-->

Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvuruları (2019 Bütçesi)

11 Kasım 2019

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Erasmus Koordinatörlüğü

2019 Bütçesi 2019-2020 Akademik Yılı Personel Eğitim Alma Hareketliliği İlanı

Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği başvuruları 16 Aralık 2019 Pazartesi günü başlayacaktır. 27 Aralık 2019 Cuma günü mesai bitiminde son bulacak başvurular Rektörlük Erasmus Koordinatörlüğüne ekteki başvuru formu doldurularak yapılacaktır. Bütçeye bağlı olarak tahmini kontenjan 6 (altı) kişidir.

Başvuruda istenen belgeler: Başvuru Formu, Eğitim Programı

Not: Eğitim programı olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Eğitim Alma Hareketliliğinin Kapsamı:

Personel eğitim alma hareketliliği program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında değerlendirilmez.

 • Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya  da ilgili  bir  kuruluşlaragidebilmesi  de  mümkündür.  Eğitim  almak  üzere  gidilecekkuruluşlar;işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri,  ticaret odaları ve birlikleri, okul,  vakıf,  kar  amacı  gütmeyen  kuruluşlar,  kariyer  rehberliği  sağlayan  kuruluşlar,  profesyonel  danışma  ve  rehberlik  kuruluşları,  yükseköğretim  kurumları  ve  Erasmus+ Program Rehberinde belirtilen diğer kuruluşlar olabilir.
 • Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Training - Mobility Agreement) eğitim alma programının gün bazında belirtilmesi gerekir.
 • Seçim sürecinde BAİBÜ Erasmus Koordinatörlüğü Personel Eğitim Alma Hareketliliği kriterleri dikkate alınacaktır.

 Personel Eğitim Alma Hareketliliği için Asgarî ve Azamî Süreler

 • Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir.
 • Hibeli olarak desteklenecek eğitim alma süresi toplam 4 gündür.
 • Gidiş ve dönüş seyahati için toplam 2 gün hibe ödemesi yapılacaktır.
 • Eğitim alma faaliyetinin en geç 31 Aralık 2020 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
 • Seyahat ücreti (distance calculator/mesafe hesaplayıcısına göre hesaplanarak) ödenecektir.
 • Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının mücbir sebep göstermeksizin 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz. Hibe ödemesi yapılmış ise ödenen hibe geri alınır.
 • Planlanan faaliyetten daha az kalınması durumunda hibe iadesi yapılacaktır.
 • İsteyen personel bu programdan hibe almadan da yararlanabilir.
 • Eğitim Alma Hareketliliği BAİBÜ, Erasmus Koordinatörlüğü 2019-1-TR01-KA103-050350 sözleşme no’lu bütçesinden karşılanacaktır.
 • Seçim sonuçlarına itirazı olan personelin itirazını resmi şekilde 06 Ocak 2020 tarihi mesai bitimine kadar yazılı dilekçe ile Erasmus Koordinatörlüğüne bildirmeleri gerekmektedir.
 • Değerlendirme BAİBÜ 2019-2020 Akademik Yılı Eğitim Alma Hareketliliği Kriterleri’ne göre yapılacaktır. Kriterler aşağıda yer almaktadır.

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

ERASMUS+ PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ KRİTERLERİ

Yapılan başvurular, Ulusal Ajans’ın Erasmus+ Uygulama El Kitabı’nda belirtilen öncelikler dikkate alınarak belirlenmiş olan ve aşağıda belirtilen kriterler esas alınarak, Rektörlük Makamı tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından 20 taban puanı üzerinden değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucunda kontenjan sayısı kadar asil ve yedek personel belirlenecektir.

Kriter Açıklama

Kriter Puanı

İdari personel ise

+15

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi ise

+5

Programdan ilk kez yararlanma

+10

Engelli, gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel ise (belgelendirmek kaydı ile)

+5

Bir önceki yıl gitmeye hak kazandığı halde gerekçe göstermeksizin gitmekten vazgeçme

-20

Personel Hareketliliği Programından yararlanma

(Ders Verme ve/veya Eğitim Alma)

(Son 2 yıl içerisinde Erasmus personel hareketliliğinden faydalanan personelin başvurusu değerlendirmeye alınmaz.)

Üç yıl önce

-5

Dört yıl önce

-3

Beş yıl önce

-1

YDS, KPDS vb. gibi eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınav sonucunu belgeleyen personele, yanda görülen tablodaki şekilde puan verilir.

Puan Aralığı

Verilecek Puan

50-60

+2

61-70

+3

71-80

+4

81-90

+5

91-100

+6

Yapılan sıralamada eşitlik olması halinde eşitlik bozulana kadar sırasıyla aşağıdaki öncelikler uygulanır:
1.Hizmet süresi fazla olan personele öncelik tanınır.
2. Dil puanı yüksek olan personele öncelik tanınır.

Seçimlerde programdan faydalananların çeşitliliğini artırmak amacıyla, her bölüme kontenjan sağlanmaya çalışılacaktır.

 

Hibeler Hakkında Bilgiler:

 Günlük hibe miktarları aşağıdaki şekildedir.

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe miktarları (Avro)

1. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

153

2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

136

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

119

 Seyahat Gideri Hesaplamaları:

 Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personelinizin seyahat gideri hesaplamalarında kullanılması gereken “Distance Calculator” linkini aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.

 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm  

 Söz konusu “mesafe hesaplayıcısı” aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır.

 Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı

10-99 km arası

20 €

100-499 km arası

180 €

500-1999 km arası

275 €

2000-2999 km arası

360 €

3000-3999 km arası

530 €

4000-7999 km arası

820 €

8000 km ve üzeri

1.500 €

 

2019-2020 Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru Formuna buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

 • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Erasmus Ofisi Eski Kütüphane Binası 1. Kat 14030 Gölköy Kampüsü - BOLU
 • Tel: +90 374 2541000 dahili:1882/1884/1885/1890 Fax: +90 374 2534677
 • EPosta: erasmusibu.edu.tr

Ulusal AjansAvrupa Birliği BakanlığıEuropean Commission

Top