-->

2019 PROJECT 2019-2020 AKADEMIC YEAR SPRING TERM ERASMUS+ INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY (MOBILITY WITH COMMON COUNTRIES – KA107) APPLICATIONS FOR STUDENT MOBILITY – I. ANNOUNCEMENT

07 October 2019

 

2019 PROJECT 2019-2020 AKADEMIC YEAR SPRING TERM ERASMUS+ INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY 

(MOBILITY WITH COMMON COUNTRIES – KA107) 

APPLICATIONS FOR STUDENT MOBILITY – I. ANNOUNCEMENT

 

 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 2018-2019 akademik yılı itibariyle, Erasmus+ Ortak Ülkelerle Hareketlilik Programı olan KA107 Proje koordinatör kurumu olarak hareketlilik faaliyetlerine başlamıştır. Erasmus+ Ortak Ülkelerle Hareketlilik Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kapsamında 8 öğrenci, 2019-2020 akademik yılı bahar döneminde öğrenim hareketliliğinden faydalanmaya hak kazanacaktır. Bu proje kapsamında, AB üyesi ülkeler dışındaki ülkelerle yapılacak hareketlilikler gerçekleştirilmektedir.

 

 • "2019-2020" eğitim öğretim yılı bahar döneminde Erasmus+ Ortak Ülkelerle Hareketlilik Programı kapsamında "Öğrenim Görmek" isteyen öğrencilerimiz için Erasmus+ KA107 Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuruları 28 Ekim 2019 tarihinde başlayacak; 11 Kasım 2019 tarihi mesai bitiminde (Saat: 17:00) son bulacaktır.
 • Başvurular, http://erasmusbasvuru.ibu.edu.tr/ linkinden online yapıldıktan sonra başvuru formu ve istenen diğer belgeler ile birlikte Erasmus Ofisine elden teslim edilecektir. Başvuru için istenen koşullar ve hibe miktarları aşağıda belirtilmiştir.

Önemli Bilgilendirme:

 • Proje, sadece aşağıda belirtilen bölümleri kapsadığından, ilgili bölümlerin öğrencilerinin başvuruları değerlendirmeye alınacaktır. Aşağıda belirtilenler dışındaki bölümlerden yapılan başvurular, kabul edilmeyecektir.
 • Kurumumuza verilen bütçe sınırlı olduğundan, başvuruların değerlendirilmesinde gidilen üniversite ve bölüm çeşitliliğinin sağlanmasına öncelik verilecek ve kontenjan dağılımı başvuru çeşidine göre değerlendirilecektir.
 • Başvuru sayısına göre ülkelere ayrılan kontenjan dağılımında değişiklik olmayacaktır; ülke kontenjanları sabittir. Başvuru sayısına göre, aynı ülke içinde birden fazla üniversite var ise, üniversiteler arası kontenjan kullanımında değişiklik olabilir.
 • Başvuru sayısına göre, aynı ülke içerisinde lisans ve yüksek lisans kontenjanları dağılımında değişiklik olabilir.

 

Başvuru yapılabilecek alanlar, üniversiteler ve ülke kontenjanları:

Ülke

Üniversite

Fakülte/Bölüm 

Lisans

Yüksek Lisans

 

Sayı 

Süre (dönem) 

 

Sayı 

Süre (dönem) 

      Ürdün            

 

Jordan University of Science and

Technology (JUST)

http://www.just.edu.jo/Pages/Default.asp                                                     x

Biyoloji

1

     1 

 

1*

 

 

 

 

 1

 

 

 

Elektrik

Elektronik

Mühendisliği

Gıda

Mühendisliği

Fizyoterapi

Yarmouk University https://www.yu.edu.jo/index.php/en /  

 

Fizik

 1

 

1

 

Kimya

Elektrik

Elektronik

Mühendisliği

Çevre

Mühendisliği

Uluslararası

İlişkiler

 

* Yüksek lisans hareketliliği, JUST’da sadece Biyoloji Bölümünü, Yarmouk Üniversitesi’nde Fizik ve Kimya Bölümünü kapsamaktadır.

Arnavutluk 

Universiteti Elbasanit A. Xhuvani https://www.uniel.edu.al/index.php/en  

Spor Bilimleri

2

 

1

 

1

1

Fizyoterapi

Kosova

Universi College

https://kolegjiuniversi-edu.net/

Spor Bilimleri


Hemşirelik

2

1

0

0

 • Programa tam zamanlı tüm öğrencilerimiz başvurabilir. Tam zamanlı öğrenci, henüz diploma/derecesinin gerektirdiği çalışmalarını (kredilerini) tamamlamamış ve faaliyetten yararlanacağı yarıyılda 30 Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (AKTS) veya buna denk gelen kredi karşılığı iş yükü olduğu öngörülen öğrencidir. Öğrencinin gitmeyi planladığı dönemde 30 AKTS ders yükü bulunmalıdır.
 • Programdan yararlanabilmek için başvuruda bulunacak olan lisans öğrencilerinin güncel genel transkript notları üzerinden en az 2,20 (100'lük sistemde karşılığı belirtilecek), yüksek lisans öğrencilerinin ise 4 üzerinden 2,5 olmalıdır.
 • Başvuruda bulunmak için son 2 yıl içerisinde alınmış geçerli bir yabancı dil puanına ve ayrıca akademik başarı durumunu gösteren yeterli transkript ortalamasına sahip olmak gerekmektedir.
 • Yabancı dil puanı için Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından başvuru tarihi itibariyle son 2 yıl içerisinde (Eylül 2017 itibariyle) yapılmış olan yeterlilik (proficiency) sınav sonuçları, YDS sonuçları, YÖKDİL sonuçları veya OSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen yabancı dil sınav sonuçları kabul edilecektir.
 • Öğrenim görmek isteyen öğrencilerimiz için yabancı dil baraj puanı 100 üzerinden en az 60 olarak belirlenmiştir. Ancak, yerleştirme aşamasında anlaşmalı okulların yabancı dil kriterleri dikkate alınacaktır.
 • Başvuru tarihi itibariyle YDS, YÖKDİL ve ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarından 60 ve üstü puan almış olan öğrenciler, almış oldukları puanlara göre sıralamaya alınacaktır. Eşdeğerlik tablosu için

bknz. http://osym.gov.tr/dosya/1-59085/h/yabanci-dil-sinavlari-esdegerlikleri.pdf

 • Öğrenim hareketliliği için 8 kişilik kontenjan belirlenmiştir. Öğrencilerimizin tercihlerine göre kontenjan sayıları değişebilecektir.
 • Başvurular 28 Ekim – 11 Kasım 2019 tarihleri arasında http://erasmusbasvuru.ibu.edu.tr/adresinden online yapılacaktır.
 • Başvuruda bulunacak olan öğrencilerin, aşağıda belirtilen belgeleri başvuru tarihleri içerisinde Erasmus Koordinatörlüğüne (Rektörlük İdari Birimler Binası) elden teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru belgelerini teslim etmeyen öğrencilerin başvuruları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Başvuru için gerekli belgeler:

 • 1 adet imzalı Başvuru Formu (online başvuru çıktısı)
 • 1 adet imzalı-mühürlü Transkript (Fakülte/enstitülerden temin edilecek)
 • 1 adet imzalı-mühürlü Öğrenci Belgesi (Fakülte/enstitülerden temin edilecek) - 2 adet Dil Yeterlilik Belgesi (yeterlilik sınavı ise- Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan temin edilecek)
 • 1 adet Nüfus Cüzdanı (önlü-arkalı)/Pasaport Fotokopisi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf

Başvuruların değerlendirilmesinde kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar:

 

 • Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için -10 puan azaltma uygulanır.
 • Üniversitemizin yaptığı yabancı dil yeterlilik sınavına katılacak öğrenci sayısını belirleyebilmek ve sınav düzenlenmesine ilişkin masraflara ayrılan kaynakların israfını engellemek üzere sınava başvurup da mücbir bir sebep olmaksızın katılmayan öğrencilerden, yükseköğrenim kapsamındaki herhangi bir hareketliliğe tekrar başvurmaları halinde, ağırlıklı seçim puanlarından “-5 puan” düşürülebilir veya yapılan masraflar öğrenciden rücuen tahsil edilebilir.
 • Seçilen Erasmus öğrencilerine yurtdışında geçirdikleri öğrenim süreleri için ekteki tabloya göre maddi destek verilecektir.
 • Hibe yetersizliğinden dolayı gidemeyecek olan öğrencilerimiz kendi maddi olanakları ile bu programdan yararlanabilir.
 • Başvurular KA107 2019 projesi bütçesi kapsamında değerlendirilecektir.

Hibelendirme: 

 

 • Öğrenim hareketliliğinden faydalanacak öğrenciye verilecek aylık hibe miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. AB ülkeleri ile hareketlilikten farklı olarak, Uluslararası Kredi Hareketliliği kapsamında öğrencilere seyahat desteği verilmektedir.

 

 

Gönderen Ülke  

Kabul Eden Ülke  

Aylık hibe miktarı

(€)  

Seyahat gideri 

(€)

Türkiye

Arnavutluk

700

275

Türkiye 

Kosova

700

275

Türkiye

Ürdün

700

275

 

Seyahat Gideri Hesaplamaları: 

 

 • Öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanan öğrencilerimizin seyahat gideri hesaplamalarında kullanılması gereken “Distance Calculator” linki aşağıda yer almaktadır. Belirtilen seyahat gideri hibe miktarı, gidiş-dönüş toplam tutardır.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm    

 

 • Söz konusu “mesafe hesaplayıcısı” aracılığı ile öğrencinin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır.

 

Elde edilen “km” değeri 

Hibe miktarı

20-99 km arası 

20 €

100-499 km arası 

180 €

500-1999 km arası 

275 €

2000-2999 km arası 

360 €

3000-3999 km arası 

530 €

4000-7999 km arası 

820 €

8000km ve üzeri

1.500€

 

Ayrıntılı bilgi için iletişim kişisi:

Öğr. Gör. Özlem Yelda DİLMEN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BAİBÜ Erasmus Koordinatörlüğü Oda no. Z27

 

ANNOUNCEMENTS

 • Address: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Erasmus Ofisi Eski Rektörlük Binası 1. Kat 14030 Gölköy Bolu
 • Tel: +90 374 2541000 ext: 1882/1884/1885/1890 Fax: +90 374 2534677
 • EMail: erasmusibu.edu.tr

Ulusal AjansAvrupa Birliği BakanlığıEuropean Commission

Top