-->

2016-2017 Öğrenci Staj Hareketliliği Mart Başvuru Sonuçları

10 Mart 2017

Staj Hareketliliği Kriterleri:

Başvuru formunu ve transkript belgesini teslim etmemiş öğrencilere listede yer verilmemiş ve değerlendirmeye alınmamışlardır.

* Değerlendirme, Erasmus Genel Notu-Akademik Not Ortalaması-Yabancı Dil Notu esas alınarak yapılmıştır. Erasmus Genel Notu, Akademik Not Ortalamasının %50’si ile Yabancı Dil Notunun %50’si alınarak hesaplanmıştır.

* Yabancı dil puanı 60 altında olan başvurular değerlendirmeye alınmamıştır. İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinden dil puanı 80 ve üzeri olanlar,  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Güzel sanatlar Fakültesi ve Meslek Yüksekokulları öğrencileri için 50 ve üzeri alanlar değerlendirmeye alınmıştır.

* Sıralamalar Erasmus Genel Puanına göre bölümler içerisinde büyükten küçüğe doğru yapılmıştır. Yerleştirmede bu husus dikkate alınmıştır.

* Transkript notu 2,20’nin altında olan başvurular değerlendirmeye alınmamıştır.

* Transkript not ortalamalarının yüzlük sisteme dönüştürülmesinde YÖK Dönüştürme Tablosu kullanılmıştır.

* Daha önce Erasmus+ staj hareketliliğinden daha az yararlanan bölümlere öncelik verilmiştir.

*  Öncelik 4. ve 3. Sınıflara verilmiştir.

* Aynı akademik kademede daha önce yararlanmış olan öğrencilerden 10 puan düşülmüştür.

* Puan sıralamasına dikkat edilmiş olup puan eşitliğinde dil puanı esas alınmıştır.

* Yedek listesinde yer alan öğrencilerden kabul mektubu olanlara öncelik tanınacaktır.

* Hak kazanan öğrencilerin pratik konuşma yeteneklerini arttırmaya yönelik Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından uygulanacak olan ve Erasmus Ofisi tarafından maddi destek sağlanacak olan “İngilizce Konuşma Kursu” düzenlenmiştir. Ayrıntılı bilgi için web sayfamızın takip edilmesi gerekmektedir.

* Seçilen öğrenciler için "Oryantasyon Toplantısı" 25 Mart 2017 tarihinde yapılacaktır. Seçilen öğrencilerin toplantı yer ve saatini öğrenmek için Erasmus Ofisi web sayfasını takip etmeleri önerilir.

* Mühendislik Fakültesi (Gıda-Makine Müh.) öğrencilerinin başvuruları, Doğu Marmara Üniversite Sanayi Konsorsiyumu (DUSK) kapsamında değerlendirilmiştir.

* Staj hareketliliğinde ev sahibi kuruluş ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

- Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunda bir danışman eşliğinde yapılan staj hareketliliği kabul edilmeyecektir. 

- Ev sahibi kuruluşun yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumu olması halinde, staj yeri, bir "uygulama" çalışmasını gösteren "laboratuvar, araştırma merkezi, uygulama hastanesi, vb" olmalıdır.

- Akademik çalışma amaçlı staj faaliyeti gerçekleştirilemez.

- Lisansüstü eğitim alıp tez döneminde olan öğrencilerin bir danışman eşliğinde yapacağı, kredi karşılığı olan ancak staj kapsamında olmayan çalışmalar için Öğrenme Hareketliliği faaliyetine başvurmaları gerekmektedir. Bu konumdaki öğrencilerin çalışmaları öğrenim kapsamında olmadığı için staj hareketliliğine  kabul edilemezler.

* Seçilen öğrencilerin en geç 20 Mart 2017 tarihine kadar staj haklarından faydalanıp faydalanmayacaklarına dair Erasmus Koordinatörlüğünü bildirmeleri gerekmektedir. Bilgilendirme This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. veya This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adreslerine e-posta yoluyla da yapılabilir. Staj hakkından faydalanmaktan vazgeçen öğrencilerin http://erasmus.ibu.edu.tr/i/staj/dokuman-ve-formlar linkinde yer alan Feragat Dilekçesini doldurarak en geç 24 Mart 2017 tarihine kadar Erasmus Koordinatörlüğüne teslim etmesi gerekmektedir.

* Seçilen öğrencilerin en geç 10 Nisan 2017 tarihine kadar kabul mektubu almaları gerekmektedir. Staj içeriğinin belirlenmesi ve öğrenim anlaşması formunun teslimi için son tarih 24 Nisan 2017 olarak belirlenmiştir.

Sınav sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız.

DUYURULAR

  • Adres: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Erasmus Ofisi 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 2541000 /1085/1091/1094 Fax: +90 374 2534677
  • EPosta: erasmusibu.edu.tr

Ulusal AjansAvrupa Birliği BakanlığıEuropean Commission

Top