Print this page
-->

DUSK Personel Eğitim Alma Başvuru Çağrısı (2018-2019 Kasım)

27 Kasım 2018

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Erasmus Koordinatörlüğü

Doğu Marmara Üniversite-Sanayi Konsorsiyumu (DUSK)

2018-2019 Akademik Yılı Eğitim Alma Hareketliliği İlanı

 

 Doğu Marmara Üniversite-Sanayi Konsorsiyumu (DUSK), Üniversitemizin Erasmus+ programı kapsamında Sakarya Üniversitesi, Düzce Üniversitesi ve Sakarya, Düzce ve Bolu illerindeki Ticaret ve Sanayi Odaları ile ortaklaşa yürüttüğü bir işbirliği konsorsiyumudur. Konsorsiyum, mühendislik ve teknik alanlara ilişkindir. Dolayısıyla eğitim alma hareketliliği ilanı, mühendislik ve teknik alanlarda eğitim veren akademik birimlerde ve araştırma merkezlerinde görev yapmakta olan akademik ve teknik idari personele yöneliktir.

 

2018-2019 DUSK Personel Eğitim Alma Hareketliliği başvuruları 17 Aralık 2018 Pazartesi günü başlayacaktır. 04 Ocak 2019 Cuma günü mesai bitiminde son bulacak başvurular Rektörlük Erasmus Koordinatörlüğüne ekteki başvuru formu doldurularak yapılacaktır.

 

Eğitim Alma Hareketliliğinin Kapsamı:

 Personel eğitim alma hareketliliği, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenmemektedir.

 • Eğitim alma hareketliliği bir yükseköğretim kurumunda veya bir işletmede gerçekleştirilebilir. Eğitim almak üzere gidilecek yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir.
 • Eğitim Alma hareketliliğinden faydalanabilmek için faaliyetin gerçekleştirileceği üniversiteler arasında bir kurumlar arası anlaşma olması zorunlu değildir. Ayrıca Eğitim Alma Faaliyeti için işletmelere de gidilebilir ve bu durumda kurumlar arası anlaşma şartı aranmaz.
 • Seçim sürecinde İdari ve Akademik Personel çeşitliliği dikkate alınacaktır.

 Personel Hareketliliğinde Süreler:

 Günlük 8 saat eğitim almak şartı ile en az 2 iş günü ve en fazla 2 ay (seyahat süresi hariç)

 • Hibeli olarak desteklenecek eğitim alma süresi toplam 4 gündür.
 • Gidiş ve dönüş seyahat günleri için hibe ödemesi yapılmayacaktır.
 • Eğitim alma faaliyetinin en geç 31 Mayıs 2020 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
 • Seyahat ücreti (distance calculator/mesafe hesaplayıcısına göre hesaplanarak) ödenecektir.
 • Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının mücbir sebep göstermeksizin 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz. Hibe ödemesi yapılmış ise ödenen hibe geri alınır.
 • Planlanan faaliyetten daha az kalınması durumunda hibe iadesi yapılacaktır.

  Değerlendirme Kriterleri

 Taban Puan 50 olarak belirlenmiştir.

 1. Daha önce Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetinden yararlanmayan personele öncelik verilecektir. Programdan faydalanmamış personele +10 puan eklenecektir.
 2. Daha önce herhangi Erasmus+ personel hareketliliğinden (ders verme, eğitim alma) faydalanmış olanların yararlanma sayısı kadar -10 puan taban puanından çıkartılacaktır.
 3. ÜDS/KPDS/YDS/YÖKDİL gibi Türkiye’de yapılan ve ÖSYM’nin denklik verdiği sınavlardan alınmış dil belgesi beyan eden personelin Yabancı Dil Sınavı Puanının yüzde 20’si taban puanına eklenerek değerlendirme yapılacaktır.
 4. Türkiye’de yapılan ve ÖSYM’nin denklik verdiği ÜDS/KPDS/YDS gibi sınavlardan alınmış dil belgesi dışında dil belgesi beyan eden akademik personelin dil puanı YÖK’ün not çevrim kılavuzuna göre YDS puan türüne çevrilerek hesaplanacaktır.
 5. Sakarya/Düzce/Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde ders vermek üzere istihdam edilen ve faaliyetten yararlanmak amacıyla başvuran yabancı uyruklu personelin yabancı dil notunu gösterir belge beyan etmemesi durumunda yabancı dil notu 80 olarak kabul edilecektir. Yabancı dil belgesi beyan edilmesi durumunda belgede yer alan not değerlendirmeye alınacaktır ve Madde 5’te bahsedilen dönüşüm yöntemi uygulanacaktır.
 6. Teknik idari personele (kadro ve görev yaptığı birim itibariyle) +10 puan eklenecektir.
 7. Öğretim Görevlisi (önceki Uzman, Araştırma Görevlisi) kadrosundaki personele +5 puan eklenecektir.
 8. Engelli personel kadrosundaki personele +5 puan eklenecektir (belgelendirmek koşulu ile).
 9. Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personele +5 puan eklenecektir (belgelendirmek koşulu ile).
 10. DUSK Konsorsiyumu kapsamında staj faaliyetinden yararlanacak öğrencilere staj yeri bulan başvuru sahiplerine +10 puan verilecektir (belgelendirilmek koşulu ile).
 11. Başvuru yapan personelin toplam hizmet yılı sayısının yüzde 20’si taban puanına eklenerek değerlendirme yapılacaktır.
 12. İki aday arasında toplam puan eşitliği halinde yabancı dil puanı yüksek olana öncelik verilecektir.
 13. Yabancı dil puanının da eşit olması durumunda çalışma yılı yüksek olana öncelik verilecektir.
 14. Başvurular, ilan edilen kriterlere göre Üniversitelerin Seçim Komisyonları tarafından değerlendirilecektir.
 15. DUSK Konsorsiyum üye Üniversiteler için aşağıda yer alan tablodaki maksimum kontenjan dağılımları dikkate alınacaktır.

 Eğitim Alma Hareketliliği Kontenjan Dağılımı

Sakarya Üniversitesi

5

Düzce Üniversitesi

5

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

5

Notlar:

 • Bireysel destek: Kişi başı 4 gün yevmiye (yol dahil) verilecektir.
 • Seyahat desteği: Mesafe hesaplayıcısına (distance calculator) göre verilecektir.
 • Kontenjan dağılımı bütçe durumuna göre değiştirilebilir.

Başvuru Belgeleri:

 • Çalışma planı (iş planı – onaylanmamış)
 • Davet/Kabul mektubu (Acceptance letter)
 • Başvuru formu (Application form)
 • Yabancı dil belgesi

Söz konusu başvuru ilanı, 2018-1-TR01-KA103-056969 Proje numaralı 2018-2020 Dönemi DUSK Staj ve Eğitim Konsorsiyumu Projesine ilişkindir.

DUSK Hareketlilik Konsorsiyumu Akreditasyon No: 2016-1-TR01-KA108-027324

Hibeler Hakkında Bilgiler:

Günlük hibe miktarları aşağıdaki şekildedir.

 

Ülke Grupları

Hareketlilikte gidilen ülkeler

Günlük hibe miktarları (€)

 

1. Grup Program Ülkeleri

 

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

153

 

2. Grup Program Ülkeleri

 

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

136

 

3. Grup Program Ülkeleri

 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

119

 

Seyahat Gideri Hesaplamaları:

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personelinizin seyahat gideri hesaplamalarında kullanılması gereken “Distance Calculator” linkini aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm  

 

Söz konusu “mesafe hesaplayıcısı” aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır.

 

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı

10-99 km arası

 

20 €

100-499 km arası

180 €

500-1999 km arası

275 €

2000-2999 km arası

360 €

3000-3999 km arası

530 €

4000-7999 km arası

820 €

8000 km ve üzeri

1.300 €

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

DUSK Ortağı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi:

İrtibat Kişisi: Öğr. Gör.Özlem Yelda DİLMEN

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Tel: 1091

 

2018-2019 Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru Formuna buradan ulaşabilirsiniz.