< < Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuru İlanı (2019-2020 Akademik Yılı)
Print this page
-->

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuru İlanı (2019-2020 Akademik Yılı)

22 Ocak 2019

2019-2020 AKADEMİK YILI ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İLANI

 

"2019-2020" eğitim öğretim yılı Erasmus+ Hareketlilik Programları kapsamında yurt dışında "Öğrenim Görmek" isteyen öğrencilerimiz için Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

Başvuruları 11 Şubat 2019 tarihinde başlayacaktır. 25 Şubat 2019 tarihi mesai bitiminde (Saat: 17:00) son bulacak başvurular http://erasmusbasvuru.ibu.edu.tr/ linkinden online yapıldıktan sonra belgeler elden Erasmus Ofisine teslim edilecektir. Başvuru için istenen koşullar ve hibe miktarları:

 • Programa tam zamanlı tüm öğrencilerimiz başvurabilir.
 • Başvuruda bulunmak için son 2 yıl içerisinde alınmış geçerli bir yabancı dil puanına ve ayrıca akademik başarı durumunu gösteren yeterli transkript ortalamasına sahip olmak gerekiyor.
 • Programdan yararlanabilmek için başvuruda bulunacak olan ön lisansve lisans öğrencilerinin son transkript notları 4 üzerinden en az 2,20 (100'lük sistemde karşılığı belirtilecek), yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ise 4 üzerinden 2,5 olmalıdır.
 • Yabancı dil puanı için Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından başvuru tarihi itibariyle son 2 yıl içerisinde yapılmış olan proficiency (yeterlilik) sınav sonuçları, YDS sonuçları, YÖKDİL sonuçları veya OSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen yabancı dil sınav sonuçları kabul edilecektir.
 • Öğrenim görmekisteyen öğrencilerimiz için yabancı dil baraj puanı İngilizce Öğretmenliği ve Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencileri için 100 üzerinden en az 80, diğer bölümler için 100 üzerinden en az 60 olarak belirlenmiştir. Ancak, yerleştirme aşamasında anlaşmalı okulların yabancı dil kriterleri dikkate alınacaktır.
 • Başvuru tarihi itibariyle YDS, YÖKDİL ve ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarından 60 ve üstü puan almış olan öğrenciler, almış oldukları puanlara göre sıralamaya gireceklerdir. Ayrıca, başvuru belgelerine sınav sonuç belgelerini de eklemeleri gerekmektedir. Eşdeğerlik tablosu için bknz. http://osym.gov.tr/dosya/1-59085/h/yabanci-dil-sinavlari-esdegerlikleri.pdf
 • Öğrenim hareketliliği için 90 kişilik kontenjan belirlenmiştir. Öğrencilerimizin tercihlerine göre kontenjan sayıları değişebilecektir. Ayrıca, öğrencilerimiz Üniversitemizin anlaşmalı olduğu okulların listesini ve genel kontenjanları https://erasmus.ibu.edu.tr/genel-bilgi/ikili-anlasmalarlinkinden bulabilirler. Söz konusu listede süreç içinde değişiklikler olabilir.
 • Başvurular 11 Şubat 2019 tarihinden itibaren http://erasmusbasvuru.ibu.edu.tr/adresinden online yapılacak olup, 25 Şubat 2019 tarihi mesai bitiminde son bulacaktır.
 • Başvuruda bulunacak olan öğrencilerin başvuru belgesinin çıktısını ve onaylı son transkript belgelerini başvuru tarihleri içerisinde Erasmus Koordinatörlüğüne (Rektörlük İdari Birimler Z24, Z25, Z26, Z27 nolu ofisler) elden teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru belgelerini teslim etmeyen öğrenciler değerlendirilmeye alınmayacaklardır.
 • Yapılacak başvuruların değerlendirilmesinde kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

 

 

 • ​Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için -10 puan azaltma uygulanır. Ayrıca, Üniversitemizin yaptığı yabancı dil yeterlilik sınavına katılacak öğrenci sayısını belirleyebilmek ve sınav düzenlenmesine ilişkin masraflara ayrılan kaynakların israfını engellemek üzere sınava başvurup da mücbir bir sebep olmaksızın katılmayan öğrencilerden, yükseköğrenim kapsamındaki herhangi bir hareketliliğe tekrar başvurmaları halinde, ağırlıklı seçim puanlarından “-5 puan” düşürülebilir veya yapılan masraflar öğrenciden rücuen tahsil edilebilir.
 • Seçilen Erasmus öğrencilerine yurtdışında geçirdikleri öğrenim süreleri için ekteki tabloya göre maddi destek verilecektir.
 • Hibe yetersizliğinden dolayı gidemeyecek olan öğrencilerimiz kendi maddi olanakları ile bu programdan yararlanabilir.
 • Başvurular 2018 ve 2019 bütçe yılı kapsamında değerlendirilecektir.

                                                                    2018-2019 ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ ÜLKELERE GÖRE HİBE MİKTARLARI