Staj Doküman ve Formları

Gitmeden Önce:

Staj Anlaşması (Learning Agreement for Traineeship)

Hibe Sözleşmesi

Erasmus Öğrenci Beyannamesi

Pasaport Harcı Muafiyet Belgesi

Erasmus Feragat Dilekçesi

OLS Sınavı (online yapılacaktır)

 

Dönmeden Önce:

Staj Anlaşması Değişiklik Formu

Katılım Sertifikası (Confirmation of Internship Period)

Performans Değerlendirme Formu

OLS Sınavı (online yapılacaktır)

After Mobility

Pasaport fotokopisi (giriş-çıkış tarihlerini de gösterir şekilde)

Nihai Rapor Formu (online olarak doldurulacaktır)

Europass Formu

Permission Form