-->

APPLICATION FOR ERASMUS+ KA107 STAFF MOBILITY FOR TEACHING

05 March 2020

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Erasmus Koordinatörlüğü

2019-2020 Akademik Yılı 2019 Bütçesi

Erasmus+ Ortak Ülkelerle Hareketlilik (Uluslararası Kredi Hareketliliği- KA107)

Personel Ders Verme Hareketliliği I. Çağrı

 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2018-2019 akademik yılı itibariyle, Erasmus+ Ortak Ülkelerle Hareketlilik Programı olan KA107 proje koordinatör kurumu olarak hareketlilik faaliyetlerine başlamıştır. Erasmus+ Ortak Ülkelerle Hareketlilik Programı Personel Ders Verme Hareketliliği kapsamında 13 personel ders verme hareketliliğinden faydalanmaya hak kazanacaktır.

2019-2020 Erasmus+ Ortak Ülkelerle Hareketlilik (KA107) Personel Ders Verme Hareketliliği başvuruları 23 Mart 2020 Pazartesi günü başlayacak; 10 Nisan 2020 Cuma günü mesai bitiminde son bulacaktır. Başvurular Rektörlük Erasmus Koordinatörlüğüne yapılacaktır. Başvuru için gerekli belgeler:

 • Başvuru formu (aşağıdaki linkte yer almaktadır)
 • Dil puanı belgesi (Minimum dil puanı 65’tir. YDS, KPDS vb. gibi eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınav sonucunu belgeleyen personele puan verilir, bkz. seçim kriterleri)

Proje, sadece aşağıda belirtilen bölümleri kapsadığından, ilgili bölümlerin personeli hareketliliğe başvurabilir. Diğer bölümlerden yapılan başvurular, kabul edilmeyecektir. Kurumumuza verilen bütçe sınırlı olduğundan, başvuruların değerlendirilmesinde gidilen üniversite ve bölüm çeşitliliğinin sağlanmasına öncelik verilecek ve kontenjan dağılımı başvuru çeşidine göre değerlendirilecektir.

Ülke

Üniversite

Bölüm

Anlaşma Kontenjanı

Personel Sayı

Süre (gün)

Arnavutluk

Universiteti Elbasanit Aleksander Xhuvani

Beden Eğitimi ve Öğretmenliği 

3

5

Fizyoterapi

Hemşirelik

Biyoloji

Kimya

Matematik

Fizik

Mütercim Tercümanlık

Endonezya

Universitas Indonesia

Kimya

2

5

Fizik

Uluslararası İlişkiler

Kosova

Universi College

Spor

2

5

Hemşirelik

Moldova

Universitate de Stat din Komrat

Ziraat

3

 

5

 

Ürdün

Jordan University of Science and Technology (JUST)

Biyoloji

3

5

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Gıda Mühendisliği

Fizyoterapi

Yarmouk University

Fizik

Kimya

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

Uluslararası İlişkiler

 

 

İlahiyat

 

 

 

Ders Verme Hareketliliğinin Kapsamı:

 

 • Personel ders verme hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, Ortak Ülkelerin birinde kurumlararası anlaşma imzalanan bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin kurumlararası anlaşma kapsamında Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.
 • Personel hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve o kurumda fiilen görev yapmakta olan personel olması gerekir.  Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı aranmaz, yükseköğretim kurumu ile arasında sözleşme olan personel faaliyetlerden faydalanabilir. Kadrosu farklı bir kurumda olup da sözleşmeli olarak başka bir yükseköğretim kurumunda çalışmakta olan personel, hareketliğe, kadrosunun bulunduğu değil fiilen çalıştığı kurumda başvurur. Hizmet alımı yolu ile yükseköğretim kurumunda istihdam edilen personel ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından, bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz.
 • Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç 5 iş günü olarak belirlenmiştir. Faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur.
 • Program kuralları gereği, 5 iş gününün altında faaliyet gerçekleştirilemez. Personel ders verme hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının mücbir sebep dışında 5 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği ve/veya vermesi gerekenden daha az saat ders verdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz; yapılan ödeme varsa iade talep edilir.
 • Personel ders verme faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir; ders verme faaliyeti ile ilgili faaliyet gerçekleştirilen günler ve seyahat gideri için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Ders Verme Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility for Teaching - Mobility Agreement) ders verme programının gün bazında belirtilmesi gerekmektedir. Seyahat edilen günler için hibe ödemesi yapılabilir.
 • Seyahat ücreti (distance calculator/mesafe hesaplayıcısına göre) ödenecektir (link aşağıda yer almaktadır).
 • Bir personelin hareketlilik faaliyeti ile vatandaşı olduğu Ülkeye gitmesi mümkündür; ancak değerlendirme sürecinde bu personele düşük öncelik verilir.
 • Ders verme faaliyeti, sözleşme gereğince en geç 31 Temmuz 2021 tarihine kadar gerçekleştirilebilir. Ancak faaliyetin en geç karşı kurumun 2020-2021 akademik yılı ders verme süresi bitmeden önce gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir.
 • İsteyen personel, programdan hibe almadan da yararlanabilir.
 • Hareketlilik BAİBÜ, Erasmus Koordinatörlüğü 2019-1-TR01-KA107-066746 sözleşme no’lu bütçesinden karşılanacaktır.
 • Seçim sonuçlarına itirazı olan personelin itirazını seçim sonuçlarının ilanından sonra en geç 10 işgünü içerisinde resmi şekilde Erasmus Koordinatörlüğüne bildirmeleri gerekmektedir.
 • Seçim sürecinde Ulusal Ajans kriterleri ve BAİBÜ Erasmus Koordinatörlüğü Personel Ders Verme Hareketliliği kriterleri dikkate alınacaktır.

 

Hibelendirme:

 

Ders verme hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır.

Gönderen Ülke

Kabul Eden Ülke

Günlük hibe miktarı (€)

Seyahat gideri (€)

 

 

 

Türkiye

Arnavutluk

180

275

Endonezya

180

1.500

Kosova

180

275

Moldova

180

275

Ürdün

180

275

 

 

Seyahat Gideri Hesaplamaları:

 

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personelinizin seyahat gideri hesaplamalarında kullanılması gereken “Distance Calculator” linki aşağıda yer almaktadır.

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm   

 

Söz konusu “mesafe hesaplayıcısı” aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır.

 

 

 Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı

10-99 km arası

20 €

100-499 km arası

180 €

500-1999 km arası

275 €

2000-2999 km arası

360 €

3000-3999 km arası

530 €

4000-7999 km arası

820 €

8000 km ve üzeri

1.500 €

 

Değerlendirme:

Yapılan başvurular, Ulusal Ajans’ın Erasmus+ Uygulama El Kitabı’nda belirtilen öncelikler dikkate alınarak belirlenmiş olan kriterler ve aşağıda belirtilen kriterler esas alınarak Rektörlük Makamı tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından 20 taban puanı üzerinden, değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucunda asıl ve yedek personel belirlenecektir.

Kriter Açıklama

Kriter Puanı

Programdan ilk kez yararlanma

+10

Erasmus+ Koordinatörlüğü görevi var ise

+4

Bölümünde Erasmus+ öğrenci hareketliliği gerçekleştiren Erasmus+ Koordinatörü ise

+8

 

Bir yükseköğretim kurumu ile anlaşma imzalamak

(Artı puan uygulaması, bir kereliğe mahsus olmak üzere kullanılabilir.)

+4

Daha önce ikili anlaşmanın olmadığı bir yükseköğretim kurumu ile anlaşma imzalamak

(Artı puan uygulaması, bir kereliğe mahsus olmak üzere kullanılabilir.)

+6

Engelli, gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel ise (belgelendirmek kaydı ile)

+5

AB projesi koordinatörü/ortağı olmak

+5

Bir önceki yıl gitmeye hak kazandığı halde gerekçe göstermeksizin gitmekten vazgeçme

-20

Personel Hareketliliği Programından yararlanma

(Ders Verme ve/veya Eğitim Alma)

(Son 2 yıl içerisinde Erasmus personel hareketliliğinden faydalanan personelin başvurusu değerlendirmeye alınmaz.)

Üç yıl önce

-5

Dört yıl önce

-3

Beş yıl önce

-1

YDS, KPDS vb. gibi eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınav sonucunu belgeleyen personele, yanda görülen tablodaki şekilde puan verilir.

Puan Aralığı

Verilecek Puan

65-80

+2

81-90

+4

91-100

+6

Yapılan sıralamada eşitlik olması halinde eşitlik bozulana kadar sırasıyla aşağıdaki öncelikler uygulanır:

1.    Personel ve öğrenci hareketliliği son iki akademik yılda daha az gerçekleşen bölüm personeli

2.    Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ndeki hizmet süresi daha fazla olan personel

Seçimlerde programdan faydalananların çeşitliliğini artırmak amacıyla, her bölüme kontenjan sağlanmaya çalışılacaktır.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Öğr. Gör. Özlem Yelda DİLMEN

BAİBÜ Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliği Koordinatörü

e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

tel: 1091

 

Uluslararası Kredi Hareketliliği Personel Ders Verme Hareketliliği Başvuru Formu

 

 

ANNOUNCEMENTS

 • Address: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Erasmus Ofisi Eski Rektörlük Binası 1. Kat 14030 Gölköy Bolu
 • Tel: +90 374 2541000 ext: 1882/1884/1885/1890 Fax: +90 374 2534677
 • EMail: erasmusibu.edu.tr

Ulusal AjansAvrupa Birliği BakanlığıEuropean Commission

Top