Ders Verme Hareketliliği Kriterleri

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

ERASMUS+ PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ KRİTERLERİ

 

Yapılan başvurular, Ulusal Ajans’ın Erasmus+ Uygulama El Kitabı’nda belirtilen öncelikler dikkate alınarak belirlenmiş olan ve aşağıda belirtilen kriterler esas alınarak Rektörlük Makamı tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından 20 taban puanı üzerinden, değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucunda kontenjan sayısı kadar asil ve yedek personel belirlenecektir.

Kriter Açıklama

Kriter Puanı

Programdan ilk kez yararlanma

+5

Erasmus+ Koordinatörlüğü görevi var ise

+4

Bölümünde Erasmus+ öğrenci hareketliliği gerçekleştiren Erasmus+ Koordinatörü ise

+8

Personel Hareketliliği Programından yararlanma (Ders Verme ve/veya Eğitim Alma)

Bir önceki yıl

-10

İki yıl önce

-7

Üç yıl önce

-5

Dört yıl önce

-3

Beş yıl önce

-1

Daha önce ikili anlaşmanın olmadığı bir yükseköğretim kurumu ile anlaşma imzalamak (*)

+4

Daha önce ikili anlaşma bulunmayan bir ülkedeki yükseköğretim kurumu ile anlaşma imzalamak

+8

AB Projesi koordinatörü / ortağı olmak

+2

Bir önceki yıl gitme hakkı kazandığı halde gerekçe göstermeksizin gitmekten vazgeçme

-20

Engelli, gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel ise (belgelendirmek kaydı ile)

+5

Erasmus Programlarına gönüllü katkı

+4

YDS, KPDS vb. gibi eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınav sonucunu belgeleyen personele, yanda görülen tablodaki şekilde puan verilir.

Puan Aralığı

Verilecek Puan

65-80

+1

81-90

+2

91-100

+3

Yapılan sıralamada eşitlik olması halinde eşitlik bozulana kadar sırasıyla aşağıdaki öncelikler uygulanır.
1. Öncelik: Personel ve öğrenci hareketliliği son iki akademik yılda daha az gerçekleşen bölüm personeline
2. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ndeki hizmet süresi daha fazla olan personel

* Her anlaşma sayısı verilen puan ile çarpılır. Anlaşma sayısının 5'ten fazla olması durumunda değerlendirmeye alınmaz.

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Erasmus Ofisi 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 2541000 /1096/1091/1094 Fax: +90 374 2534677
  • EPosta: erasmusibu.edu.tr

Ulusal AjansAvrupa Birliği BakanlığıEuropean Commission

Top