2019-2020 AKADEMİK YILI

ERASMUS+ ULUSLARARASI KREDİ HAREKETLİLİĞİ

(ORTAK ÜLKELERLE HAREKETLİLİK – KA107)

ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI – I. ÇAĞRI

 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2018-2019 akademik yılı itibariyle, Erasmus+ Ortak Ülkelerle Hareketlilik Programı olan KA107 Proje koordinatör kurumu olarak hareketlilik faaliyetlerine başlamıştır. Erasmus+ Ortak Ülkelerle Hareketlilik Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kapsamında 2 öğrenci öğrenim hareketliliğinden faydalanmaya hak kazanacaktır. Bu proje kapsamında, AB üyesi ülkeler dışındaki ülkelerle yapılacak hareketlilikler gerçekleştirilmektedir.

"2019-2020" eğitim öğretim yılı Erasmus+ Hareketlilik Programları kapsamında "Öğrenim Görmek" isteyen öğrencilerimiz için Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuruları 18 Mart 2019 tarihinde başlayacak; 05 Nisan 2019 tarihi mesai bitiminde (Saat: 17:00) son bulacak başvurular http://erasmusbasvuru.ibu.edu.tr/ linkinden online yapıldıktan sonra belgeler elden Erasmus Ofisine teslim edilecektir. Başvuru için istenen koşullar ve hibe miktarları aşağıda belirtilmiştir.

Proje, sadece aşağıda belirtilen bölümleri kapsadığından, ilgili bölümlerin öğrencileri hareketliliğe başvurabilir. Diğer bölümlerden yapılan başvurular, kabul edilmeyecektir. Kurumumuza verilen bütçe sınırlı olduğundan, başvuruların değerlendirilmesinde gidilen üniversite ve bölüm çeşitliliğinin sağlanmasına öncelik verilecek ve kontenjan dağılımı başvuru çeşidine göre değerlendirilecektir.

 

Ülke

Üniversite

Bölüm

Lisans

Yüksek Lisans

 Sayı

Süre (ay)

 Sayı

Süre (ay)

Ürdün

Jordan University of Science and Technology (JUST)

http://www.just.edu.jo/Pages/Default.aspx

Biyoloji

1

5

1

5

Elektrik Elektronik Mühendisliği

1

5

 

 

Gıda Mühendisliği

1

5

 

 

Fizyoterapi

1

5

 

 

Ürdün

Yarmouk University

https://www.yu.edu.jo/index.php/en/

Fizik

1

5

1

5

Kimya

1

5

1

5

Elektrik Elektronik Mühendisliği

1

5

 

 

Çevre Mühendisliği

1

5

 

 

Uluslararası İlişkiler

2

5

 

 

 

 • Programa tam zamanlı tüm öğrencilerimiz başvurabilir. Tam zamanlı öğrenci, henüz diploma/derecesinin gerektirdiği çalışmalarını (kredilerini) tamamlamamış ve bir yarıyılda 30 Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (AKTS) veya buna denk gelen kredi karşılığı iş yükü olduğu öngörülen öğrencidir. Öğrencinin gitmeyi planladığı dönemde 30 AKTS ders yükü bulunmalıdır.
 • Programdan yararlanabilmek için başvuruda bulunacak olan lisans öğrencilerinin güncel genel transkript notları 4 üzerinden en az 2,20 (100'lük sistemde karşılığı belirtilecek), yüksek lisans öğrencilerinin ise 4 üzerinden 2,5 olmalıdır.
 • Başvuruda bulunmak için son 2 yıl içerisinde alınmış geçerli bir yabancı dil puanına ve ayrıca akademik başarı durumunu gösteren yeterli transkript ortalamasına sahip olmak gerekmektedir.
 • Yabancı dil puanı için Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından başvuru tarihi itibariyle son 2 yıl içerisinde yapılmış olan proficiency (yeterlilik) sınav sonuçları, YDS sonuçları, YÖKDİL sonuçları veya OSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen yabancı dil sınav sonuçları kabul edilecektir.
 • Öğrenim görmek isteyen öğrencilerimiz için yabancı dil baraj puanı İngilizce Öğretmenliği ve Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencileri için 100 üzerinden en az 80, diğer bölümler için 100 üzerinden en az 60 olarak belirlenmiştir. Ancak, yerleştirme aşamasında anlaşmalı okulların yabancı dil kriterleri dikkate alınacaktır.
 • Başvuru tarihi itibariyle YDS, YÖKDİL ve ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarından 60 ve üstü puan almış olan öğrenciler, almış oldukları puanlara göre sıralamaya gireceklerdir. Ayrıca, başvuru belgelerine sınav sonuç belgelerini de eklemeleri gerekmektedir. Eşdeğerlik tablosu için bknz. http://osym.gov.tr/dosya/1-59085/h/yabanci-dil-sinavlari-esdegerlikleri.pdf
 • Öğrenim hareketliliği için 2 kişilik kontenjan belirlenmiştir. Öğrencilerimizin tercihlerine göre kontenjan sayıları değişebilecektir.
 • Başvurular 18 Mart - 5 Nisan 2019 tarihleri arasında http://erasmusbasvuru.ibu.edu.tr/adresinden online yapılacaktır.
 • Başvuruda bulunacak olan öğrencilerin aşağıda belirtilen başvuru formlarını başvuru tarihleri içerisinde Erasmus Koordinatörlüğüne (Rektörlük İdari Birimler Z24, Z25, Z26, Z27 nolu ofisler) elden teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru belgelerini teslim etmeyen öğrenciler değerlendirilmeye alınmayacaklardır.

Başvuru için gerekli belgeler:

 

-          1 adet imzalı Başvuru Formu (online başvuru çıktısı)

-          1 adet imzalı-mühürlü Transkript (Fakülte/enstitülerden temin edilecek)

-          1 adet imzalı-mühürlü Öğrenci Belgesi (Fakülte/enstitülerden temin edilecek)

-          2 adet Dil Yeterlilik Belgesi (yeterlilik sınavı ise- Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan temin edilecek)

-          1 adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi(önlü-arkalı)

-          1 adet vesikalık fotoğraf

 • Yapılacak başvuruların değerlendirilmesinde kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

 ​Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için -10 puan azaltma uygulanır. Ayrıca, Üniversitemizin yaptığı yabancı dil yeterlilik sınavına katılacak öğrenci sayısını belirleyebilmek ve sınav düzenlenmesine ilişkin masraflara ayrılan kaynakların israfını engellemek üzere sınava başvurup da mücbir bir sebep olmaksızın katılmayan öğrencilerden, yükseköğrenim kapsamındaki herhangi bir hareketliliğe tekrar başvurmaları halinde, ağırlıklı seçim puanlarından “-5 puan” düşürülebilir veya yapılan masraflar öğrenciden rücuen tahsil edilebilir.

 • Seçilen Erasmus öğrencilerine yurtdışında geçirdikleri öğrenim süreleri için ekteki tabloya göre maddi destek verilecektir.
 • Hibe yetersizliğinden dolayı gidemeyecek olan öğrencilerimiz kendi maddi olanakları ile bu programdan yararlanabilir.
 • Başvurular KA107 2018 bütçe yılı kapsamında değerlendirilecektir.

Hibelendirme:

 

 • Ders verme hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. AB ülkeleri ile hareketlilikten farklı olarak, Uluslararası Kredi Hareketliliği kapsamında öğrencilere seyahat desteği verilmektedir.
 

Gönderen Ülke

Kabul Eden Ülke

Aylık hibe miktarı (€)

Seyahat gideri (€)

Türkiye

Ürdün

700

275

Ürdün

 

Türkiye

800

275

 

 

Seyahat Gideri Hesaplamaları:

 

 • Öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanan personelinizin seyahat gideri hesaplamalarında kullanılması gereken “Distance Calculator” linki aşağıda yer almaktadır. Belirtilen seyahat gideri hibe miktarı, gidiş-dönüş toplam tutardır.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm   

 

 • Söz konusu “mesafe hesaplayıcısı” aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır.

 

 

Elde edilen “km” değeri Hibe miktarı

Elde edilen “km” değeri Hibe miktarı

20-99 km arası 20 €

20-99 km arası 20 €

100-499 km arası 180 €

100-499 km arası 180 €

500-1999 km arası 275 €

500-1999 km arası 275 €

2000-2999 km arası 360 €

2000-2999 km arası 360 €

3000-3999 km arası 530 €

3000-3999 km arası 530 €

4000-7999 km arası 820 €

4000-7999 km arası 820 €

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Erasmus Koordinatörlüğü

2018-2019 Akademik Yılı

Erasmus+ Ortak Ülkelerle Hareketlilik (Uluslararası Kredi Hareketliliği - KA107)

Personel Ders Verme Hareketliliği I. Çağrı

 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2018-2019 akademik yılı itibariyle, Erasmus+ Ortak Ülkelerle Hareketlilik Programı olan KA107 Proje koordinatör kurumu olarak hareketlilik faaliyetlerine başlamıştır. Erasmus+ Ortak Ülkelerle Hareketlilik Programı Personel Ders Verme Hareketliliği kapsamında 3 personel ders verme hareketliliğinden faydalanmaya hak kazanacaktır.

2018-2019 Erasmus+ Ortak Ülkelerle Hareketlilik (KA107) Personel Ders Verme Hareketliliği başvuruları 11 Mart 2019 Pazartesi günü başlayacak; 29 Mart 2019 Cuma günü mesai bitiminde son bulacaktır. Başvurular Rektörlük Erasmus Koordinatörlüğüne yapılacaktır. Başvuru için gerekli belgeler:

 • Başvuru formu için tıklayınız.
 • Dil puanı belgesi (Minimum dil puanı 65’tir. YDS, KPDS vb. gibi eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınav sonucunu belgeleyen personele puan verilir, bkz. seçim kriterleri)

Proje, sadece aşağıda belirtilen bölümleri kapsadığından, ilgili bölümlerin personeli hareketliliğe başvurabilir. Diğer bölümlerden yapılan başvurular, kabul edilmeyecektir. Kurumumuza verilen bütçe sınırlı olduğundan, başvuruların değerlendirilmesinde gidilen üniversite ve bölüm çeşitliliğinin sağlanmasına öncelik verilecek ve kontenjan dağılımı başvuru çeşidine göre değerlendirilecektir.

 

Ülke

Üniversite

Bölüm

Anlaşma Kontenjanı

Personel Sayı

Süre (gün)

Ürdün

Jordan University of Science and Technology (JUST)

Biyoloji

1

5

Elektrik Elektronik Mühendisliği

1

5

Gıda Mühendisliği

1

5

Fizyoterapi

1

5

Ürdün

Yarmouk University

Fizik

2

5

Kimya

2

5

Elektrik Elektronik Mühendisliği

2

5

Çevre Mühendisliği

2

5

Uluslararası İlişkiler

2

5

 

 

Ders Verme Hareketliliğinin Kapsamı:

 

 • Personel ders verme hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, Ortak Ülkelerin birinde kurumlararası anlaşma imzalanan bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin kurumlararası anlaşma kapsamında Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.
 • Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç 5 iş günü olarak belirlenmiştir. Faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur.
 • Program kuralları gereği, 5 iş gününün altında faaliyet gerçekleştirilemez. Personel ders verme hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının mücbir sebep dışında 5 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği ve/veya vermesi gerekenden daha az saat ders verdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz; yapılan ödeme varsa iade talep edilir.
 • Personel ders verme faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir ve sadece ders verme faaliyeti ile ilgili faaliyet gerçekleştirilen günler ve seyahat gideri için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Ders Verme Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility for Teaching - Mobility Agreement) ders verme programının gün bazında belirtilmesi gerekmektedir.
 • Gidiş ve dönüş seyahat günleri için hibe ödemesi yapılmayacaktır.
 • Seyahat ücreti (distance calculator/mesafe hesaplayıcısına göre) ödenecektir (link aşağıda yer almaktadır).
 • Bir personelin hareketlilik faaliyeti ile vatandaşı olduğu Ülkeye gitmesi mümkündür; ancak değerlendirme sürecinde bu personele düşük öncelik verilir.
 • Ders verme faaliyeti, sözleşme gereğince en geç 31 Temmuz 2020 tarihine kadar gerçekleştirilebilir. Ancak faaliyetin en geç karşı kurumun 2019-2020 akademik yılı ders verme süresi bitmeden önce gerçekleştirilmiş olması önemle rica edilir.
 • İsteyen personel, programdan hibe almadan da yararlanabilir.
 • Hareketlilik BAİBÜ, Erasmus Koordinatörlüğü 2018-1-TR01-KA107-056933 sözleşme no’lu bütçesinden karşılanacaktır.
 • Seçim sonuçlarına itirazı olan personelin itirazını seçim sonuçlarının ilanından sonra en geç 10 işgünü içerisinde resmi şekilde Erasmus Koordinatörlüğüne bildirmeleri gerekmektedir.
 • Seçim sürecinde Ulusal Ajans kriterleri ve BAİBÜ Erasmus Koordinatörlüğü Personel Ders Verme Hareketliliği kriterleri dikkate alınacaktır.

 

Hibelendirme:

 

Ders verme hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır.

 

 

Gönderen Ülke

Kabul Eden Ülke

Günlük hibe miktarı (€)

Seyahat gideri (€)

Türkiye

Ürdün

180

275

Ürdün

 

Türkiye

140

275

 

 

 

Seyahat Gideri Hesaplamaları:

 

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personelinizin seyahat gideri hesaplamalarında kullanılması gereken “Distance Calculator” linki aşağıda yer almaktadır.

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm   

 

Söz konusu “mesafe hesaplayıcısı” aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır.

 

 

Elde edilen “km” değeri Hibe miktarı

Elde edilen “km” değeri Hibe miktarı

20-99 km arası 20 €

20-99 km arası 20 €

100-499 km arası 180 €

100-499 km arası 180 €

500-1999 km arası 275 €

500-1999 km arası 275 €

2000-2999 km arası 360 €

2000-2999 km arası 360 €

3000-3999 km arası 530 €

3000-3999 km arası 530 €

4000-7999 km arası 820 €

4000-7999 km arası 820 €

 

Değerlendirme:

Yapılan başvurular, Ulusal Ajans’ın Erasmus+ Uygulama El Kitabı’nda belirtilen öncelikler dikkate alınarak belirlenmiş olan kriterler ve aşağıda belirtilen kriterler esas alınarak Rektörlük Makamı tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından 20 taban puanı üzerinden, değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucunda asıl ve yedek personel belirlenecektir.

 

Kriter Açıklama

Kriter Puanı

Programdan ilk kez yararlanma

+5

Erasmus+ Koordinatörlüğü görevi var ise

+4

Bölümünde Erasmus+ öğrenci hareketliliği gerçekleştiren Erasmus+ Koordinatörü ise

+8

Personel Hareketliliği Programından yararlanma

(Ders Verme ve/veya Eğitim Alma)

Bir önceki yıl

-10

İki yıl önce

-7

Üç yıl önce

-5

Dört yıl önce

-3

Beş yıl önce

-1

Daha önce ikili anlaşmanın olmadığı bir yükseköğretim kurumu ile anlaşma imzalanmasına katkıda bulunmak (*)

+4

Daha önce ikili anlaşma bulunmayan bir ülkedeki yükseköğretim kurumu ile anlaşma imzalanmasına katkıda bulunmak (*)

+8

AB Projesi koordinatörü / ortağı olmak (belgelendirmek kaydıyla)

+2

Bir önceki yıl gitme hakkı kazandığı halde gerekçe göstermeksizin gitmekten vazgeçme

-20

Engelli, gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel ise (belgelendirmek kaydı ile)

+5

Erasmus Uluslararası Kredi Hareketliliği Programına gönüllü katkı

+10

YDS, KPDS vb. gibi eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınav sonucunu belgeleyen personele, yanda görülen tablodaki şekilde puan verilir.

Puan Aralığı

Verilecek Puan

65-80

+1

81-90

+2

91-100

+3

* KA107 anlaşmalarını kapsar. Her anlaşma sayısı verilen puan ile çarpılır. Anlaşma sayısının 5'ten fazla olması durumunda değerlendirmeye alınmaz.

Yapılan sıralamada eşitlik olması halinde eşitlik bozulana kadar sırasıyla aşağıdaki öncelikler uygulanır.
1. Öncelik: Personel ve öğrenci hareketliliği son iki akademik yılda daha az gerçekleşen bölüm personel
2. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ndeki hizmet süresi daha fazla olan personel

- Asıl ve Yedek listede kontenjan aynı birimden en yüksek puana göre sıralanacak ve her birime kontenjan ayrılmasına dikkat edilecektir.

- Aynı birimden birden fazla başvuru olması durumunda, ilk kez faydalanmak üzere başvuran olsa da, puan esasına göre ikinci başvuru sahibi yedek olarak seçilecektir. Faaliyetten yararlanmayan olması durumunda, ilk yedek kişiye hak tanınacaktır.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Öğr. Gör. Özlem Yelda DİLMEN

BAİBÜ Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliği Koordinatörü

e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

tel: 1091

 

Uluslararası Kredi Hareketliliği Personel Ders Verme Hareketliliği Başvuru Formu

 

Personel Eğitim Alma Başvuru Sonuçları
 
 

2018-2019 Akademik Yılı personel eğitim alma hareketliliği başvuru sonuçları aşağıda yer almaktadır.

 

Sonuçlara buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 

 

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Erasmus Koordinatörlüğü

Doğu Marmara Üniversite-Sanayi Konsorsiyumu (DUSK)

2018-2019 Akademik Yılı Eğitim Alma Hareketliliği İlanı

 

 Doğu Marmara Üniversite-Sanayi Konsorsiyumu (DUSK), Üniversitemizin Erasmus+ programı kapsamında Sakarya Üniversitesi, Düzce Üniversitesi ve Sakarya, Düzce ve Bolu illerindeki Ticaret ve Sanayi Odaları ile ortaklaşa yürüttüğü bir işbirliği konsorsiyumudur. Konsorsiyum, mühendislik ve teknik alanlara ilişkindir. Dolayısıyla eğitim alma hareketliliği ilanı, mühendislik ve teknik alanlarda eğitim veren akademik birimlerde ve araştırma merkezlerinde görev yapmakta olan akademik ve teknik idari personele yöneliktir.

 

2018-2019 DUSK Personel Eğitim Alma Hareketliliği başvuruları 17 Aralık 2018 Pazartesi günü başlayacaktır. 04 Ocak 2019 Cuma günü mesai bitiminde son bulacak başvurular Rektörlük Erasmus Koordinatörlüğüne ekteki başvuru formu doldurularak yapılacaktır.

 

Eğitim Alma Hareketliliğinin Kapsamı:

 Personel eğitim alma hareketliliği, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenmemektedir.

 • Eğitim alma hareketliliği bir yükseköğretim kurumunda veya bir işletmede gerçekleştirilebilir. Eğitim almak üzere gidilecek yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir.
 • Eğitim Alma hareketliliğinden faydalanabilmek için faaliyetin gerçekleştirileceği üniversiteler arasında bir kurumlar arası anlaşma olması zorunlu değildir. Ayrıca Eğitim Alma Faaliyeti için işletmelere de gidilebilir ve bu durumda kurumlar arası anlaşma şartı aranmaz.
 • Seçim sürecinde İdari ve Akademik Personel çeşitliliği dikkate alınacaktır.

 Personel Hareketliliğinde Süreler:

 Günlük 8 saat eğitim almak şartı ile en az 2 iş günü ve en fazla 2 ay (seyahat süresi hariç)

 • Hibeli olarak desteklenecek eğitim alma süresi toplam 4 gündür.
 • Gidiş ve dönüş seyahat günleri için hibe ödemesi yapılmayacaktır.
 • Eğitim alma faaliyetinin en geç 31 Mayıs 2020 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
 • Seyahat ücreti (distance calculator/mesafe hesaplayıcısına göre hesaplanarak) ödenecektir.
 • Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının mücbir sebep göstermeksizin 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz. Hibe ödemesi yapılmış ise ödenen hibe geri alınır.
 • Planlanan faaliyetten daha az kalınması durumunda hibe iadesi yapılacaktır.

  Değerlendirme Kriterleri

 Taban Puan 50 olarak belirlenmiştir.

 1. Daha önce Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetinden yararlanmayan personele öncelik verilecektir. Programdan faydalanmamış personele +10 puan eklenecektir.
 2. Daha önce herhangi Erasmus+ personel hareketliliğinden (ders verme, eğitim alma) faydalanmış olanların yararlanma sayısı kadar -10 puan taban puanından çıkartılacaktır.
 3. ÜDS/KPDS/YDS/YÖKDİL gibi Türkiye’de yapılan ve ÖSYM’nin denklik verdiği sınavlardan alınmış dil belgesi beyan eden personelin Yabancı Dil Sınavı Puanının yüzde 20’si taban puanına eklenerek değerlendirme yapılacaktır.
 4. Türkiye’de yapılan ve ÖSYM’nin denklik verdiği ÜDS/KPDS/YDS gibi sınavlardan alınmış dil belgesi dışında dil belgesi beyan eden akademik personelin dil puanı YÖK’ün not çevrim kılavuzuna göre YDS puan türüne çevrilerek hesaplanacaktır.
 5. Sakarya/Düzce/Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde ders vermek üzere istihdam edilen ve faaliyetten yararlanmak amacıyla başvuran yabancı uyruklu personelin yabancı dil notunu gösterir belge beyan etmemesi durumunda yabancı dil notu 80 olarak kabul edilecektir. Yabancı dil belgesi beyan edilmesi durumunda belgede yer alan not değerlendirmeye alınacaktır ve Madde 5’te bahsedilen dönüşüm yöntemi uygulanacaktır.
 6. Teknik idari personele (kadro ve görev yaptığı birim itibariyle) +10 puan eklenecektir.
 7. Öğretim Görevlisi (önceki Uzman, Araştırma Görevlisi) kadrosundaki personele +5 puan eklenecektir.
 8. Engelli personel kadrosundaki personele +5 puan eklenecektir (belgelendirmek koşulu ile).
 9. Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personele +5 puan eklenecektir (belgelendirmek koşulu ile).
 10. DUSK Konsorsiyumu kapsamında staj faaliyetinden yararlanacak öğrencilere staj yeri bulan başvuru sahiplerine +10 puan verilecektir (belgelendirilmek koşulu ile).
 11. Başvuru yapan personelin toplam hizmet yılı sayısının yüzde 20’si taban puanına eklenerek değerlendirme yapılacaktır.
 12. İki aday arasında toplam puan eşitliği halinde yabancı dil puanı yüksek olana öncelik verilecektir.
 13. Yabancı dil puanının da eşit olması durumunda çalışma yılı yüksek olana öncelik verilecektir.
 14. Başvurular, ilan edilen kriterlere göre Üniversitelerin Seçim Komisyonları tarafından değerlendirilecektir.
 15. DUSK Konsorsiyum üye Üniversiteler için aşağıda yer alan tablodaki maksimum kontenjan dağılımları dikkate alınacaktır.

 Eğitim Alma Hareketliliği Kontenjan Dağılımı

Sakarya Üniversitesi

5

Düzce Üniversitesi

5

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

5

Notlar:

 • Bireysel destek: Kişi başı 4 gün yevmiye (yol dahil) verilecektir.
 • Seyahat desteği: Mesafe hesaplayıcısına (distance calculator) göre verilecektir.
 • Kontenjan dağılımı bütçe durumuna göre değiştirilebilir.

Başvuru Belgeleri:

 • Çalışma planı (iş planı – onaylanmamış)
 • Davet/Kabul mektubu (Acceptance letter)
 • Başvuru formu (Application form)
 • Yabancı dil belgesi

Söz konusu başvuru ilanı, 2018-1-TR01-KA103-056969 Proje numaralı 2018-2020 Dönemi DUSK Staj ve Eğitim Konsorsiyumu Projesine ilişkindir.

DUSK Hareketlilik Konsorsiyumu Akreditasyon No: 2016-1-TR01-KA108-027324

Hibeler Hakkında Bilgiler:

Günlük hibe miktarları aşağıdaki şekildedir.

 

Ülke Grupları

Hareketlilikte gidilen ülkeler

Günlük hibe miktarları (€)

 

1. Grup Program Ülkeleri

 

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

153

 

2. Grup Program Ülkeleri

 

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

136

 

3. Grup Program Ülkeleri

 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

119

 

Seyahat Gideri Hesaplamaları:

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personelinizin seyahat gideri hesaplamalarında kullanılması gereken “Distance Calculator” linkini aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm  

 

Söz konusu “mesafe hesaplayıcısı” aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır.

 

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı

10-99 km arası

 

20 €

100-499 km arası

180 €

500-1999 km arası

275 €

2000-2999 km arası

360 €

3000-3999 km arası

530 €

4000-7999 km arası

820 €

8000 km ve üzeri

1.300 €

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

DUSK Ortağı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi:

İrtibat Kişisi: Öğr. Gör.Özlem Yelda DİLMEN

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Tel: 1091

 

2018-2019 Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru Formuna buradan ulaşabilirsiniz.

 

Page 1 of 2
 • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Erasmus Ofisi 14030 Gölköy / BOLU
 • Tel: +90 374 2541000 /1096/1091/1094 Fax: +90 374 2534677
 • EPosta: erasmusibu.edu.tr

Ulusal AjansAvrupa Birliği BakanlığıEuropean Commission

Top