2018-2019 Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Kriterleri:

Başvuru formunu ve transkript belgesini teslim etmemiş öğrencilere listede yer verilmemiş ve değerlendirmeye alınmamışlardır.

* Değerlendirme, Erasmus Genel Notu-Akademik Not Ortalaması-Yabancı Dil Notu esas alınarak yapılmıştır. Erasmus Genel Notu, Akademik Not Ortalamasının %50’si ile Yabancı Dil Notunun %50’si alınarak hesaplanmıştır.

* Yabancı dil puanı 60 altında olan başvurular değerlendirmeye alınmamıştır. İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinden dil puanı 80 ve üzeri olanlar, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Güzel sanatlar Fakültesi, Eğitim Fakültesi Güzel sanatlar Eğitimi Bölümü ve Meslek Yüksekokulları öğrencileri için 50 ve üzeri alanlar değerlendirmeye alınmıştır.

* Sıralamalar Erasmus Genel Puanına göre bölümler içerisinde büyükten küçüğe doğru yapılmıştır. Yerleştirmede bu husus dikkate alınmıştır.

* Transkript notu Lisans için 2,20 ve Yüksek Lisans/Doktora için 2.50’nin altında olan başvurular değerlendirmeye alınmamıştır.

* Transkript not ortalamalarının yüzlük sisteme dönüştürülmesinde YÖK Dönüştürme Tablosu kullanılmıştır.

* Aynı akademik kademede daha önce yararlanmış olan öğrencilerden 10 puan düşülmüştür.

* Puan sıralamasına dikkat edilmiş olup puan eşitliğinde dil puanı esas alınmıştır.

* Hak kazanan öğrencilerin pratik konuşma yeteneklerini arttırmaya yönelik Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından uygulanacak olan ve Erasmus Ofisi tarafından maddi destek sağlanacak olan “İngilizce Konuşma Kursu” düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için web sayfamızın takip edilmesi gerekmektedir.

* Seçilen öğrenciler için "Oryantasyon Toplantısı" 30 Kasım 2018 tarihinde saat 12:00’de Erasmus Ofisi Toplantı Salonunda yapılacaktır. Toplantıya katılım gösteremeyecek öğrencilerin mazeretlerini belgelendirmeleri gerekmektedir.

 * Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin başvuruları, Doğu Marmara Üniversite Sanayi Konsorsiyumu (DUSK) kapsamında değerlendirilmiştir. Daha fazla bilgi için Erasmus Ofisine başvurulması önerilir.

* Seçilen öğrencilerin en geç 29 Kasım 2018 tarihine kadar staj haklarından faydalanıp faydalanmayacaklarına dair Erasmus Koordinatörlüğünü bildirmeleri gerekmektedir. Bilgilendirme This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. veya DUSK programı için This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adreslerine e-posta yoluyla da yapılabilir.

* Staj hakkından faydalanmaktan vazgeçen öğrencilerin http://erasmus.ibu.edu.tr/i/staj/dokuman-ve-formlar linkinde yer alan Feragat Dilekçesini doldurarak en geç 29 Kasım 2018 tarihi mesai bitimine kadar Erasmus Koordinatörlüğüne teslim etmesi gerekmektedir.

* Seçilen öğrencilerin en geç 15 Şubat 2019 tarihine kadar kabul mektubu almaları gerekmektedir.

* Staj içeriğinin belirlenmesi ve öğrenim anlaşması formunun teslimi için son tarih 15 Mart  2019 olarak belirlenmiştir.

 

2018-2019 akademik yılı Erasmus+ DUSK Konsorsiyum Staj Hareketliliği ve Erasmus+ Staj Hareketliliği başvuru sonuçları aşağıda yer almaktadır.

 

 Staj ile ilgili önemli bilgiler

 

Staj başvuru sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.

DUSK başvuru sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

2018-2019 akademik yılı Erasmus+ DUSK Konsorsiyum Staj Hareketliliği ve Erasmus+ Staj Hareketliliği kapsamında yurt dışında “Staj Yapmak” isteyen öğrencilerimiz için Erasmus+ Hareketlilik Programları başvuru süreci başlamıştır. Staj Hareketliliği ile ilgili önemli bilgiler için tıklayınız.

Üniversitemiz Erasmus Koordinatörlüğü tarafından kararlaştırılan başvuru süreci şu şekildedir:

 • Başvurular 22 Ekim 2018 tarihinde başlayıp, 09 Kasım 2018 tarihi mesai bitiminde son bulacaktır.
 • Programa tam zamanlı tüm öğrencilerimiz başvurabilir.
 • Programdan yararlanabilmek için başvuruda bulunacak olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin son transkript notları (GANO) 4 üzerinden en az 2,20 (100’lük sistemde karşılığı belirtilecek), yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ise 4 üzerinden 2,5 olmalıdır.
 • Staj hareketliliği için yabancı dil baraj puanı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Güzel Sanatlar Fakültesi, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü ve Meslek Yüksekokulları öğrencileri için 100 üzerinden 50, İngilizce Öğretmenliği ve Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencileri için 100 üzerinden 80, diğer bölümler için 100 üzerinden 60 olarak belirlenmiştir.
 • Eylül 2016’dan itibaren son iki yıl içinde Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu’nun yapmış olduğu yeterlilik sınavından (proficiency test) 100 üzerinden en az yukarıda belirtilen puanları almış olanlar ya da YDS ve ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilmiş yabancı sınavlardan en az yukarıda belirtilen puanları almış olanlar programa başvurabilirler. Söz konusu öğrenciler almış oldukları puanlara göre sıralamaya gireceklerdir. Eşdeğerlik tablosu için bkz. http://osym.gov.tr/dosya/1-59085/h/yabanci-dil-sinavlariesdegerlikleri
 • Staj Hareketliliği için 5 kişilik, DUSK Konsorsiyum Staj Hareketliliği için 15 kişilik kontenjan planlanmaktadır. DUSK Konsorsiyumu Staj Hareketliliği, Mühendislik ve Teknik alanlara ilişkindir. Öğrencilerimizin başvurularına göre kontenjan sayıları değişebilecektir. Staj yapmak isteyen öğrencilerimiz staj yapacakları ülke (Avrupa Birliği) ve kurumları (iş yeri, enstitü veya okul) kendileri belirleyip, Erasmus Koordinatörlüğüne bildireceklerdir.
 • YTB burslusu olarak Üniversitemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin Erasmus programından faydalanmaları durumunda, YTB burslarında kesinti yapılabilecektir.
 • Başvuruların değerlendirilmesinde kullanılacak ölçütler ve ağırlıklı puanlar şunlardır:
 • Akademik başarı düzeyi : %50 (Toplam 100 puan üzerinden)
 • Dil seviyesi : %50 (Toplam 100 puan üzerinden)
 • Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
 • 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında haklarında koruma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere (belgelendirmek kaydıyla) +10 puan
 • Şehit ve Gazi çocuklarına +15 puan
 • Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) : -10 puan
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan
 • Mazeretsiz BAİBÜ, Yabancı Diller Yüksekokulunun açmış olduğu Yeterlilik Sınavına katılmama -5 puan
 • Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: BAİBÜ, Erasmus Koordinatörlüğü tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama -5 puan
 • Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için -10 puan azaltma uygulanır.
 • Geçerli yabancı dil puanına sahip olan öğrenciler 22 Ekim 2018 tarihinde aktif hale gelecek http://erasmusbasvuru.ibu.edu.tr/ linkinden Erasmus+ Staj Hareketliliği başvurularını yapacaklardır.
 • Başvurular 09 Kasım 2018 tarihi mesai bitiminde son bulacaktır.
 • Başvuruda bulunan öğrenciler başvuru belgesinin çıktısını ve onaylı son transkript (GANO) belgelerini başvuru tarihleri içinde Erasmus Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerini başvuru tarihinde teslim etmeyen öğrenciler değerlendirmeye alınmayacaklardır.
 • Hibe yetersizliğinden dolayı gidemeyecek olan öğrencilerimiz kendi maddi olanakları ile bu programdan yararlanabilir.
 • Her iki proje kapsamında seçim sonuçlarına itiraz edecek öğrencilerin itirazlarını 30 Kasım 2018 tarihine kadar Erasmus Koordinatörlüğüne dilekçe yoluyla yapmaları gerekmektedir.

 

 • DUSK Staj Hareketliliği 2018-1-TR01-KA103-056969 sözleşme no’lu bütçesinden karşılanacaktır.
 • Staj Hareketliliği 2018-1-TR-01-KA103-050350 sözleşme no’lu bütçesinden karşılanacaktır.

 

Erasmus+ Staj Hareketliliği ve Erasmus+ DUSK Konsorsiyum Staj Hareketliliği kapsamında, ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Staj (Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

400

 

Program ülkeleri arasında öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.

"Erasmus+Staj Hareketliliği (Mart)" ve "2017-2018 Erasmus+ (DUSK) Staj Hareketliliği" başvuru sonuçlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca "Staj Hareketliliği Kriterleri" ve "Staj Hareketliliğine Ait Önemli Bilgiler" aşağıda belirtilmiştir. 

 

2018-2019 Erasmus+ Staj Hareketliliği (Mart) Başvuru Sonuçları

 

2017-2018 Erasmus+ (DUSK) Staj Hareketliliği Başvuru Sonuçları

 

Staj Hareketliliği Kriterleri (2018-2019- Mart)

 

Staj Hareketliliğine ait önemli bilgiler

HABERLER & ETKİNLİKLER

 • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Erasmus Ofisi 14030 Gölköy / BOLU
 • Tel: +90 374 2541000 /1085/1091/1094 Fax: +90 374 2534677
 • EPosta: erasmusibu.edu.tr

Ulusal AjansAvrupa Birliği BakanlığıEuropean Commission

Top