-->

Oryantasyon Etkinliği

23 Mart 2018

Merhaba Sevgili Öğrenciler,

2018-2019 eğitim öğretim yılı Erasmus+ öğrenci öğrenim hareketliliği programından yararlanmaya hak kazandınız. 24 Mart 2018 Cumartesi günü 09.30 - 17.00 saatleri arasında Fen-Edebiyat Fakültesi 19 nolu anfisinde önümüzdeki süreçte yapılacaklarla ilgili bir "ORYANTASYON" programı yapılacaktır. Programa hepinizin katılmasını beklemekteyiz. Katılamayacak olanlar lütfen geçerli mazeretlerini bildirsinler. Program ESN topluluğumuzun tanıtımı ile başlayacaktır. Daha sonra, 10.00-11-00 saatleri arasında Prof.Dr. Kamer KASIM hocamız "Türk Dış Politikası" hakkında bilgilendirmede bulunacaktır. 11.00-12.00 saatleri arasında ise Prof.Dr. Hamit COŞKUN "Stresle Başetme" konusunda eğitim verecektir. 1 saatlik yemek arasından sonra, öğleden sonra, yurt dışında öğrenim görebilmek için karşılıklı olarak ne yapılması gerektiği ayrıntılı olarak anlatılacaktır.

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Erasmus Ofisi 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 2541000 /1096/1091/1094 Fax: +90 374 2534677
  • EPosta: erasmusibu.edu.tr

Ulusal AjansAvrupa Birliği BakanlığıEuropean Commission

Top