-->

Statement on the Continuation of Erasmus+ Mobility Process

02 July 2020

 Statement on the Continuation of Erasmus+ Mobility Process

Erasmus+ Hareketliliklerinin durdurulması kararından sonra tekrar başlamasına yönelik olarak YÖK Başkanlığı ve Ulusal Ajans açısından herhangi bir engel bulunmadığı açıklanmıştır. Ancak hareketliliklerin başlaması, hareketlilik gerçekleştirilecek ülkeye yönelik seyahat kısıtlamaları, yabancıların ülkeye giriş ve ülkede kalışlarına yönelik kısıtlılıklar, karşı üniversitenin/staj yerinin öğrenci kabul edip etmemesi gibi değişkenlere bağlıdır.

Bu nedenle hareketlilikler sanal başlayabilir ve salgının seyrine göre fiziksel hareketliliğe dönüşebilir veya yine salgının seyrine göre sanal başlayıp sanal bitebilir. Bu ihtimallerin olasılığı göz önünde bulundurularak nihai karar siz öğrencilerimize aittir. Ayrıca 2020-2021 eğitim öğretim yılı Güz döneminde fiziki hareketliliğin olması mümkün görülmemektedir.

Sanal hareketlilik süresince öğrenci/personele bireysel destek hibesi verilmeyecektir. Sadece fiziki hareketlilik aşamasında Ulusal Ajans’ın belirtmesi halinde hibelendirme yapılacaktır. Sanal hareketlilikte alınan derslerin Üniversitemizce Akademik Tanınması yapılacaktır.

Bundan sonraki süreçte öncelikle Koordinatörlüğümüz, karşı Üniversitelerle sanal hareketlilik şartlarını sağlayıp sağlamadıkları ile ilgili bilgi almak için iletişime geçecektir. Bu sürecin 24 Temmuz 2020 tarihine kadar tamamlanması beklenmektedir. Bu tarihten sonra hareketliliğe katılacak Üniversiteler yayınlanacak, kontenjanlar belirlenecek ve buna istinaden başvuru yapıp programa katılmak isteyen adaylar arasından sonuçlar ve yerleştirmeler ilan edilecektir.

Dikkat edilmesi gerekenler

  • Sanal hareketlilikte hibe ödemesi yapılmayacaktır.
  • Program sanal başlayıp sanal bitebilir. Bu kapsamda sanal olarak programa katılım olduğunda Türkiye’deki öğrencilik durumunuz pasif konuma getirileceği için, öğrencilik imkanlarından yararlanamayabilirsiniz (KYK Yurdu gibi).
  • Programa katılmak isteyip daha sonra vazgeçilmek istenildiğinde hak mağduriyetlerine neden olabileceği için kesin ve net karar vermeniz gerekmektedir.

ANNOUNCEMENTS

  • Address: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Erasmus Ofisi Eski Rektörlük Binası 1. Kat 14030 Gölköy Bolu
  • Tel: +90 374 2541000 ext: 1882/1884/1885/1890 Fax: +90 374 2534677
  • EMail: erasmusibu.edu.tr

Ulusal AjansAvrupa Birliği BakanlığıEuropean Commission

Top