BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Erasmus Koordinatörlüğü

2018-2019 Akademik Yılı Eğitim Alma Hareketliliği İlanı

2018-2019 Erasmus Programları Personel Eğitim Alma Hareketliliği başvuruları 17 Aralık 2018 Pazartesi günü başlayacaktır. 04 Ocak 2019 Cuma günü mesai bitiminde son bulacak başvurular Rektörlük Erasmus Koordinatörlüğüne ekteki başvuru formu doldurularak yapılacaktır.

Eğitim Alma Hareketliliğinin Kapsamı:

Personel eğitim alma hareketliliği program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında

 • Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş
 • Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Training - Mobility Agreement) eğitim alma programının gün bazında belirtilmesi gerekir.
 • Seçim sürecinde BAİBÜ Erasmus Koordinatörlüğü Personel Eğitim Alma Hareketliliği kriterleri dikkate alınacaktır.

 

Personel Eğitim Alma Hareketliliği için Asgarî ve Azamî Süreler

 • Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir.
 • Hibeli olarak desteklenecek eğitim alma süresi toplam 4 gündür.
 • Gidiş ve dönüş seyahat günleri için hibe ödemesi yapılmayacaktır.
 • Eğitim alma faaliyetinin en geç 31 Mayıs 2020 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
 • Seyahat ücreti (distance calculator/mesafe hesaplayıcısına göre hesaplanarak) ödenecektir.
 • Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının mücbir sebep göstermeksizin 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz. Hibe ödemesi yapılmış ise ödenen hibe geri alınır.
 • Planlanan faaliyetten daha az kalınması durumunda hibe iadesi yapılacaktır.
 • İsteyen personel bu programdan hibe almadan da yararlanabilir.
 • Eğitim Alma Hareketliliği BAİBÜ, Erasmus Koordinatörlüğü 2018-1-TR01-KA103-050350 sözleşme no’lu bütçesinden karşılanacaktır.
 • Seçim sonuçlarına itirazı olan personelin itirazını resmi şekilde 28 Aralık 2018 tarihine kadar Erasmus Koordinatörlüğüne bildirmeleri gerekmektedir.
 • Değerlendirme BAİBÜ 2018-2019 Akademik Yılı Eğitim Alma Hareketliliği Kriterleri’ne göre yapılacaktır.

Başvuru Belgeleri:

 • Yabancı dil belgesi
 • Eğitim Alma Programı

 Hibeler Hakkında Bilgiler:

 Günlük hibe miktarları aşağıdaki şekildedir.

 

Ülke Grupları

Hareketlilikte gidilen ülkeler

Günlük hibe miktarları (€)

 

1. Grup Program Ülkeleri

 

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

153

 

2. Grup Program Ülkeleri

 

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

136

 

3. Grup Program Ülkeleri

 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

119

 

Seyahat Gideri Hesaplamaları:

 Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personelinizin seyahat gideri hesaplamalarında kullanılması gereken “Distance Calculator” linkini aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.

 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm  

 Söz konusu “mesafe hesaplayıcısı” aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır.

 

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı

10-99 km arası

 

20 €

100-499 km arası

180 €

500-1999 km arası

275 €

2000-2999 km arası

360 €

3000-3999 km arası

530 €

4000-7999 km arası

820 €

8000 km ve üzeri

1.300 €

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Öğr. Gör. Dilda GÖÇMEN ÇELİK

Hareketlilik Koordinatörü (Personel/ Giden Staj Öğrencisi)

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

tel: 1092

 

2018-2019 Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru Formuna buradan ulaşabilirsiniz.

 

BAİBÜ, Erasmus Koordinatörlüğü 2018-2019 Eğitim Alma Hareketliliği Kriterlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2018-2019 akademik yılı Erasmus+ DUSK Konsorsiyum Staj Hareketliliği ve Erasmus+ Staj Hareketliliği kapsamında yurt dışında “Staj Yapmak” isteyen öğrencilerimiz için Erasmus+ Hareketlilik Programları başvuru süreci başlamıştır. Staj Hareketliliği ile ilgili önemli bilgiler için tıklayınız.

Üniversitemiz Erasmus Koordinatörlüğü tarafından kararlaştırılan başvuru süreci şu şekildedir:

 • Başvurular 22 Ekim 2018 tarihinde başlayıp, 09 Kasım 2018 tarihi mesai bitiminde son bulacaktır.
 • Programa tam zamanlı tüm öğrencilerimiz başvurabilir.
 • Programdan yararlanabilmek için başvuruda bulunacak olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin son transkript notları (GANO) 4 üzerinden en az 2,20 (100’lük sistemde karşılığı belirtilecek), yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ise 4 üzerinden 2,5 olmalıdır.
 • Staj hareketliliği için yabancı dil baraj puanı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Güzel Sanatlar Fakültesi, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü ve Meslek Yüksekokulları öğrencileri için 100 üzerinden 50, İngilizce Öğretmenliği ve Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencileri için 100 üzerinden 80, diğer bölümler için 100 üzerinden 60 olarak belirlenmiştir.
 • Eylül 2016’dan itibaren son iki yıl içinde Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu’nun yapmış olduğu yeterlilik sınavından (proficiency test) 100 üzerinden en az yukarıda belirtilen puanları almış olanlar ya da YDS ve ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilmiş yabancı sınavlardan en az yukarıda belirtilen puanları almış olanlar programa başvurabilirler. Söz konusu öğrenciler almış oldukları puanlara göre sıralamaya gireceklerdir. Eşdeğerlik tablosu için bkz. http://osym.gov.tr/dosya/1-59085/h/yabanci-dil-sinavlariesdegerlikleri
 • Staj Hareketliliği için 5 kişilik, DUSK Konsorsiyum Staj Hareketliliği için 15 kişilik kontenjan planlanmaktadır. DUSK Konsorsiyumu Staj Hareketliliği, Mühendislik ve Teknik alanlara ilişkindir. Öğrencilerimizin başvurularına göre kontenjan sayıları değişebilecektir. Staj yapmak isteyen öğrencilerimiz staj yapacakları ülke (Avrupa Birliği) ve kurumları (iş yeri, enstitü veya okul) kendileri belirleyip, Erasmus Koordinatörlüğüne bildireceklerdir.
 • YTB burslusu olarak Üniversitemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin Erasmus programından faydalanmaları durumunda, YTB burslarında kesinti yapılabilecektir.
 • Başvuruların değerlendirilmesinde kullanılacak ölçütler ve ağırlıklı puanlar şunlardır:
 • Akademik başarı düzeyi : %50 (Toplam 100 puan üzerinden)
 • Dil seviyesi : %50 (Toplam 100 puan üzerinden)
 • Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
 • 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında haklarında koruma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere (belgelendirmek kaydıyla) +10 puan
 • Şehit ve Gazi çocuklarına +15 puan
 • Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) : -10 puan
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan
 • Mazeretsiz BAİBÜ, Yabancı Diller Yüksekokulunun açmış olduğu Yeterlilik Sınavına katılmama -5 puan
 • Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: BAİBÜ, Erasmus Koordinatörlüğü tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama -5 puan
 • Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için -10 puan azaltma uygulanır.
 • Geçerli yabancı dil puanına sahip olan öğrenciler 22 Ekim 2018 tarihinde aktif hale gelecek http://erasmusbasvuru.ibu.edu.tr/ linkinden Erasmus+ Staj Hareketliliği başvurularını yapacaklardır.
 • Başvurular 09 Kasım 2018 tarihi mesai bitiminde son bulacaktır.
 • Başvuruda bulunan öğrenciler başvuru belgesinin çıktısını ve onaylı son transkript (GANO) belgelerini başvuru tarihleri içinde Erasmus Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerini başvuru tarihinde teslim etmeyen öğrenciler değerlendirmeye alınmayacaklardır.
 • Hibe yetersizliğinden dolayı gidemeyecek olan öğrencilerimiz kendi maddi olanakları ile bu programdan yararlanabilir.
 • Her iki proje kapsamında seçim sonuçlarına itiraz edecek öğrencilerin itirazlarını 30 Kasım 2018 tarihine kadar Erasmus Koordinatörlüğüne dilekçe yoluyla yapmaları gerekmektedir.

 

 • DUSK Staj Hareketliliği 2018-1-TR01-KA103-056969 sözleşme no’lu bütçesinden karşılanacaktır.
 • Staj Hareketliliği 2018-1-TR-01-KA103-050350 sözleşme no’lu bütçesinden karşılanacaktır.

 

Erasmus+ Staj Hareketliliği ve Erasmus+ DUSK Konsorsiyum Staj Hareketliliği kapsamında, ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Staj (Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

400

 

Program ülkeleri arasında öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.

Erasmus Koordinatörlüğü

Doğu Marmara Üniversite-Sanayi Konsorsiyumu (DUSK)

2017-2018 Akademik Yılı Eğitim Alma Hareketliliği İlanı

 

Doğu Marmara Üniversite-Sanayi Konsorsiyumu (DUSK), Üniversitemizin Erasmus+ programı kapsamında Sakarya Üniversitesi, Düzce Üniversitesi ve Sakarya, Düzce ve Bolu illerindeki Ticaret ve Sanayi Odaları ile ortaklaşa yürüttüğü bir işbirliği konsorsiyumudur. Konsorsiyum, mühendislik ve teknik alanlara ilişkindir. Dolayısıyla eğitim alma hareketliliği ilanı, mühendislik ve teknik alanlarda eğitim veren akademik birimlerde ve araştırma merkezlerinde görev yapmakta olan akademik ve teknik idari personele yöneliktir.

 

Başvuru şartları ve seçim kriterleri için tıklayınız.

 

DUSK Personel Eğitim Alma Başvuru Formu için tıklayınız.

Page 2 of 2
 • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Erasmus Ofisi 14030 Gölköy / BOLU
 • Tel: +90 374 2541000 /1096/1091/1094 Fax: +90 374 2534677
 • EPosta: erasmusibu.edu.tr

Ulusal AjansAvrupa Birliği BakanlığıEuropean Commission

Top