-->

ANNOUNCEMENT FOR FOREIGN LANGUAGE PROFICIENCY EXAM

01 September 2020

ANNOUNCEMENT FOR FOREIGN LANGUAGE PROFICIENCY EXAM

 

Akademik Yılbaşı Yabancı Dil İngilizce Hazırlık Sınıfı Yeterlik Sınavı – Arapça Hazırlık Sınıfı Yeterlik Sınavı başvuruları 1-11 Eylül 2020 tarihleri arasında https://ydyobasvuru.ibu.edu.tr/ adresinde bulunan Akademik Yılbaşı Yabancı Dil Yeterlik Sınav Başvuru sekmesinden yapılacaktır.   

 

Zorunlu hazırlık programından (İngilizce ve Arapça) muaf olmak isteyen yeni kayıtlı öğrencilerimizin bu sınavdan 60 puan ve üzeri (İngilizce Öğretmenliği ve Mütercim Tercümanlık Bölümleri için 80 puan ve üzeri) almaları gerekmektedir. Bu sınava girmeyen zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık programı öğrencileri başlangıç seviyesi sınıflarına yerleştirilecektir. Bu sınava ayrıca Öğrenci Değişim Programlarına (Erasmus, Farabi ve Mevlana) başvururken yabancı dil yeterliklerini belgelemek isteyen mevcut öğrencilerimiz de katılabilirler. Bu sınava katılmayan öğrenciler Öğrenci Değişim Programları başvurularında yabancı dil yeterliklerini belgelemek için ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen yabancı dil sınav sonuçlarını (YDS, YÖKDİL, vb. ) sunabileceklerdir.

Exam Date: 16 September 2020

İngilizce Hazırlık Sınıfı Yeterlik Sınavı 16 Eylül 2020 tarihinde yüz yüze olarak kampüste gerçekleştirilecektir. Sınavın salon ve saat bilgilerini içeren Sınav Giriş Belgesi15 Eylül 2020 tarihinde https://ydyobasvuru.ibu.edu.tr/ adresinden erişime açılacaktır.

 

Arapça Hazırlık Sınıfı Yeterlik Sınavı 28 Eylül 2020 tarihinde yüz yüze olarak kampüste gerçekleştirilecektir. Sınavın salon ve saat bilgilerini içeren Sınav Giriş Belgesi15 Eylül 2020 tarihinde https://ydyobasvuru.ibu.edu.tr/ adresinden erişime açılacaktır.

 

İngilizce Hazırlık Sınıfı Yeterlik Sınavına ait örnek sınav dökümanlarına  https://yabancidiller.ibu.edu.tr/ornek-yeterlik-sinavi bağlantısından ulaşabilirsiniz. Pandemi koşulları nedeni ile sınav uygulama koşulları (oturum sayısı, süresi vb.) ve içeriklerinde değişiklik yapılabilir. 

 

Bu sürece ait diğer bilgilendirmeler web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.

 

 

HAZIRLIK BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ANNOUNCEMENTS

  • Address: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Erasmus Ofisi Eski Rektörlük Binası 1. Kat 14030 Gölköy Bolu
  • Tel: +90 374 2541000 ext: 1882/1884/1885/1890 Fax: +90 374 2534677
  • EMail: erasmusibu.edu.tr

Ulusal AjansAvrupa Birliği BakanlığıEuropean Commission

Top