Doküman ve Formlar

Gitmeden Önce:

Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement)

Hibe Sözleşmesi

Erasmus Öğrenci Beyannamesi

Pasaport Harcı Muafiyet Belgesi

Erasmus Feragat Dilekçesi

OLS Sınavı (online yapılacaktır) 

 

Dönmeden Önce:

Ders Değişikliği Formu (Changes to Learning Agreement)

Katılım Sertifikası (Confirmation of Study Period)

Transkript Belgesi ya da After Mobility Belgesi

OLS Sınavı (online yapılacaktır) 

 

Döndükten Sonra:

Onaylı Katılım Sertifikası

Öğrenim Nihai Rapor Formu (online doldurulacaktır)

Pasaport fotokopisi (giriş-çıkış tarihlerini de gösterir şekilde)

Transkript Belgesi ya da After Mobility Belgesi

HABERLER & ETKİNLİKLER

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Erasmus Ofisi 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 2541000 /1085/1091/1094 Fax: +90 374 2534677
  • EPosta: erasmusibu.edu.tr

Ulusal AjansAvrupa Birliği BakanlığıEuropean Commission

Top