-->

ANNOUNCEMENT FOR 2019 PROJECT 2021-2022 AKADEMIC YEAR ERASMUS+ KA107 STUDENT LEARNING MOBILITY APPLICATION

22 March 2021

2019 PROJESİ 2021-2022 AKADEMİK YILI

ERASMUS+ ULUSLARARASI KREDİ HAREKETLİLİĞİ

(ORTAK ÜLKELERLE HAREKETLİLİK – KA107)

ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI – II. ÇAĞRI

 

 

Erasmus+ Ortak Ülkelerle Hareketlilik Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kapsamında 8 öğrenci, 2021-2022 akademik yılında öğrenim hareketliliğinden faydalanmaya hak kazanacaktır. Bu proje kapsamında, AB üyesi ülkeler dışındaki ülkelerle yapılacak hareketlilikler gerçekleştirilmektedir.

 

 • 2021-2022 akademik yılında Erasmus+ Ortak Ülkelerle Hareketlilik Programı kapsamında öğrenim görmek isteyen öğrencilerimiz için Erasmus+ KA107 Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuruları 12 Nisan 2021 tarihinde başlayacak; 26 Nisan 2021 tarihi mesai bitiminde (Saat: 17:00) son bulacaktır.
 • Başvurular, http://uyg.ibu.edu.tr/erasmus-basvuru linkinden online olarak yapılacaktır. Başvuru için istenen koşullar ve hibe miktarları aşağıda belirtilmiştir.

Önemli Bilgilendirme:

 • Proje, sadece aşağıda belirtilen bölümleri kapsadığından, ilgili bölümlerin öğrencilerinin başvuruları değerlendirmeye alınacaktır. Aşağıda belirtilenler dışındaki bölümlerden yapılan başvurular, kabul edilmeyecektir.
 • Kurumumuza verilen bütçe sınırlı olduğundan, başvuruların değerlendirilmesinde gidilen üniversite ve bölüm çeşitliliğinin sağlanmasına öncelik verilecek ve kontenjan dağılımı başvuru çeşidine göre değerlendirilecektir.
 • Başvuru sayısına göre ülkelere ayrılan kontenjan dağılımında değişiklik olmayacaktır; ülke kontenjanları sabittir. Başvuru sayısına göre, aynı ülke içinde birden fazla üniversite var ise, üniversiteler arası kontenjan kullanımında değişiklik olabilir.
 • Başvuru sayısına göre, aynı ülke içerisinde lisans ve yüksek lisans kontenjanları dağılımında değişiklik olabilir.
 • Karşı üniversitedeki eğitim pandemi şartları nedeniyle, çevrimiçi, yüzyüze ya da hibrit olarak yürütülebilir.
 • Ülke kontenjanları şu şekildedir:
 • Arnavutluk: 3
 • Kosova: 2
 • Ürdün: 3

 

 

 

 

Başvuru yapılabilecek alan, üniversite ve ülke kontenjanları:

Ülke

Üniversite

Fakülte/Bölüm

Lisans

Yüksek Lisans

 Sayı

Süre (dönem)

 Sayı

Süre (dönem)

Ürdün

Jordan University of Science and Technology (JUST)

http://www.just.edu.jo/Pages/Default.aspx

Biyoloji

2

 

     

 

1

 

 

 

 

 

1*

 

 

 

 

 

 1

 

 

 

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Gıda Mühendisliği

Fizyoterapi

Yarmouk University

https://www.yu.edu.jo/index.php/en/

Fizik

Kimya

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

İlahiyat

Uluslararası İlişkiler

 

 

Middle East University

https://www.meu.edu.jo/

İşletme

Bilgisayar Mühendisliği

Medya Teknolojileri

* Ürdün için toplam 3 kontenjan bulunmaktadır. Lisans/ylisans başvuru sayısına göre, kontenjan dağılımı değişebilir. Ürdün’de yüksek lisans hareketliliği, JUST’da sadece Biyoloji Bölümünü, Yarmouk Üniversitesi’nde Fizik ve Kimya Bölümünü kapsamaktadır.

Arnavutluk

Universiteti Elbasanit A. Xhuvani

https://www.uniel.edu.al/index.php/en

Spor Bilimleri

2

 

1

 

1

1

Fizyoterapi

Hemşirelik

---

Biyoloji

Fizik

Kimya

Matematik

Mütercim Tercümanlık

*Arnavutluk için toplam 3 kontenjan bulunmaktadır. Lisans/ylisans başvuru sayısına göre, kontenjan dağılımı değişebilir.

 

 

 

 

Kosova

Universi College

https://kolegjiuniversi-edu.net/

Spor Bilimleri

2

1

0

0

Hemşirelik

 

Kosovo University for Business and Technology

www.ubt-uni.net

İşletme

 

 

 

 

 

Uluslararası İlişkiler

 

 

 

 

 

Bilgisayar Mühendisliği

 

 

 

 

 

Gıda Mühendisliği

 

 

 

 

 • Programa tam zamanlı tüm öğrencilerimiz başvurabilir. Tam zamanlı öğrenci, henüz diploma/derecesinin gerektirdiği çalışmalarını (kredilerini) tamamlamamış ve faaliyetten yararlanacağı yarıyılda 30 Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (AKTS) veya buna denk gelen kredi karşılığı iş yükü olduğu öngörülen öğrencidir. Öğrencinin gitmeyi planladığı dönemde 30 AKTS ders yükü bulunmalıdır.
 • Programdan yararlanabilmek için başvuruda bulunacak olan lisans öğrencilerinin güncel genel transkript notları üzerinden en az 2,20yüksek lisans öğrencilerinin ise 4 üzerinden 2,5 olmalıdır (100'lük sistemde karşılığı YÖK denkliğine göre belirlenecektir).
 • Başvuruda bulunmak için son 2 yıl içerisinde alınmış geçerli bir yabancı dil puanına ve ayrıca akademik başarı durumunu gösteren yeterli transkript ortalamasına sahip olmak gerekmektedir.
 • Yabancı dil puanı için Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından başvuru tarihi itibariyle son 2 yıl içerisinde (Ocak 2019 itibariyle) yapılmış olan yeterlilik (proficiency) sınav sonuçları, ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavları ve ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav sonuçları kabul edilecektir. Eşdeğerlik tablosu için bknz. http://osym.gov.tr/dosya/1-59085/h/yabanci-dil-sinavlari-esdegerlikleri.pdf
 • Öğrenim görmek isteyen öğrencilerimiz için yabancı dil baraj puanı 100 üzerinden en az 60 olarak belirlenmiştir. Yerleştirme aşamasında anlaşmalı okulların yabancı dil kriterleri dikkate alınacaktır.
 • Öğrenim hareketliliği için 8 kişilik kontenjan belirlenmiştir.
 • Başvurular 12 – 26 Nisan 2020 tarihleri arasında http://uyg.ibu.edu.tr/erasmus-basvuru adresinden online yapılacaktır.

Başvuru için sisteme yüklenmesi gereken belgeler:

 • Transkript (ÜBYS’den veya Öğrenci İşlerinden temin edilecek)
 • Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Üniversitemiz Yeterlilik Sınav Sonucu ise, Yabancı Diller Yüksekokulu’nun sınav sonuç sayfasından temin edilecektir)
 • Vesikalık fotoğraf
 • Kimlik veya pasaport
 • Öğrenci Belgesi

Başvuruların değerlendirilmesinde kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar:

 • Akademik başarı düzeyi: %50 (100 puan üzerinden)
 • Dil seviyesi: %50 (100 puan üzerinden)

 

 

 • ​Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için -10 puan azaltma uygulanır.
 • Üniversitemizin yaptığı yabancı dil yeterlilik sınavına katılacak öğrenci sayısını belirleyebilmek ve sınav düzenlenmesine ilişkin masraflara ayrılan kaynakların israfını engellemek üzere sınava başvurup da mücbir bir sebep olmaksızın katılmayan öğrencilerden, yükseköğrenim kapsamındaki herhangi bir hareketliliğe tekrar başvurmaları halinde, ağırlıklı seçim puanlarından “-5 puan” düşürülebilir veya yapılan masraflar öğrenciden rücuen tahsil edilebilir.
 • Seçilen Erasmus öğrencilerine yurtdışında geçirdikleri öğrenim süreleri için aşağıdaki tabloya göre maddi destek verilecektir.
 • Hibe yetersizliğinden dolayı asıl olarak seçilmeyen olan öğrencilerimiz, anlaşma kontenjan uygunluğu göz önünde bulundurularak, kendi maddi olanakları ile programdan yararlanabilir.
 • Proje kapsamında seçim sonuçlarına itiraz edecek öğrencilerin itirazlarını sonuçların ilan edilmesinden sonra 10 gün içinde Erasmus Koordinatörlüğüne dilekçe yoluyla yapmaları gerekmektedir.
 • Başvurular, KA107 2019 projesi bütçesi kapsamında değerlendirilecektir.

Hibelendirme:

Gönderen Ülke

Kabul Eden Ülke

Aylık hibe miktarı (€)

Seyahat gideri (€)

Türkiye

Arnavutluk

700

275

Türkiye

Kosova

700

275

Türkiye

Ürdün

700

275

 • Öğrenim hareketliliğinden faydalanacak öğrenciye verilecek aylık hibe miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. AB ülkeleri ile hareketlilikten farklı olarak, Uluslararası Kredi Hareketliliği kapsamında öğrencilere seyahat desteği verilmektedir.

Seyahat Gideri Hesaplamaları:

 

 • Öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanan öğrencilerimizin seyahat gideri hesaplamalarında kullanılması gereken “Distance Calculator” linki aşağıda yer almaktadır. Belirtilen seyahat gideri hibe miktarı, gidiş-dönüş toplam tutardır.

              http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm   

 

 • Söz konusu “mesafe hesaplayıcısı” aracılığı ile öğrencinin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır.

 

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı

20-99 km arası

20 €

100-499 km arası

180 €

500-1999 km arası

275 €

2000-2999 km arası

360 €

3000-3999 km arası

530 €

4000-7999 km arası

820 €

8000km ve üzeri

1.500€

 

Ayrıntılı bilgi için iletişim kişisi:

Öğr. Gör. Özlem Yelda DİLMEN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BAİBÜ Erasmus Koordinatörlüğü

 
 
 
 
 
 

ANNOUNCEMENTS

 • Address: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Erasmus Ofisi Eski Rektörlük Binası 1. Kat 14030 Gölköy Bolu
 • Tel: +90 374 2541000 ext: 1882/1884/1885/1890 Fax: +90 374 2534677
 • EMail: erasmusibu.edu.tr

Ulusal AjansAvrupa Birliği BakanlığıEuropean Commission

Top