Başvuru Koşulları

Erasmus öğrenci öğrenim faaliyetinden faydalanmak isteyen adayların aşağıdaki kriterleri taşımaları gerekmektedir:

1-    Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci,  

ikinci veya üçüncü kademe) bir yüksek öğretim programına kayıtlı öğrenci olması

2-    a-) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00

b-) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması

Yükseköğretim kurumları öğrencilerini AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkez’inin belirlediği seçim kriterlerine göre seçerler. Erasmus öğrenci seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Merkez tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanların dikkate alınması ile oluşturulacak nihai puanın en yüksekten aşağıya doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilir. Öğrencilerin puan sıralaması, bölüm veya fakültelerine göre kendi içinde yapılır.

Öğrenim başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar aşağıdaki şekildedir:

Akademik başarı düzeyi : %50

Dil seviyesi : %50

Benzer faaliyetlerden daha önce yararlanmamış öğrencilere öncelik konusunda ise programlardan mümkün olduğu kadar fazla sayıda kişinin yararlanabilmesi amacıyla, yükseköğretim kurumu, daha önce Erasmus hareketlilik faaliyetinden yararlanmış öğrenciler yerine, hiç yararlanmamış öğrencilere öncelik verebilecektir. Yeni dönemde öncelik uygulamasının, öğrenci seçimlerinde kullanılacak puanın yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanmasını takiben, daha önce faaliyetten faydalanan öğrencilerden 10 puan düşülmesi şeklinde kullanılması beklenmektedir.