2018-2019 Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Kriterleri:

Başvuru formunu ve transkript belgesini teslim etmemiş öğrencilere listede yer verilmemiş ve değerlendirmeye alınmamışlardır.

* Değerlendirme, Erasmus Genel Notu-Akademik Not Ortalaması-Yabancı Dil Notu esas alınarak yapılmıştır. Erasmus Genel Notu, Akademik Not Ortalamasının %50’si ile Yabancı Dil Notunun %50’si alınarak hesaplanmıştır.

* Yabancı dil puanı 60 altında olan başvurular değerlendirmeye alınmamıştır. İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinden dil puanı 80 ve üzeri olanlar, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Güzel sanatlar Fakültesi, Eğitim Fakültesi Güzel sanatlar Eğitimi Bölümü ve Meslek Yüksekokulları öğrencileri için 50 ve üzeri alanlar değerlendirmeye alınmıştır.

* Sıralamalar Erasmus Genel Puanına göre bölümler içerisinde büyükten küçüğe doğru yapılmıştır. Yerleştirmede bu husus dikkate alınmıştır.

* Transkript notu Lisans için 2,20 ve Yüksek Lisans/Doktora için 2.50’nin altında olan başvurular değerlendirmeye alınmamıştır.

* Transkript not ortalamalarının yüzlük sisteme dönüştürülmesinde YÖK Dönüştürme Tablosu kullanılmıştır.

* Aynı akademik kademede daha önce yararlanmış olan öğrencilerden 10 puan düşülmüştür.

* Puan sıralamasına dikkat edilmiş olup puan eşitliğinde dil puanı esas alınmıştır.

* Hak kazanan öğrencilerin pratik konuşma yeteneklerini arttırmaya yönelik Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından uygulanacak olan ve Erasmus Ofisi tarafından maddi destek sağlanacak olan “İngilizce Konuşma Kursu” düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için web sayfamızın takip edilmesi gerekmektedir.

* Seçilen öğrenciler için "Oryantasyon Toplantısı" 30 Kasım 2018 tarihinde saat 12:00’de Erasmus Ofisi Toplantı Salonunda yapılacaktır. Toplantıya katılım gösteremeyecek öğrencilerin mazeretlerini belgelendirmeleri gerekmektedir.

 * Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin başvuruları, Doğu Marmara Üniversite Sanayi Konsorsiyumu (DUSK) kapsamında değerlendirilmiştir. Daha fazla bilgi için Erasmus Ofisine başvurulması önerilir.

* Seçilen öğrencilerin en geç 29 Kasım 2018 tarihine kadar staj haklarından faydalanıp faydalanmayacaklarına dair Erasmus Koordinatörlüğünü bildirmeleri gerekmektedir. Bilgilendirme This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. veya DUSK programı için This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adreslerine e-posta yoluyla da yapılabilir.

* Staj hakkından faydalanmaktan vazgeçen öğrencilerin http://erasmus.ibu.edu.tr/i/staj/dokuman-ve-formlar linkinde yer alan Feragat Dilekçesini doldurarak en geç 29 Kasım 2018 tarihi mesai bitimine kadar Erasmus Koordinatörlüğüne teslim etmesi gerekmektedir.

* Seçilen öğrencilerin en geç 15 Şubat 2019 tarihine kadar kabul mektubu almaları gerekmektedir.

* Staj içeriğinin belirlenmesi ve öğrenim anlaşması formunun teslimi için son tarih 15 Mart  2019 olarak belirlenmiştir.

 

2018-2019 akademik yılı Erasmus+ DUSK Konsorsiyum Staj Hareketliliği ve Erasmus+ Staj Hareketliliği başvuru sonuçları aşağıda yer almaktadır.

 

 Staj ile ilgili önemli bilgiler

 

Staj başvuru sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.

DUSK başvuru sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

2018-2019 Akademik Yılı Öğrenim Hareketliliği başvuru sonuçları ve seçim kriterlerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

Başvuru değerlendirme kriterlerine buradan ulaşabilirsiniz.

 

Başvuru sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Erasmus Ofisi 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 2541000 /1096/1091/1094 Fax: +90 374 2534677
  • EPosta: erasmusibu.edu.tr

Ulusal AjansAvrupa Birliği BakanlığıEuropean Commission

Top