-->

Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği Başvuruları (2019 Bütçesi)

11 Kasım 2019

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Erasmus Koordinatörlüğü

2019 Bütçesi 2019-2020 Akademik Yılı Personel Ders Verme Hareketliliği İlanı

Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği başvuruları 2 Aralık 2019 Pazartesi günü başlayacaktır. 13 Aralık 2019 Cuma günü mesai bitiminde son bulacak başvurular Rektörlük Erasmus Koordinatörlüğüne ekteki başvuru formu doldurularak yapılacaktır. Bütçeye bağlı olarak tahmini kontenjan 13 (on üç) kişidir.

Başvuruda istenen belgeler: Başvuru Formu

Ders Verme Hareketliliğinin Kapsamı:

 • Personel hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve o kurumda fiilen görev yapmakta olan  personel  olması  Yükseköğretim  kurumunda  istihdam edilmiş  olan  personel  için  kadro  şartı  aranmaz,  yükseköğretim  kurumu  ile  arasında sözleşme olan personel faaliyetlerden faydalanabilir. Kadrosu farklı bir kurumda olup da sözleşmeli  olarak başka bir  yükseköğretim  kurumunda çalışmakta  olan  personel, hareketliğe, kadrosunun bulunduğu değil fiilen çalıştığı kurumda başvurur. Hizmet alımı yolu ile yükseköğretim kurumunda istihdam edilen personel ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından, bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz.
 • Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç 4 iş günü olarak belirlenmiştir. Faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur.
 • Personel ders verme faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir ve sadece ders verme faaliyeti ile ilgili faaliyet gerçekleştirilen günler ve seyahat gideri için 2 gün hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Ders Verme Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility for Teaching - Mobility Agreement) ders verme programının gün bazında belirtilmesi gerekmektedir.

 Personel Ders Verme Hareketliliği için Asgarî ve Azamî Süreler

 • Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir.
 • Hibeli olarak desteklenecek ders verme süresi toplam 4 gündür.
 • Gidiş ve dönüş seyahati için toplam 2 gün hibe ödemesi yapılacaktır.
 • Ders verme faaliyetinin en geç 31 Aralık 2020 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
 • Seyahat ücreti (distance calculator/mesafe hesaplayıcısına göre hesaplanarak) ödenecektir.
 • Personel ders verme hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının mücbir sebep göstermeksizin 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz. Hibe ödemesi yapılmış ise ödenen hibe geri alınır.
 • Planlanan faaliyetten daha az kalınması durumunda hibe iadesi yapılacaktır.
 • İsteyen personel bu programdan hibe almadan da yararlanabilir.
 • Ders verme Hareketliliği BAİBÜ, Erasmus Koordinatörlüğü 2019-1-TR01-KA103-050350 sözleşme no’lu bütçesinden karşılanacaktır.
 • Seçim sonuçlarına itirazı olan personelin itirazını resmi şekilde 18 Aralık 2019 tarihi mesai bitimine kadar yazılı dilekçe ile Erasmus Koordinatörlüğüne bildirmeleri gerekmektedir.
 • Değerlendirme BAİBÜ 2019-2020 Akademik Yılı Ders Verme Hareketliliği Kriterleri’ne göre yapılacaktır. Kriterler aşağıda yer almaktadır.

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

ERASMUS+ PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ KRİTERLERİ

Yapılan başvurular, Ulusal Ajans’ın Erasmus+ Uygulama El Kitabı’nda belirtilen öncelikler dikkate alınarak belirlenmiş olan ve aşağıda belirtilen kriterler esas alınarak, Rektörlük Makamı tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından 20 taban puanı üzerinden değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucunda kontenjan sayısı kadar asil ve yedek personel belirlenecektir.

Kriter Açıklama

Kriter Puanı

Programdan ilk kez yararlanma

+10

Bölümünde Erasmus+ öğrenci hareketliliği gerçekleştiren Erasmus+ Koordinatörü ise

+4

 

Daha önce ikili anlaşmanın olmadığı bir yükseköğretim kurumu ile anlaşma imzalamak

(Artı puan uygulaması, bir kereliğe mahsus olmak üzere kullanılabilir.)

+4

Engelli, gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel ise (belgelendirmek kaydı ile)

+5

AB projesi koordinatörü/ortağı olmak

+5

Bir önceki yıl gitmeye hak kazandığı halde gerekçe göstermeksizin gitmekten vazgeçme

-20

Personel Hareketliliği Programından yararlanma

(Ders Verme ve/veya Eğitim Alma)

(Son 2 yıl içerisinde Erasmus personel hareketliliğinden faydalanan personelin başvurusu değerlendirmeye alınmaz.)

Üç yıl önce

-5

Dört yıl önce

-3

Beş yıl önce

-1

YDS, KPDS vb. gibi eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınav sonucunu belgeleyen personele, yanda görülen tablodaki şekilde puan verilir.

Puan Aralığı

Verilecek Puan

65-80

+2

81-90

+3

91-100

+4

Yapılan sıralamada eşitlik olması halinde eşitlik bozulana kadar sırasıyla aşağıdaki öncelikler uygulanır:

1.    Personel ve öğrenci hareketliliği son iki akademik yılda daha az gerçekleşen bölüm personeli

2.    Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ndeki hizmet süresi daha fazla olan personel

Seçimlerde programdan faydalananların çeşitliliğini artırmak amacıyla, her bölüme kontenjan sağlanmaya çalışılacaktır.

 

Hibeler Hakkında Bilgiler:

 Günlük hibe miktarları aşağıdaki şekildedir.

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe miktarları (Avro)

1. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

153

2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

136

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

119

 Seyahat Gideri Hesaplamaları:

 Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personelinizin seyahat gideri hesaplamalarında kullanılması gereken “Distance Calculator” linkini aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.

 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm  

 Söz konusu “mesafe hesaplayıcısı” aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır.

 Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı

10-99 km arası

20 €

100-499 km arası

180 €

500-1999 km arası

275 €

2000-2999 km arası

360 €

3000-3999 km arası

530 €

4000-7999 km arası

820 €

8000 km ve üzeri

1.500 €

 

2019-2020 Personel Ders Verme Hareketliliği Başvuru Formuna buradan ulaşabilirsiniz.

 

 • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Erasmus Ofisi 14030 Gölköy / BOLU
 • Tel: +90 374 2541000 /1096/1091/1094 Fax: +90 374 2534677
 • EPosta: erasmusibu.edu.tr

Ulusal AjansAvrupa Birliği BakanlığıEuropean Commission

Top