-->

AB Dışındaki Ülkelerle 2019-2020 Erasmus+ KA107 Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuru İlanı

25 Şubat 2019

2019-2020 AKADEMİK YILI

ERASMUS+ ULUSLARARASI KREDİ HAREKETLİLİĞİ

(ORTAK ÜLKELERLE HAREKETLİLİK – KA107)

ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI – I. ÇAĞRI

 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2018-2019 akademik yılı itibariyle, Erasmus+ Ortak Ülkelerle Hareketlilik Programı olan KA107 Proje koordinatör kurumu olarak hareketlilik faaliyetlerine başlamıştır. Erasmus+ Ortak Ülkelerle Hareketlilik Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kapsamında 2 öğrenci öğrenim hareketliliğinden faydalanmaya hak kazanacaktır. Bu proje kapsamında, AB üyesi ülkeler dışındaki ülkelerle yapılacak hareketlilikler gerçekleştirilmektedir.

"2019-2020" eğitim öğretim yılı Erasmus+ Hareketlilik Programları kapsamında "Öğrenim Görmek" isteyen öğrencilerimiz için Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuruları 18 Mart 2019 tarihinde başlayacak; 05 Nisan 2019 tarihi mesai bitiminde (Saat: 17:00) son bulacak başvurular http://erasmusbasvuru.ibu.edu.tr/ linkinden online yapıldıktan sonra belgeler elden Erasmus Ofisine teslim edilecektir. Başvuru için istenen koşullar ve hibe miktarları aşağıda belirtilmiştir.

Proje, sadece aşağıda belirtilen bölümleri kapsadığından, ilgili bölümlerin öğrencileri hareketliliğe başvurabilir. Diğer bölümlerden yapılan başvurular, kabul edilmeyecektir. Kurumumuza verilen bütçe sınırlı olduğundan, başvuruların değerlendirilmesinde gidilen üniversite ve bölüm çeşitliliğinin sağlanmasına öncelik verilecek ve kontenjan dağılımı başvuru çeşidine göre değerlendirilecektir.

 

Ülke

Üniversite

Bölüm

Lisans

Yüksek Lisans

 Sayı

Süre (ay)

 Sayı

Süre (ay)

Ürdün

Jordan University of Science and Technology (JUST)

http://www.just.edu.jo/Pages/Default.aspx

Biyoloji

1

5

1

5

Elektrik Elektronik Mühendisliği

1

5

 

 

Gıda Mühendisliği

1

5

 

 

Fizyoterapi

1

5

 

 

Ürdün

Yarmouk University

https://www.yu.edu.jo/index.php/en/

Fizik

1

5

1

5

Kimya

1

5

1

5

Elektrik Elektronik Mühendisliği

1

5

 

 

Çevre Mühendisliği

1

5

 

 

Uluslararası İlişkiler

2

5

 

 

 

 • Programa tam zamanlı tüm öğrencilerimiz başvurabilir. Tam zamanlı öğrenci, henüz diploma/derecesinin gerektirdiği çalışmalarını (kredilerini) tamamlamamış ve bir yarıyılda 30 Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (AKTS) veya buna denk gelen kredi karşılığı iş yükü olduğu öngörülen öğrencidir. Öğrencinin gitmeyi planladığı dönemde 30 AKTS ders yükü bulunmalıdır.
 • Programdan yararlanabilmek için başvuruda bulunacak olan lisans öğrencilerinin güncel genel transkript notları 4 üzerinden en az 2,20 (100'lük sistemde karşılığı belirtilecek), yüksek lisans öğrencilerinin ise 4 üzerinden 2,5 olmalıdır.
 • Başvuruda bulunmak için son 2 yıl içerisinde alınmış geçerli bir yabancı dil puanına ve ayrıca akademik başarı durumunu gösteren yeterli transkript ortalamasına sahip olmak gerekmektedir.
 • Yabancı dil puanı için Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından başvuru tarihi itibariyle son 2 yıl içerisinde yapılmış olan proficiency (yeterlilik) sınav sonuçları, YDS sonuçları, YÖKDİL sonuçları veya OSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen yabancı dil sınav sonuçları kabul edilecektir.
 • Öğrenim görmek isteyen öğrencilerimiz için yabancı dil baraj puanı İngilizce Öğretmenliği ve Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencileri için 100 üzerinden en az 80, diğer bölümler için 100 üzerinden en az 60 olarak belirlenmiştir. Ancak, yerleştirme aşamasında anlaşmalı okulların yabancı dil kriterleri dikkate alınacaktır.
 • Başvuru tarihi itibariyle YDS, YÖKDİL ve ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarından 60 ve üstü puan almış olan öğrenciler, almış oldukları puanlara göre sıralamaya gireceklerdir. Ayrıca, başvuru belgelerine sınav sonuç belgelerini de eklemeleri gerekmektedir. Eşdeğerlik tablosu için bknz. http://osym.gov.tr/dosya/1-59085/h/yabanci-dil-sinavlari-esdegerlikleri.pdf
 • Öğrenim hareketliliği için 2 kişilik kontenjan belirlenmiştir. Öğrencilerimizin tercihlerine göre kontenjan sayıları değişebilecektir.
 • Başvurular 18 Mart - 5 Nisan 2019 tarihleri arasında http://erasmusbasvuru.ibu.edu.tr/adresinden online yapılacaktır.
 • Başvuruda bulunacak olan öğrencilerin aşağıda belirtilen başvuru formlarını başvuru tarihleri içerisinde Erasmus Koordinatörlüğüne (Rektörlük İdari Birimler Z24, Z25, Z26, Z27 nolu ofisler) elden teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru belgelerini teslim etmeyen öğrenciler değerlendirilmeye alınmayacaklardır.

Başvuru için gerekli belgeler:

 

-          1 adet imzalı Başvuru Formu (online başvuru çıktısı)

-          1 adet imzalı-mühürlü Transkript (Fakülte/enstitülerden temin edilecek)

-          1 adet imzalı-mühürlü Öğrenci Belgesi (Fakülte/enstitülerden temin edilecek)

-          2 adet Dil Yeterlilik Belgesi (yeterlilik sınavı ise- Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan temin edilecek)

-          1 adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi(önlü-arkalı)

-          1 adet vesikalık fotoğraf

 • Yapılacak başvuruların değerlendirilmesinde kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

 ​Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için -10 puan azaltma uygulanır. Ayrıca, Üniversitemizin yaptığı yabancı dil yeterlilik sınavına katılacak öğrenci sayısını belirleyebilmek ve sınav düzenlenmesine ilişkin masraflara ayrılan kaynakların israfını engellemek üzere sınava başvurup da mücbir bir sebep olmaksızın katılmayan öğrencilerden, yükseköğrenim kapsamındaki herhangi bir hareketliliğe tekrar başvurmaları halinde, ağırlıklı seçim puanlarından “-5 puan” düşürülebilir veya yapılan masraflar öğrenciden rücuen tahsil edilebilir.

 • Seçilen Erasmus öğrencilerine yurtdışında geçirdikleri öğrenim süreleri için ekteki tabloya göre maddi destek verilecektir.
 • Hibe yetersizliğinden dolayı gidemeyecek olan öğrencilerimiz kendi maddi olanakları ile bu programdan yararlanabilir.
 • Başvurular KA107 2018 bütçe yılı kapsamında değerlendirilecektir.

Hibelendirme:

 

 • Ders verme hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. AB ülkeleri ile hareketlilikten farklı olarak, Uluslararası Kredi Hareketliliği kapsamında öğrencilere seyahat desteği verilmektedir.
 

Gönderen Ülke

Kabul Eden Ülke

Aylık hibe miktarı (€)

Seyahat gideri (€)

Türkiye

Ürdün

700

275

Ürdün

 

Türkiye

800

275

 

 

Seyahat Gideri Hesaplamaları:

 

 • Öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanan personelinizin seyahat gideri hesaplamalarında kullanılması gereken “Distance Calculator” linki aşağıda yer almaktadır. Belirtilen seyahat gideri hibe miktarı, gidiş-dönüş toplam tutardır.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm   

 

 • Söz konusu “mesafe hesaplayıcısı” aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır.

 

 

Elde edilen “km” değeri Hibe miktarı

Elde edilen “km” değeri Hibe miktarı

20-99 km arası 20 €

20-99 km arası 20 €

100-499 km arası 180 €

100-499 km arası 180 €

500-1999 km arası 275 €

500-1999 km arası 275 €

2000-2999 km arası 360 €

2000-2999 km arası 360 €

3000-3999 km arası 530 €

3000-3999 km arası 530 €

4000-7999 km arası 820 €

4000-7999 km arası 820 €

 • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Erasmus Ofisi 14030 Gölköy / BOLU
 • Tel: +90 374 2541000 /1096/1091/1094 Fax: +90 374 2534677
 • EPosta: erasmusibu.edu.tr

Ulusal AjansAvrupa Birliği BakanlığıEuropean Commission

Top