2019 VE 2020 ERASMUS PROJESİ ERASMUS+ KA103 ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI ÇAĞRISI
Print this page
-->

2019 VE 2020 ERASMUS PROJESİ ERASMUS+ KA103 ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI ÇAĞRISI

28 Ocak 2021

2019 VE 2020 ERASMUS PROJESİ

ERASMUS+  KA103 ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

  ÇAĞRISI

 

2020-2021 akademik yılı (2019 ve 2020 Projesi) Erasmus+ Staj Hareketliliği kapsamında AB ülkelerinde “Staj Yapmak” isteyen öğrencilerimiz için Erasmus+ Hareketlilik Programları başvuru süreci başlamıştır. Üniversitemiz Erasmus Koordinatörlüğü tarafından kararlaştırılan başvuru süreci şu şekildedir:

 • Başvurular 18 Şubat 2021 tarihinde başlayıp, 5 Mart 2021 tarihi mesai bitiminde son bulacaktır.
 • Başvurular http://uyg.ibu.edu.tr/erasmus-basvuru Adresinden online olarak yapılacak olup istenilen evraklar sisteme düzgün, okunaklı ve eksiksiz olarak yüklenmesi gerekmektedir.
 • Programa tam zamanlı tüm öğrencilerimiz başvurabilir.
 • Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.
 • Kayıt donduran öğrenciler hareketlilikten yararlanamaz.
 • Hareketlilik başlangıç tarihi Covid19 kısıtlamaları nedeniyle en erken Haziran 2021 dir.
 • Eczacılık, Tıp veya Diş Hekimliği fakültelerinden mezun olarak merkezi sınavlarla (TUS, DUS, EUS) BAİBÜ’ye yerleştirilerek uzmanlık eğitimine devam eden kişiler, BAİBÜ kayıtlı öğrencisi statüsünü taşımıyorlarsa Erasmus öğrenci hareketliliğinden yararlanamazlar.
 • Programdan yararlanabilmek için başvuruda bulunacak olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin son transkript notları (GANO) 4 üzerinden en az 2,20 (100’lük sistemde karşılığı belirtilecek), yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ise 4 üzerinden 2,5 olmalıdır.
 • Staj hareketliliği için yabancı dil baraj puanı Spor Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü ve Meslek Yüksekokulları öğrencileri için 100 üzerinden 50, İngilizce Öğretmenliği ve Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencileri için 100 üzerinden 80, diğer bölümler için 100 üzerinden 60 olarak belirlenmiştir.
 • Ocak 2019’dan itibaren son iki yıl içinde Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu’nun yapmış olduğu yeterlilik sınavından (proficiency test) 100 üzerinden en az yukarıda belirtilen puanları almış olanlar ya da YDS ve ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilmiş yabancı sınavlardan en az yukarıda belirtilen puanları almış olanlar programa başvurabilirler. Söz konusu öğrenciler almış oldukları puanlara göre sıralamaya gireceklerdir. Eşdeğerlik tablosu için bkz. https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf.
 • Staj Hareketliliği 2020 projesi için 40 kişilik, 2019 projesi için 10 kişilik toplam 50 kişilik kontenjan planlanmaktadır. Ayrıca bütçemize göre yedek öğrenci seçilmesi planlanmaktadır. Öğrencilerimizin başvurularına göre kontenjan sayıları değişebilecektir. Asıl seçilen öğrenciler, aday Erasmus öğrencisi olacaklardır; Ulusal Ajans’ın üniversitelere tahsis edeceği hibe miktarlarını ilan etmesinden sonra hibe dağıtım sonuçları kesinlik kazanacaktır.  
 • Tahmini Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve Meslek Yüksek Okulu Tahmini hibe dağılımı şu şekilde olacaktır:

Diş Hekimliği Fakültesi 2 Öğrenci, Eğitim Fakültesi 3 öğrenci, Fen Edebiyat Fakültesi 5 Öğrenci, Güzel Sanatlar Fakültesi 2 Öğrenci, İktisadi  ve İdari Bilimler Fakültesi 5 öğrenci, İlahiyat Fakültesi 2 öğrenci, İletişim Fakültesi 2 öğrenci, Mimarlık Fakültesi 2 öğrenci, Mühendislik Fakültesi 2 öğrenci, Sağlık Bilimleri Fakültesi 2 öğrenci, Spor Bilimleri Fakültesi 2 Öğrenci, Turizm Fakültesi 2 Öğrenci, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 2 Öğrenci, Tıp Fakültesi 2 Öğrenci. Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 1 öğrenci, Yabancı Diller Yüksek okulu 2 Öğrenci, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 4 Öğrenci, Bolu MYO 1 Öğrenci, Bolu Teknik Bilimler MYO 1 Öğrenci, Gerede MYO 1 Öğrenci, Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri MYO 1 Öğrenci, Mengen MYO 1 Öğrenci, Mudurnu Süreyya Astarcı MYO 1 Öğrenci, Seben İzzet Baysal MYO 1 Öğrenci, Yeniçağ Yaşar Çelik MYO 1 Öğrenci.

 • Başvuru durumuna göre Kontenjan dağılımında değişiklik yapılabilecektir.
 • Staj yapmak isteyen öğrencilerimiz staj yapacakları ülke (Avrupa Birliği) ve kurumları (iş yeri, enstitü veya okul) kendileri belirleyip, Erasmus Koordinatörlüğüne bildireceklerdir.
 • YTB burslusu olarak Üniversitemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin akademik eğitim döneminde (güz-bahar) Erasmus programından faydalanmaları durumunda, YTB burslarında kesinti yapılabilecektir.
 • Başvuruların değerlendirilmesinde kullanılacak ölçütler ve ağırlıklı puanlar şunlardır:
 • Akademik başarı düzeyi : %50 (Toplam 100 puan üzerinden)
 • Dil seviyesi : %50 (Toplam 100 puan üzerinden)
 • Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
 • 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında haklarında koruma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere (belgelendirmek kaydıyla) +10 puan
 • Şehit ve Gazi çocuklarına +15 puan
 • Başvuru esnasında stajyeri kabul mektubu sunma+ 10 puan (kabul mektubu olanlar öncelikle 2019 bütçesinde değerlendirilecektir. Kabul mektubu olan öğrenci sayısı 10 un üzerinde olması durumunda 2020 projesine dahil edilecektir.)
 • Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz): -10 puan
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan
 • Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama: -10 puan
 • İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır) : -10 puan
 • Mazeretsiz BAİBÜ, Yabancı Diller Yüksekokulunun açmış olduğu Yeterlilik Sınavına katılmama -5 puan
 • Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: BAİBÜ, Erasmus Koordinatörlüğü tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama -5 puan
 • Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için -10 puan azaltma uygulanır.
 • Başvurular online olarak yapılacak olup, hareketliliğe hak kazanılması durumunda evrakların asılları Erasmus ofisine elden teslim edilecektir.
 • Başvurular 5 Mart 2021 tarihi mesai bitiminde son bulacaktır.

Sisteme yüklenecek belgeler şu şekildedir.

1 adet Transkript (Ubys’den veya öğrenci işlerinden temin edilecek)

1 adet Dil Yeterlilik Belgesi (Üniversitemiz Yeterlilik Sınav Sonucu ise Yabancı Diller Yüksekokulu’nun sınav sonuç sayfasından temin edilecektir)

1 adet vesikalık fotoğraf

 Staj yapılacak kurumdan alınan Kabul Mektubu (varsa)

 • Hibe yetersizliğinden dolayı gidemeyecek olan öğrencilerimiz kendi maddi olanakları ile bu programdan yararlanabilir.
 • Staj süreleri bütçe durumuna göre ofis tarafından sınırlandırılabilir.
 • Her iki proje kapsamında seçim sonuçlarına itiraz edecek öğrencilerin itirazlarını sonuçların ilan edilmesinden sonra 10 gün içinde Erasmus Koordinatörlüğüne dilekçe yoluyla yapmaları gerekmektedir.
 • Staj Hareketliliği 2019 ve 2020 sözleşme bütçesinden karşılanacaktır.

Staj Hareketliliği Kapsamı ve Önemli Bilgiler:

 • Staj faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj yapmasıdır. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.
 • “Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir.
 • Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.
 • Hareketliliğin staj faaliyeti olabilmesi için, akademik çalışmalar kapsamında değil, ilgili sektörde ekonomik karşılığı olan mesleki faaliyetler olarak gerçekleştirilmeleri gerekmektedir. Örneğin ürün geliştirme amaçlı olarak; bir araştırma geliştirme (AR-GE) şirketinde veya bir firmanın AR-GE biriminde yapılan ya da ekonomik faaliyet gösteren bir firmanın bir üniversite ya da araştırma merkezine yaptırttığı deneysel çalışmalarda ve araştırmalarda çalışmak staj faaliyeti kapsamında değerlendirilir.
 • Staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz.
 • Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yaptıkları çalışmalar, bilimsel araştırma ve projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez.
 • Faaliyet süresi her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir süredir.
 • Öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde staj faaliyeti gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) için ikinci, lisans için dördüncü sınıf öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir.
 • Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, ticaret odaları ve birlikleri, okul, vakıf, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, kariyer rehberliği sağlayan kuruluşlar, profesyonel danışma ve rehberlik kuruluşları ve Erasmus+ Program Rehberinde belirtilen işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.
 • Staj faaliyetinde bulunulacak yurtdışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, yapılacak çalışma akademik anlamda bir öğrenme faaliyeti olmayıp kurumun genel idaresine yönelik birimlerde uygulamalı çalışma deneyimi elde edilmesidir. Akademik çalışma amaçlı staj faaliyeti gerçekleştirilemez. Lisansüstü eğitim alıp tez döneminde olan öğrencilerin bir danışman eşliğinde yapacağı, kredi karşılığı olan ancak staj kapsamında olmayan çalışmalar için Öğrenme Hareketliliği –Öğrenim kapsamında faaliyete başvurmaları gerekmektedir.
 • Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:

- Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bk. https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en )

- AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar.

 • Öğrenci Hareketliliğinde Süreler: Faaliyetler Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen asgarî ve azamî sürelere uygun olarak gerçekleştirilir.
 • Staj hareketliliğinde asgarî süre 2 tam ay, azamî süre 12 tam aydır.
 • Faaliyet süresinin kesintisiz gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
 • Staj hareketliliğinde, staj yapılan işletmenin tatil sebebiyle kapalı olması durumunda stajın kesintiye uğraması söz konusu olabilir. Asgarî faaliyet süresinin sağlanabilmesi için staj yapılacak işletmenin kapalı olacağı tarihlerin önceden araştırılması gerekmekte, tatil süresi çıkartıldıktan sonra dahi asgarî sürenin sağlandığından emin olunması gerekmektedir. Hafta sonu tatilleri faaliyet süresinden çıkartılacak tatil süresi değildir.
 • Mücbir sebepler dışında asgari süre tamamlanmadan öğrencilerin geri dönmesi halinde, faaliyet kabul edilmez ve hibe ödenmez.
 • Ödemede Kesinti Yapılması: Mevcut bilgi ve belgelerden, Öğrencinin gittiği kurumdaki resmî tatil günleri hariç, yani normal şartlarda öğrenim veya stajın devam etmesi gereken durumlarda 1 haftadan 7(yedi) takvim gününden (hafta sonu dâhil) fazla süre ile misafir olduğu kurumdan (şehirden / ülkeden) ayrıldığı tespit edilmişse, bu durumda ayrı kaldığı günler için hibe ödemesi yapılamaz. Daha önce ödeme yapılmış olsa bile bu dönem için verilen hibenin iadesi talep edilir.
 • Zorunlu OLS sınavını gidiş öncesinde ve dönüşte almayan ve katılımcı anketini doldurmayan öğrencilere %20’den az olmamak üzere kesinti uygulanır.
 • Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin teslim edilmemesi durumunda hareketlilik geçersiz sayılır ve öğrenciye hibe ödenmez, başlangıçta ödenen hibe tahsil edilir.

Erasmus+ Staj Hareketliliği kapsamında, ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe

Staj

(Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan,Slovakya, Slovenya, Türkiye

400

 

Program ülkeleri arasında öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.