Hakkımızda

Erasmus Ofisi, Rektörlük bünyesinde Uluslararası İlişkilerden sorumlu Rektör Yardımcısına bağlı olarak Erasmus Kurum Koordinatörünün koordinatörlüğünde faaliyet gösteren bir birimdir. Erasmus faaliyetlerinin Üniversitemiz bünyesinde akademik olarak daha etkili bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere, Erasmus Ofisi ile işbirliği içerisinde faaliyet gösteren fakülte/enstitü/yüksekokul/bölüm koordinatörü bulunmaktadır.

Üniversitemizde koordine edilen Erasmus+ Programı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından yürütülmektedir.

Ulusal Ajans Kimdir?

2003 yılında pilot uygulamalara başlayan Ulusal Ajans 1 Nisan 2004 yılında AB Eğitim ve Gençlik Programlarının tam üyesi haline gelmiş ve 2006 yılına kadar süren Socrates, Leonardo da Vinci ve Gençlik adlarıyla bilinen Avrupa Topluluğu programlarını yürütmeye başlamıştır. 2007-2013 dönemi içerisinde Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları da Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülmüştür. 2014-2020 yıllarını kapsayan Erasmus+ Programı da yine Türkiye Ulusal Ajans unvanıyla, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.