-->

2017-2018 Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Mart Başvuru Sonuçları

10 Mart 2017

2017-2018 ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ SEÇİM KRİTERLERİ

 • Değerlendirmede sırasıyla Erasmus Genel Notu – Akademik Not Ortalaması – Yabancı Dil Puanı esas alınmıştır. Erasmus Genel Notu, Akademik Not Ortalamasının %50’si ile Yabancı Dil Puanının %50’sinin ortalamaları alınarak hesaplanmıştır.
 • Kontenjan sayısı Üniversitemize gelecek hibe miktarı, bölümlerin başvuru sayısı ve kontenjanları dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu sayı, Üniversitemize Avrupa Birliği Fonlarından aktarılacak hibeler belli olduktan sonra netlik kazanacaktır.
 • Sıralamalar Erasmus Genel Puanına göre bölümler içerisinde büyükten küçüğe doğru yapılmıştır. Yerleştirmelerde bu husus dikkate alınmıştır. Puan eşitliğinde yabancı dil puanı esas alınmıştır.
 • Daha önce Erasmus Hareketlilik Programlarından hiç yararlanmamış olan öğrencilere öncelik verilmiştir.
 • Yedekteki öğrenciler kendi bölümleri içinde sıralanmıştır.
 • Başvuru formunu ve transkriptini teslim etmeyen öğrenciler değerlendirilmeye alınmamıştır.
 • Her öğrenci, kendi fakülte/enstitü/yüksekokulu ve bölümü altında değerlendirilmiştir.
 • Yabancı dil puanı barajı İngilizce Öğretmenliği Bölümü ve Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencileri için 100 üzerinden 80, diğer bölümler için 60 olarak kabul edilmiştir. Akademik not ortalaması barajı lisans öğrencileri için 2,20, lisansüstü öğrencileri için 2,50’dir.
 • Transkript not ortalamalarının yüzlük sisteme dönüştürülmesinde YÖK Dönüştürme Tablosu kullanılmıştır.
 • Aynı akademik kademede daha önce yararlanmış olanlardan ve -10 puan düşülmüştür.
 • Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için -10 puan azaltma uygulanmıştır.
 • Engelli öğrencilere +10 puan uygulanmıştır.
 • Yerleştirme yapılırken anlaşmalı okullarımızın dil kriterleri dikkate alınmıştır.
 • Hak kazanan öğrencilerin pratik konuşma yeteneklerini arttırmaya yönelik Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından uygulanacak olan ve Erasmus Ofisi tarafından maddi destek sağlanacak olan “İngilizce Konuşma Kursu” düzenlenmiştir. Ayrıntılı bilgi için web sayfamızın takip edilmesi gerekmektedir.
 • Seçilen öğrenciler için "Oryantasyon Toplantısı" 25 Mart 2017 tarihinde yapılacaktır. Seçilen öğrencilerin toplantı yer ve saatini öğrenmek için Erasmus Ofisi web sayfasını takip etmeleri gerekmektedir.
 • Seçilen öğrencilerin en geç 20 Mart 2017 tarihine kadar öğrenim haklarından faydalanıp faydalanmayacaklarına dair Erasmus Koordinatörlüğüne bilgi vermeleri gerekmektedir. Bilgilendirme This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. veya This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adreslerine e-posta yoluyla da yapılabilir. Öğrenim hareketliliği hakkından vazgeçmek isteyen öğrencilerin http://erasmusyeni.ibu.edu.tr/ogrenim/dokuman-formlar  linkinde yer alan Feragat Dilekçesini doldurarak en geç 24 Mart 2017 tarihine kadar Erasmus Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Sınav sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız.

DUYURULAR

 • Adres: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Erasmus Ofisi 14030 Gölköy / BOLU
 • Tel: +90 374 2541000 /1085/1091/1094 Fax: +90 374 2534677
 • EPosta: erasmusibu.edu.tr

Ulusal AjansAvrupa Birliği BakanlığıEuropean Commission

Top