-->

COOPERATION WITH COMMON COUNTRIES WITHIN ERASMUS+ PROGRAMME INCREASES

19 August 2020

 

Cooperation with Common Countries within Erasmus+ Programme Increases 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin (BAİBÜ) 2018 yılında başlayan Erasmus+ ortak ülkelerle öğrenci ve personel değişimi hareketliliğini kapsayan işbirliklerinin sayısı artıyor. Üniversitemizin 2020 yılında, AB dışındaki ülkelerle yapılan Erasmus+ Ortak Ülkelerle Hareketlilik (KA107) kapsamında yaptığı 7 proje başvurusunun tamamı kabul edilmiş ve Ulusal Ajans’tan hibe almaya hak kazanılmıştır.

 

Erasmus+ Ortak Ülkelerle Hareketlilik (KA107) kapsamında Arnavutluk, Kosova, Moldova, Endonezya, Gürcistan, Malezya ve Ürdün ile mühendislik, fen bilimleri, sağlık ve spor bilimleri ve uluslararası ilişkiler alanlarında karşılıklı öğrenci ve personel hareketliliği gerçekleştirilecek.

 

Bu kapsamda, Arnavutluk Universitet Aleksander Xhuvani Elbasan ile spor ve sağlık bilimleri; Endonezya University of Indonesia ile fizik, kimya ve uluslararası ilişkiler; Gürcistan  Ivane Javakhishvili Tbilisi State University ve  Akaki Tsereteli State University ile dil ve edebiyat ve sosyal bilimler; Kosova Universi College ile spor ve hemşirelik; Malezya Universiti Teknologi Malaysia ve University Malaysia Pahang ile temel fen bilimleri, mühendislik ve çevre bilimleri;  Moldova Comrat State University ile ziraat ve Ürdün Yarmouk University, German Jordanian University  ve Jordan University of Science and Technology ile biyoloji, fizik, kimya, çevre mühendisliği, gıda mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, fizyoterapi, ilahiyat ve uluslararası ilişkiler alanlarında, öğrenci ve personel hareketliliğini içeren işbirlikleri yapılacak.

 

Böylece, üniversitemizin uluslararasılaşma stratejisine katkı sağlanması ile öğrencilerimize ve personelimize yeni öğrenme ve öğretme fırsatları sunularak, farklı eğitim ortamları ve kültürlerde deneyim kazanmaları hedefleniyor.

ANNOUNCEMENTS

  • Address: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Erasmus Ofisi Eski Rektörlük Binası 1. Kat 14030 Gölköy Bolu
  • Tel: +90 374 2541000 ext: 1882/1884/1885/1890 Fax: +90 374 2534677
  • EMail: erasmusibu.edu.tr

Ulusal AjansAvrupa Birliği BakanlığıEuropean Commission

Top