-->

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı

12 Ekim 2021

ERASMUS+ ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ VE MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMINDAN
YARARLANMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI
HAKKINDA DUYURU


Başvuru Tarihleri : 11 Ekim 2021 - 19 Ekim 2021, Saat:16:00

Başvuru Adresi :
https://ydyobasvuru.ibu.edu.tr/
Sınav Giriş Belgesi : 21 Ekim 2021 (
https://ydyobasvuru.ibu.edu.tr/)
Sınav Sonuçlarının İlanı : 25 Ekim 2021 (
https://ydyobasvuru.ibu.edu.tr/)
Sınav Tarihi : 22 Ekim 2021 / 10:00 (120 dakika)

Sınav Yeri : Yabancı Diller Yüksekokulu

Sınav Tipi : 80 Adet Çoktan Seçmeli Soru (Dilbilgisi, Kelime Bilgisi, Cümle Tamamlama,

Paragraf, Diyalog Tamamlama, Durumu Uygun Düşen İfadeyi Bulma ve Dinleme)İletişim: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Erasmus Ofisi Eski Kütüphane Binası 1. Kat 14030 Gölköy Kampüsü - BOLU
  • Tel: +90 374 2541000 dahili:1882/1884/1885/1890 Fax: +90 374 2534677
  • EPosta: erasmusibu.edu.tr

Ulusal AjansAvrupa Birliği BakanlığıEuropean Commission

Top