DUSK Personel Eğitim Alma Başvuru Sonuçları
 
 

2018-2019 Akademik Yılı DUSK personel eğitim alma hareketliliği başvuru sonuçları aşağıda yer almaktadır.

 

Sonuçlara buradan ulaşabilirsiniz.

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Erasmus Koordinatörlüğü

Doğu Marmara Üniversite-Sanayi Konsorsiyumu (DUSK)

2018-2019 Akademik Yılı Eğitim Alma Hareketliliği İlanı

 

 Doğu Marmara Üniversite-Sanayi Konsorsiyumu (DUSK), Üniversitemizin Erasmus+ programı kapsamında Sakarya Üniversitesi, Düzce Üniversitesi ve Sakarya, Düzce ve Bolu illerindeki Ticaret ve Sanayi Odaları ile ortaklaşa yürüttüğü bir işbirliği konsorsiyumudur. Konsorsiyum, mühendislik ve teknik alanlara ilişkindir. Dolayısıyla eğitim alma hareketliliği ilanı, mühendislik ve teknik alanlarda eğitim veren akademik birimlerde ve araştırma merkezlerinde görev yapmakta olan akademik ve teknik idari personele yöneliktir.

 

2018-2019 DUSK Personel Eğitim Alma Hareketliliği başvuruları 17 Aralık 2018 Pazartesi günü başlayacaktır. 04 Ocak 2019 Cuma günü mesai bitiminde son bulacak başvurular Rektörlük Erasmus Koordinatörlüğüne ekteki başvuru formu doldurularak yapılacaktır.

 

Eğitim Alma Hareketliliğinin Kapsamı:

 Personel eğitim alma hareketliliği, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenmemektedir.

 • Eğitim alma hareketliliği bir yükseköğretim kurumunda veya bir işletmede gerçekleştirilebilir. Eğitim almak üzere gidilecek yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir.
 • Eğitim Alma hareketliliğinden faydalanabilmek için faaliyetin gerçekleştirileceği üniversiteler arasında bir kurumlar arası anlaşma olması zorunlu değildir. Ayrıca Eğitim Alma Faaliyeti için işletmelere de gidilebilir ve bu durumda kurumlar arası anlaşma şartı aranmaz.
 • Seçim sürecinde İdari ve Akademik Personel çeşitliliği dikkate alınacaktır.

 Personel Hareketliliğinde Süreler:

 Günlük 8 saat eğitim almak şartı ile en az 2 iş günü ve en fazla 2 ay (seyahat süresi hariç)

 • Hibeli olarak desteklenecek eğitim alma süresi toplam 4 gündür.
 • Gidiş ve dönüş seyahat günleri için hibe ödemesi yapılmayacaktır.
 • Eğitim alma faaliyetinin en geç 31 Mayıs 2020 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
 • Seyahat ücreti (distance calculator/mesafe hesaplayıcısına göre hesaplanarak) ödenecektir.
 • Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının mücbir sebep göstermeksizin 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz. Hibe ödemesi yapılmış ise ödenen hibe geri alınır.
 • Planlanan faaliyetten daha az kalınması durumunda hibe iadesi yapılacaktır.

  Değerlendirme Kriterleri

 Taban Puan 50 olarak belirlenmiştir.

 1. Daha önce Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetinden yararlanmayan personele öncelik verilecektir. Programdan faydalanmamış personele +10 puan eklenecektir.
 2. Daha önce herhangi Erasmus+ personel hareketliliğinden (ders verme, eğitim alma) faydalanmış olanların yararlanma sayısı kadar -10 puan taban puanından çıkartılacaktır.
 3. ÜDS/KPDS/YDS/YÖKDİL gibi Türkiye’de yapılan ve ÖSYM’nin denklik verdiği sınavlardan alınmış dil belgesi beyan eden personelin Yabancı Dil Sınavı Puanının yüzde 20’si taban puanına eklenerek değerlendirme yapılacaktır.
 4. Türkiye’de yapılan ve ÖSYM’nin denklik verdiği ÜDS/KPDS/YDS gibi sınavlardan alınmış dil belgesi dışında dil belgesi beyan eden akademik personelin dil puanı YÖK’ün not çevrim kılavuzuna göre YDS puan türüne çevrilerek hesaplanacaktır.
 5. Sakarya/Düzce/Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde ders vermek üzere istihdam edilen ve faaliyetten yararlanmak amacıyla başvuran yabancı uyruklu personelin yabancı dil notunu gösterir belge beyan etmemesi durumunda yabancı dil notu 80 olarak kabul edilecektir. Yabancı dil belgesi beyan edilmesi durumunda belgede yer alan not değerlendirmeye alınacaktır ve Madde 5’te bahsedilen dönüşüm yöntemi uygulanacaktır.
 6. Teknik idari personele (kadro ve görev yaptığı birim itibariyle) +10 puan eklenecektir.
 7. Öğretim Görevlisi (önceki Uzman, Araştırma Görevlisi) kadrosundaki personele +5 puan eklenecektir.
 8. Engelli personel kadrosundaki personele +5 puan eklenecektir (belgelendirmek koşulu ile).
 9. Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personele +5 puan eklenecektir (belgelendirmek koşulu ile).
 10. DUSK Konsorsiyumu kapsamında staj faaliyetinden yararlanacak öğrencilere staj yeri bulan başvuru sahiplerine +10 puan verilecektir (belgelendirilmek koşulu ile).
 11. Başvuru yapan personelin toplam hizmet yılı sayısının yüzde 20’si taban puanına eklenerek değerlendirme yapılacaktır.
 12. İki aday arasında toplam puan eşitliği halinde yabancı dil puanı yüksek olana öncelik verilecektir.
 13. Yabancı dil puanının da eşit olması durumunda çalışma yılı yüksek olana öncelik verilecektir.
 14. Başvurular, ilan edilen kriterlere göre Üniversitelerin Seçim Komisyonları tarafından değerlendirilecektir.
 15. DUSK Konsorsiyum üye Üniversiteler için aşağıda yer alan tablodaki maksimum kontenjan dağılımları dikkate alınacaktır.

 Eğitim Alma Hareketliliği Kontenjan Dağılımı

Sakarya Üniversitesi

5

Düzce Üniversitesi

5

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

5

Notlar:

 • Bireysel destek: Kişi başı 4 gün yevmiye (yol dahil) verilecektir.
 • Seyahat desteği: Mesafe hesaplayıcısına (distance calculator) göre verilecektir.
 • Kontenjan dağılımı bütçe durumuna göre değiştirilebilir.

Başvuru Belgeleri:

 • Çalışma planı (iş planı – onaylanmamış)
 • Davet/Kabul mektubu (Acceptance letter)
 • Başvuru formu (Application form)
 • Yabancı dil belgesi

Söz konusu başvuru ilanı, 2018-1-TR01-KA103-056969 Proje numaralı 2018-2020 Dönemi DUSK Staj ve Eğitim Konsorsiyumu Projesine ilişkindir.

DUSK Hareketlilik Konsorsiyumu Akreditasyon No: 2016-1-TR01-KA108-027324

Hibeler Hakkında Bilgiler:

Günlük hibe miktarları aşağıdaki şekildedir.

 

Ülke Grupları

Hareketlilikte gidilen ülkeler

Günlük hibe miktarları (€)

 

1. Grup Program Ülkeleri

 

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

153

 

2. Grup Program Ülkeleri

 

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

136

 

3. Grup Program Ülkeleri

 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

119

 

Seyahat Gideri Hesaplamaları:

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personelinizin seyahat gideri hesaplamalarında kullanılması gereken “Distance Calculator” linkini aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm  

 

Söz konusu “mesafe hesaplayıcısı” aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır.

 

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı

10-99 km arası

 

20 €

100-499 km arası

180 €

500-1999 km arası

275 €

2000-2999 km arası

360 €

3000-3999 km arası

530 €

4000-7999 km arası

820 €

8000 km ve üzeri

1.300 €

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

DUSK Ortağı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi:

İrtibat Kişisi: Öğr. Gör.Özlem Yelda DİLMEN

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Tel: 1091

 

2018-2019 Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru Formuna buradan ulaşabilirsiniz.

 

2018-2019 Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Kriterleri:

Başvuru formunu ve transkript belgesini teslim etmemiş öğrencilere listede yer verilmemiş ve değerlendirmeye alınmamışlardır.

* Değerlendirme, Erasmus Genel Notu-Akademik Not Ortalaması-Yabancı Dil Notu esas alınarak yapılmıştır. Erasmus Genel Notu, Akademik Not Ortalamasının %50’si ile Yabancı Dil Notunun %50’si alınarak hesaplanmıştır.

* Yabancı dil puanı 60 altında olan başvurular değerlendirmeye alınmamıştır. İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinden dil puanı 80 ve üzeri olanlar, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Güzel sanatlar Fakültesi, Eğitim Fakültesi Güzel sanatlar Eğitimi Bölümü ve Meslek Yüksekokulları öğrencileri için 50 ve üzeri alanlar değerlendirmeye alınmıştır.

* Sıralamalar Erasmus Genel Puanına göre bölümler içerisinde büyükten küçüğe doğru yapılmıştır. Yerleştirmede bu husus dikkate alınmıştır.

* Transkript notu Lisans için 2,20 ve Yüksek Lisans/Doktora için 2.50’nin altında olan başvurular değerlendirmeye alınmamıştır.

* Transkript not ortalamalarının yüzlük sisteme dönüştürülmesinde YÖK Dönüştürme Tablosu kullanılmıştır.

* Aynı akademik kademede daha önce yararlanmış olan öğrencilerden 10 puan düşülmüştür.

* Puan sıralamasına dikkat edilmiş olup puan eşitliğinde dil puanı esas alınmıştır.

* Hak kazanan öğrencilerin pratik konuşma yeteneklerini arttırmaya yönelik Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından uygulanacak olan ve Erasmus Ofisi tarafından maddi destek sağlanacak olan “İngilizce Konuşma Kursu” düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için web sayfamızın takip edilmesi gerekmektedir.

* Seçilen öğrenciler için "Oryantasyon Toplantısı" 30 Kasım 2018 tarihinde saat 12:00’de Erasmus Ofisi Toplantı Salonunda yapılacaktır. Toplantıya katılım gösteremeyecek öğrencilerin mazeretlerini belgelendirmeleri gerekmektedir.

 * Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin başvuruları, Doğu Marmara Üniversite Sanayi Konsorsiyumu (DUSK) kapsamında değerlendirilmiştir. Daha fazla bilgi için Erasmus Ofisine başvurulması önerilir.

* Seçilen öğrencilerin en geç 29 Kasım 2018 tarihine kadar staj haklarından faydalanıp faydalanmayacaklarına dair Erasmus Koordinatörlüğünü bildirmeleri gerekmektedir. Bilgilendirme This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. veya DUSK programı için This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adreslerine e-posta yoluyla da yapılabilir.

* Staj hakkından faydalanmaktan vazgeçen öğrencilerin http://erasmus.ibu.edu.tr/i/staj/dokuman-ve-formlar linkinde yer alan Feragat Dilekçesini doldurarak en geç 29 Kasım 2018 tarihi mesai bitimine kadar Erasmus Koordinatörlüğüne teslim etmesi gerekmektedir.

* Seçilen öğrencilerin en geç 15 Şubat 2019 tarihine kadar kabul mektubu almaları gerekmektedir.

* Staj içeriğinin belirlenmesi ve öğrenim anlaşması formunun teslimi için son tarih 15 Mart  2019 olarak belirlenmiştir.

 

2018-2019 akademik yılı Erasmus+ DUSK Konsorsiyum Staj Hareketliliği ve Erasmus+ Staj Hareketliliği başvuru sonuçları aşağıda yer almaktadır.

 

 Staj ile ilgili önemli bilgiler

 

Staj başvuru sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.

DUSK başvuru sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

2018-2019 akademik yılı Erasmus+ DUSK Konsorsiyum Staj Hareketliliği ve Erasmus+ Staj Hareketliliği kapsamında yurt dışında “Staj Yapmak” isteyen öğrencilerimiz için Erasmus+ Hareketlilik Programları başvuru süreci başlamıştır. Staj Hareketliliği ile ilgili önemli bilgiler için tıklayınız.

Üniversitemiz Erasmus Koordinatörlüğü tarafından kararlaştırılan başvuru süreci şu şekildedir:

 • Başvurular 22 Ekim 2018 tarihinde başlayıp, 09 Kasım 2018 tarihi mesai bitiminde son bulacaktır.
 • Programa tam zamanlı tüm öğrencilerimiz başvurabilir.
 • Programdan yararlanabilmek için başvuruda bulunacak olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin son transkript notları (GANO) 4 üzerinden en az 2,20 (100’lük sistemde karşılığı belirtilecek), yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ise 4 üzerinden 2,5 olmalıdır.
 • Staj hareketliliği için yabancı dil baraj puanı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Güzel Sanatlar Fakültesi, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü ve Meslek Yüksekokulları öğrencileri için 100 üzerinden 50, İngilizce Öğretmenliği ve Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencileri için 100 üzerinden 80, diğer bölümler için 100 üzerinden 60 olarak belirlenmiştir.
 • Eylül 2016’dan itibaren son iki yıl içinde Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu’nun yapmış olduğu yeterlilik sınavından (proficiency test) 100 üzerinden en az yukarıda belirtilen puanları almış olanlar ya da YDS ve ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilmiş yabancı sınavlardan en az yukarıda belirtilen puanları almış olanlar programa başvurabilirler. Söz konusu öğrenciler almış oldukları puanlara göre sıralamaya gireceklerdir. Eşdeğerlik tablosu için bkz. http://osym.gov.tr/dosya/1-59085/h/yabanci-dil-sinavlariesdegerlikleri
 • Staj Hareketliliği için 5 kişilik, DUSK Konsorsiyum Staj Hareketliliği için 15 kişilik kontenjan planlanmaktadır. DUSK Konsorsiyumu Staj Hareketliliği, Mühendislik ve Teknik alanlara ilişkindir. Öğrencilerimizin başvurularına göre kontenjan sayıları değişebilecektir. Staj yapmak isteyen öğrencilerimiz staj yapacakları ülke (Avrupa Birliği) ve kurumları (iş yeri, enstitü veya okul) kendileri belirleyip, Erasmus Koordinatörlüğüne bildireceklerdir.
 • YTB burslusu olarak Üniversitemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin Erasmus programından faydalanmaları durumunda, YTB burslarında kesinti yapılabilecektir.
 • Başvuruların değerlendirilmesinde kullanılacak ölçütler ve ağırlıklı puanlar şunlardır:
 • Akademik başarı düzeyi : %50 (Toplam 100 puan üzerinden)
 • Dil seviyesi : %50 (Toplam 100 puan üzerinden)
 • Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
 • 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında haklarında koruma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere (belgelendirmek kaydıyla) +10 puan
 • Şehit ve Gazi çocuklarına +15 puan
 • Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) : -10 puan
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan
 • Mazeretsiz BAİBÜ, Yabancı Diller Yüksekokulunun açmış olduğu Yeterlilik Sınavına katılmama -5 puan
 • Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: BAİBÜ, Erasmus Koordinatörlüğü tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama -5 puan
 • Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için -10 puan azaltma uygulanır.
 • Geçerli yabancı dil puanına sahip olan öğrenciler 22 Ekim 2018 tarihinde aktif hale gelecek http://erasmusbasvuru.ibu.edu.tr/ linkinden Erasmus+ Staj Hareketliliği başvurularını yapacaklardır.
 • Başvurular 09 Kasım 2018 tarihi mesai bitiminde son bulacaktır.
 • Başvuruda bulunan öğrenciler başvuru belgesinin çıktısını ve onaylı son transkript (GANO) belgelerini başvuru tarihleri içinde Erasmus Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerini başvuru tarihinde teslim etmeyen öğrenciler değerlendirmeye alınmayacaklardır.
 • Hibe yetersizliğinden dolayı gidemeyecek olan öğrencilerimiz kendi maddi olanakları ile bu programdan yararlanabilir.
 • Her iki proje kapsamında seçim sonuçlarına itiraz edecek öğrencilerin itirazlarını 30 Kasım 2018 tarihine kadar Erasmus Koordinatörlüğüne dilekçe yoluyla yapmaları gerekmektedir.

 

 • DUSK Staj Hareketliliği 2018-1-TR01-KA103-056969 sözleşme no’lu bütçesinden karşılanacaktır.
 • Staj Hareketliliği 2018-1-TR-01-KA103-050350 sözleşme no’lu bütçesinden karşılanacaktır.

 

Erasmus+ Staj Hareketliliği ve Erasmus+ DUSK Konsorsiyum Staj Hareketliliği kapsamında, ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Staj (Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

400

 

Program ülkeleri arasında öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.

Page 1 of 2
 • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Erasmus Ofisi 14030 Gölköy / BOLU
 • Tel: +90 374 2541000 /1096/1091/1094 Fax: +90 374 2534677
 • EPosta: erasmusibu.edu.tr

Ulusal AjansAvrupa Birliği BakanlığıEuropean Commission

Top