Sigorta İşlemleri

Sigorta poliçe örneği için tıklayınız.

Staj hareketliliği sigortası geniş kapsamlı olup aşağıda belirtilen alanları kapsamak durumundadır:

1. Seyahat, sağlık,

2. Kaza,

3. Kişisel sorumluluk (mesuliyet). 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Erasmus Ofisi Eski Kütüphane Binası 1. Kat 14030 Gölköy Kampüsü - BOLU
  • Tel: +90 374 2541000 dahili:1882/1884/1885/1890 Fax: +90 374 2534677
  • EPosta: erasmusibu.edu.tr

Ulusal AjansAvrupa Birliği BakanlığıEuropean Commission

Top