19 (Pandemi Süresince)

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Erasmus Ofisi Eski Kütüphane Binası 1. Kat 14030 Gölköy Kampüsü - BOLU
  • Tel: +90 374 2541000 dahili:8001/8002/8003/8004 Fax:
  • EPosta: erasmusibu.edu.tr

Ulusal AjansAvrupa Birliği BakanlığıEuropean Commission

Top