Erasmus+ Programı

Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerine uygulanacak olan yeni programdır. Ağırlıklı olarak proje faaliyetlerine dayanmakla birlikte bireysel faaliyetleri de içermektedir.

2014-2020 yılları arasında uygulanacak olan Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının arttırılması amaçlanıyor.

Erasmus+ Programı; eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarını kapsıyor. Erasmus+ Programı’na bu adın verilmesindeki ana sebep, kamuoyunda daha fazla tanınan, yurtdışında eğitim ve Avrupa işbirliği ile güçlü bir şekilde özdeşleştirilen önceki Erasmus programının bilinirliğinden faydalanmaktır. 

Erasmus+ Programı Hangi Alanları Destekleyecek?

Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen faaliyetler temel olarak 3 Ana Eylem (AE, Key Action, KA)  ve 2 Özel Eylem altında toplanıyor:

Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

Ana Eylem 2: Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği

Ana Eylem 3: Politika Reformuna Destek

Özel Eylem1: Spor Destekleri

Özel Eylem2: Jean Monnet Programı

Erasmus+ Erasmus Programı

(Yükseköğretim Alanında Erasmus+)

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2007-2013 yılları arasında yürütülen ve 2014 yılı itibariyle sona eren Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında yükseköğretim alanında sağlanan hibe destekleri 2014-2020 yılları arasında Erasmus+ Programı altında da devam edecektir.

Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı amaçlamaktadır.

Yükseköğretim alanına özel olarak ise, yükseköğretimde kaliteyi artırmayı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ve iş dünyası ile işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. 

Erasmus+ Erasmus faaliyetlerinin hedef kitlesi en genel anlamıyla, yükseköğretime taraf olan kurum ve kuruluşlar ile bu kurumların çalışanları ile öğrencileri kapsamaktadır. Başvurular sadece kurum ve kuruluşlar tarafından, proje çeşidine göre Başkanlığımıza ya da AB Komisyonunun ilgili birimi olan Eğitsel, Görsel ve Kültürel Yürütme Ajansına yapılabilmektedir. Bireysel başvuru kabul edilmemektedir.

Erasmus+ Programı altında yükseköğretim alanında hibe desteği sağlanan faaliyetler aşağıda verilmektedir. Detaylı bilgi almak üzere ilgili faaliyetin üzerine tıklamanız yeterlidir. 

·         Ana Eylem 1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1) altında yer alan 

·       Yükseköğretim Öğrenci ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği (Başvurular Ulusal Ajans Başkanlığına yapılmaktadır)

·       Ortak Yüksek Lisans Dereceleri (Başvurular Komisyon Yürütme Ajansına yapılmaktadır)

·       Yüksek Lisans Öğrencileri İçin Kredi Garantisi (Başvurular Komisyon Yürütme Ajansına yapılmaktadır)

·         Ana Eylem 2 - Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği (KA2) altında yer alan 

·           Stratejik Ortaklıklar (Başvurular Ulusal Ajans Başkanlığına yapılmaktadır)

·           Bilgi Ortaklıkları (Başvurular Komisyon Yürütme Ajansına yapılmaktadır)

·         Özel Eylem

          ·           Jean Monnet (Başvurular Komisyon Yürütme Ajansına yapılmaktadır)  

 

Erasmus+ Comenius Programı

(Okul Eğitimi Alanında Erasmus+)

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2007 – 2013 yılları arasında yürütülen ve 2014 yılı itibariyle sona eren Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında okul eğitimi alanında sağlanan hibe destekleri 2014 – 2020 yılları arasında Erasmus+ Programı altında da devam edecektir.

Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı amaçlamaktadır.

Okul eğitim alanına özel olarak ise eğitimde kaliteyi artırmayı, Program Ülkelerindeki okullar ve eğitim personeli arasında işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Erasmus+ Comenius faaliyetlerinin hedef kitlesi en genel anlamıyla, okul eğitimine taraf olan kamu ya da özel kurum ve kuruluşlar ile bu kurumlardaki idareciler, eğitimciler/öğretmenler ve öğrencileri kapsamaktadır. Başvurular sadece kurum ve kuruluşlar tarafından Başkanlığımıza yapılabilmektedir. Bireysel başvuru kabul edilmemektedir.

Erasmus+ Programı altında okul eğitimi alanında hibe desteği sağlanan faaliyetler aşağıda verilmektedir. Detaylı bilgi almak üzere ilgili faaliyetin üzerine tıklamanız yeterlidir. 

·         Ana Eylem 1 – Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1) altında yer alan

·         Okul Eğitimi Personelinin Öğrenme Hareketliliği (Başvurular Ulusal Ajans Başkanlığına yapılmaktadır)

·         Ana Eylem 2 – Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği (KA2) altında yer alan

·         Stratejik Ortaklıklar (Başvurular Ulusal Ajans Başkanlığına yapılmaktadır)

·         Ana Eylem 3 – Politika Reformuna Destek (KA3): Başvurular, Avrupa Komisyonu Eğitim, İşitsel ve Görsel ve Kültür Yürütme Ajansı’na (Education, Audio-Visual and Culture Executive Agency) sunulacaktır. 

Ayrıntılı bilgi ve dokümanlar için tıklayınız.

Erasmus+ Grundtvig Programı 

(Yetişkin Eğitimi alanında Erasmus+)

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2007 – 2013 yılları arasında yürütülen ve 2014 yılı itibariyle sona eren Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında yetişkin eğitimi alanında sağlanan hibe destekleri 2014 – 2020 yılları arasında Erasmus+ Programı altında da devam edecektir.

Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı amaçlamaktadır.

Yetişkin eğitim alanına özel olarak ise yaygın eğitimin kalitesinin arttırılması, Programa üye ülkelerdeki yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren kurum, kuruluşlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Erasmus+ Grundtvig faaliyetlerinin hedef kitlesi en genel anlamıyla, yetişkin eğitimi hizmeti veren  kurum ve kuruluşlar ile bu kurumlardaki idareciler, eğitimciler/öğretmenler ve öğrenicileri kapsamaktadır. Yaygın eğitim kurumları başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları, araştırma merkezleri, danışmanlık ve bilgi/iletişim kuruluşları ile özel kuruluşlar, yüksek öğrenim kurumları, cezaevleri, müzeler, kütüphaneler gibi kuruluşlar ülkeler arası ortaklıklar kurarak birlikte çalışabilirler.

Başvurular sadece kurum ve kuruluşlar tarafından Başkanlığımıza yapılabilmektedir. Bireysel başvuru kabul edilmemektedir.  

Erasmus+ Programı altında Yetişkin Eğitimi alanında hibe desteği sağlanan faaliyetler aşağıda verilmektedir. Detaylı bilgi almak üzere ilgili faaliyetin üzerine tıklamanız yeterlidir. 
·         Ana Eylem 1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1 altında yer alan)

·         Yetişkin Eğitimi Personelinin Öğrenme Hareketliliği (Başvurular Ulusal Ajans Başkanlığına yapılmaktadır)

·         Ana Eylem 2 - Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği (KA2 altında yer alan)

·         Stratejik Ortaklıklar (Başvurular Ulusal Ajans Başkanlığına yapılmaktadır)

Ayrıntılı bilgi ve dokümanlar için tıklayınız.

Erasmus+ Leonardo da Vinci Programı

(Mesleki Eğitim Alanında Erasmus+)

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2007 – 2013 yılları arasında yürütülen ve 2014 yılı itibariyle sona eren Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında mesleki eğitim alanında sağlanan hibe destekleri 2014 – 2020 yılları arasında Erasmus+ Programı altında da devam edecektir.

Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı amaçlamaktadır.
Mesleki eğitim ve öğretime özel olarak ise mesleki eğitimde öğrenim görenlerin istihdamını ve becerilerini artırmak, Avrupa ekonomisinin rekabet edebilmesine katkıda bulunmak, mesleki eğitim alanında güçlendirilmiş Avrupa işbirliğini desteklemek ve kalite güvencesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Başvurular sadece kurum ve kuruluşlar tarafından, proje çeşidine göre Başkanlığımıza ya da AB Komisyonunun ilgili birimi olan Eğitsel, Görsel ve Kültürel Yürütme Ajansına yapılabilmektedir. Bireysel başvuru kabul edilmemektedir.

Erasmus+ Programı altında mesleki eğitim alanında hibe desteği sağlanan faaliyetler aşağıda verilmektedir. Detaylı bilgi almak için ilgili faaliyetin üzerine tıklamanız yeterlidir. 

·         Ana Eylem 1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1) altında yer alan 

·         Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği (Başvurular Ulusal Ajans BaşkanlığınaBaşkanlığımıza yapılmaktadır)

·         Ana Eylem 2 - Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği (KA2) altında yer alan 

·         Stratejik Ortaklıklar (Başvurular Ulusal Ajans Başkanlığına yapılmaktadır)

·         Sektörel Beceri Ortaklıkları (Başvurular Komisyon Yürütme Ajansına yapılmaktadır)

Ayrıntılı bilgi ve dokümanlar için tıklayınız.

Erasmus+ Gençlik Programı


2014-2020 yılları arasında uygulamaya konulacak Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin eğitim ve gençlik alanlarında evvelce uygulamakta olduğu Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları başta olmak üzere pek çok program, fırsat ve ağları birleştiren yeni bir programdır. Erasmus+ dünyasında her yaştan ve her sektörden vatandaşımız için Avrupa fırsatları bulunmaktadır.  Erasmus+ Gençlik faaliyetlerinde gençlerimiz, gençlik alanında çalışanlar ve gençler için yapılacak projelere dahil olmak isteyen tüm vatandaşlarımız için kaçırılmayacak fırsatlar bulunmaktadır.

Erasmus+ Gençlik Programına katılmak için yabancı dil bilmek bir ön şart değildir.

NELER YAPILABİLİR?: 
Bireysel Fırsatlar: 
Gençler yurt içinde ve yurtdışındaki eğitim faaliyetlerine katılabilir veya Avrupa Gönüllü Hizmeti yapabilirler. Başka grup ve kuruluşlarca hazırlanan projelere katılımcı olarak dahil olabilirler.

Gençlik Grupları için Fırsatlar: 
Bir kuruluşa üye değilsiniz ancak kendi projenizi mi hazırlamak istiyorsunuz? Grup kurun o halde! En az 4 genç bir araya gelin, mümkün olduğunca cinsiyet dengeli bir grup kurun, grubunuza bir isim verin, ortaklarınızı bulun ve başvurun!

Tüzel kişilikler (STK, Kamu ve sosyal sorumluluk alanında aktif kar amacı güden kuruluşlar) için fırsatlar:
Tüm alt programlarda proje başvuru sunabilirsiniz. Gençler, gençlik çalışanları, kuruluş temsilcileri veya bu alanda çalışan personelin hareketliliğini içeren her konuda proje başvurusu yapabilirler.

Ayrıntılı bilgi ve dokümanlar için tıklayınız.

Merkezi Faaliyetler

Merkezi proje tipleri için başvurular Brüksel'de bulunan Yürütme Ajansına yapılır. Ülke merkezli fonların tamamını kullanabilen ülkemizin merkezi fonlardan da yüksek oranda pay alabilmesi için ilgili faaliyetler kapsamındaki tüm kuruluşlarımızı Yürütme Ajansına başvuru yapmaya davet ediyoruz.
 

Ana Eylem 1 (KA1): Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

·         Büyük Ölçekli Avrupa Gönüllü Hizmeti Etkinlikleri

·         Ortak Yüksek Lisans Dereceleri

·         Yüksek Lisans Öğrencileri İçin Kredi Garantisi

Ana Eylem 2 (KA2): Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği

·         Bilgi Ortaklıkları

·         Sektörel Beceri Ortaklıkları

·         Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme

Ana Eylem 3 (KA3): Politika Reformuna Destek

·         Bilgi almak için buraya tıklayınız.

Özel Eylemler

·         Jean Monnet

·         Spor

Ayrınılı bilgi ve dokümanlar için tıklayınız.