< < Erasmus+ Türkçenin Öğretimi Konsorsiyumu (TESİAD) Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuru Sonuçları (2020 Projesi)
-->

Erasmus+ Türkçenin Öğretimi Konsorsiyumu (TESİAD) Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuru Sonuçları (2020 Projesi)

02 Haziran 2021

Erasmus+ Türkçenin Öğretimi Konsorsiyumu (TESİAD) Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuru Sonuçları aşağıda yer almaktadır. Bu kapsamda aşağıda yer alan bilgileri dikkatle okuyunuz.

  • Değerlendirme, Akademik Not Ortalamasının %50’si ile Yabancı Dil Notunun %50’si, Aynı akademik kademede daha önce Erasmustan faydalanan öğrencilerden     -10 puan, yabancı dil sınavına mazeretsiz olarak katılmamış öğrencilere -5 puan ve başvuru esnasında kabul mektubu olan öğrencilere +10 puan eklenerek hesaplanmıştır.
  • Transkript not ortalamalarının yüzlük sisteme dönüştürülmesinde YÖK Dönüştürme Tablosu kullanılmıştır.
  • Staj hakkından faydalanmaktan vazgeçen öğrencilerin en geç 15.06.2021 tarihine kadar http://erasmus.ibu.edu.tr/i/staj/dokuman-ve-formlar linkinde yer alan Feragat Dilekçesini doldurarak Erasmus Koordinatörlüğüne teslim etmesi gerekmektedir. Aksi halde zamanında feragat etmeyen öğrencilerin başvurularında bundan sonraki süreçler için Erasmus programlarından faydalanmada puan kesilecektir.
  • Sonuçlara ilişkin itirazlarınızı 15.06.2021 tarihi saat 17:00’a kadar yazılı dilekçe ile Koordinatörlüğümüze iletebilirsiniz.

     

Başvuru sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Erasmus Ofisi Eski Kütüphane Binası 1. Kat 14030 Gölköy Kampüsü - BOLU
  • Tel: +90 374 2541000 dahili:1882/1884/1885/1890 Fax: +90 374 2534677
  • EPosta: erasmusibu.edu.tr

Ulusal AjansAvrupa Birliği BakanlığıEuropean Commission

Top