-->

ANNOUNCEMENT FOR ERASMUS+ STUDENT MOBILITY APPLICATIONS (2020-2021 ACADEMIC YEAR- 2020 PROJECT)

03 March 2020

ANNOUNCEMENT FOR ERASMUS+ STUDENT MOBILITY APPLICATIONS (2020-2021 ACADEMIC YEAR- 2020 PROJECT)

2020-2021 AKADEMİK YILI ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İLANI

 

"2020-2021" eğitim öğretim yılı Erasmus+ Hareketlilik Programları kapsamında AB’de "Öğrenim Görmek" isteyen öğrencilerimiz için Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuruları 21 Şubat 2020 tarihinde başlayacaktır.  10 Mart 2020 tarihi mesai bitiminde (Saat: 17:00) son bulacak başvurular http://erasmusbasvuru.ibu.edu.tr/ linkinden online yapıldıktan sonra belgeler elden Erasmus Ofisine teslim edilecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ya da e-posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için istenen belgeler, koşullar ve hibe miktarları:

***

Başvuruda istenen belgeler:

***

 • Programa tam zamanlı tüm öğrencilerimiz başvurabilir.
 • Başvuruda bulunmak için 01.01.2018 tarihinden sonra alınmış geçerli bir yabancı dil puanına ve ayrıca akademik başarı durumunu gösteren yeterli transkript ortalamasına sahip olmak gerekiyor.
 • Programdan yararlanabilmek için başvuruda bulunacak olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin son transkript notları üzerinden en az 2,20 (100'lük sistemde karşılığı belirtilecek), yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ise 4 üzerinden 2,5 olmalıdır.
 • Yabancı dil puanı için Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından başvuru tarihi itibariyle son 2 yıl içerisinde yapılmış olan (01.01.2018 tarihinden sonra alınmış) proficiency (yeterlilik) sınav sonuçları, YDS sonuçları, YÖKDİL sonuçları veya OSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen yabancı dil sınav sonuçları kabul edilecektir. Başka Üniversitelerden alınmış dil yeterlilik belgesi kabul edilmeyecektir.
 • Öğrenim görmek isteyen öğrencilerimiz için yabancı dil baraj puanı İngilizce Öğretmenliği ve Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencileri için 100 üzerinden en az 80, diğer bölümler için 100 üzerinden en az 60 olarak belirlenmiştir. Ancak, yerleştirme aşamasında anlaşmalı okulların yabancı dil kriterleri dikkate alınacaktır.
 • Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı sonuç belgesi için https://ydyobasvuru.ibu.edu.tr/page/dilyet.php linkini tıklayınız. Belgenizi çıktı aldıktan sonra Yabancı Diller Yüksekokulu'na onaylatmanız gerekmektedir.
 • Başvuru tarihi itibariyle YDS, YÖKDİL ve ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarından 60 ve üstü puan almış olan öğrenciler, almış oldukları puanlara göre sıralamaya gireceklerdir. Ayrıca, başvuru belgelerine sınav sonuç belgelerini de eklemeleri gerekmektedir. Eşdeğerlik tablosu için bknz. http://osym.gov.tr/dosya/1-59085/h/yabanci-dil-sinavlari-esdegerlikleri.pdf
 • Öğrenim hareketliliği için 80 kişilik kontenjan belirlenmiştir. Öğrencilerimizin tercihlerine göre kontenjan sayıları değişebilecektir. Ayrıca, öğrencilerimiz Üniversitemizin anlaşmalı olduğu okulların listesini ve genel kontenjanları https://erasmus.ibu.edu.tr/genel-bilgi/ikili-anlasmalar linkinden bulabilirler. Söz konusu listede süreç içinde değişiklikler olabilir. Bu nedenle başvuru anına kadar bu listeye dikkat edilmesi gerekmektedir. İkili anlaşma listemizde yer alan Üniversiteler ile anlaşmalarımıza ait son tarihler yer almaktadır. Bazı okullar ile anlaşma süremiz 2020 yılı sonuna kadar geçerlidir. Bu nedenle bu okullara başvuranlar sadece Güz dönemi için başvuru yapabileceklerdir.
 • Diş Hekimliği Fakültesi 2 Öğrenci, Eğitim Fakültesi 13 öğrenci, Fen Edebiyat Fakültesi 13 Öğrenci, Güzel Sanatlar Fakültesi 2 Öğrenci, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 13 öğrenci, İlahiyat Fakültesi 2 öğrenci, İletişim Fakültesi 2 öğrenci, Mimarlık Fakültesi 5 öğrenci, Mühendislik Fakültesi 9 öğrenci, Sağlık Bilimleri Fakültesi 5 öğrenci, Spor Bilimleri Fakültesi 3 Öğrenci, Turizm Fakültesi 2 Öğrenci, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 2 Öğrenci, Tıp Fakültesi 1 Öğrenci. Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 1 öğrenci, Yabancı Diller Yüksek Okulu 3 Öğrenci, Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1 Öğrenci, Eğitim Bilimleri Enstitüsü 1 Öğrenci, Sosyal Bilimler Enstitüsü 1 Öğrenci, Fen Bilimleri Enstitüsü 1 Öğrenci, Bolu MYO 1 Öğrenci, Bolu Teknik Bilimler MYO 1 Öğrenci, Gerede MYO 1 Öğrenci, Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri MYO 1 Öğrenci, Mengen MYO 1 Öğrenci, Mudurnu Süreyya Astarcı MYO 1 Öğrenci, Seben İzzet Baysal MYO 1 Öğrenci, Yeniçağ Yaşar Çelik MYO 1 Öğrenci.
 • Başvuru durumuna göre Kontenjan dağılımında değişiklik yapılabilecektir.
 • Başvurularda kabul edilen öğrenci sayısını artırmak için iki dönemlik başvurular tek döneme indirgenebilir.
 • Başvurular 21 Şubat 2020 tarihinden itibaren http://erasmusbasvuru.ibu.edu.tr/ adresinden online yapılacak olup, 10 Mart 2020 tarihi mesai bitiminde son bulacaktır. Başvuru süresi sonlandıktan sonra hiçbir şekilde başvuru kabul edilmeyecektir. Ayrıca eksik belge ve yanlış bilgiler içeren başvurular hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Başvuruda bulunacak olan öğrencilerin başvuru belgesinin çıktısını, dil belgelerini ve onaylı son transkript belgelerini başvuru tarihleri içerisinde Erasmus Koordinatörlüğüne (Rektörlük İdari Birimler Z24, Z25, Z26, Z27 nolu ofisler) elden teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru belgelerini teslim etmeyen öğrenciler değerlendirilmeye alınmayacaklardır.
 • Yapılacak başvuruların değerlendirilmesinde kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

 

 • ​Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için -10 puan azaltma uygulanır. Ayrıca, Üniversitemizin yaptığı yabancı dil yeterlilik sınavına katılacak öğrenci sayısını belirleyebilmek ve sınav düzenlenmesine ilişkin masraflara ayrılan kaynakların israfını engellemek üzere sınava başvurup da mücbir bir sebep olmaksızın katılmayan öğrencilerden, yükseköğrenim kapsamındaki herhangi bir hareketliliğe tekrar başvurmaları halinde, ağırlıklı seçim puanlarından “-5 puan” düşürülebilir veya yapılan masraflar öğrenciden rücuen tahsil edilebilir.
 • Seçilen Erasmus öğrencilerine yurtdışında geçirdikleri öğrenim süreleri için ekteki tabloya göre maddi destek verilecektir.
 • Hibe yetersizliğinden dolayı gidemeyecek olan öğrencilerimiz kendi maddi olanakları ile bu programdan yararlanabilir.
 • Başvurular 2020 bütçe yılı kapsamında değerlendirilecektir.
 • 2019 yılı Yükseköğretim Kurumları için Erasmus+ Uygulama el kitabının 6.1.1 Ekonomik Açıdan İmkânları Kısıtlı Öğrencilere İlave Hibe başlıklı maddesi "Öğrenim hareketliliği (SMS) için seçilen ekonomik açıdan imkânı kısıtlı öğrencilere Tablo-2’de belirtilen aylık hibe miktarlarına ek olarak öğrenim hareketliliği bütçesinden aylık 100 € ilave hibe ödenir.  29.05.1989 tarih ve 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun 2. Maddesi kapsamında anne veya babasına ya da kendisine muhtaçlık aylığı bağlanan öğrenciler ekonomik açıdan imkânı kısıtlılara yönelik ilave hibe imkânından yararlanırlar. Hareketliliğe seçilen öğrencinin ilave hibeden yararlanmak için Hibe Sözleşmesi imzalanmadan önce Erasmus ofisine başvurarak bağlı bulunduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden alacağı yukarıda belirtilen Kanun kapsamında muhtaçlık aylığı aldığına dair belgeyi ibraz etmesi gereklidir. Yükseköğretim Kurumu, ilave hibe desteğinden yararlanacak öğrenci sayısının tespiti ve uygun bir hibe planlaması için gerekli önlemleri alır (başvuru formunda bu durumun sorgulanması vs. gibi). " hükmünü amirdir.

 

2018-2019 ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ ÜLKELERE GÖRE HİBE MİKTARLARI

ANNOUNCEMENTS

 • Address: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Erasmus Ofisi Eski Rektörlük Binası 1. Kat 14030 Gölköy Bolu
 • Tel: +90 374 2541000 ext: 1882/1884/1885/1890 Fax: +90 374 2534677
 • EMail: erasmusibu.edu.tr

Ulusal AjansAvrupa Birliği BakanlığıEuropean Commission

Top