Doküman ve Formlar

GİTMEDEN ÖNCE:

Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement)

Hibe Sözleşmesi

Erasmus Öğrenci Beyannamesi

Pasaport Harcı Muafiyet Belgesi

Erasmus Feragat Dilekçesi

OLS Sınavı (online yapılacaktır) 

 

Not: OLS (1.) sınavı vize alındıktan sonra beyan edilen e-posta adresinize link olarak gelecektir.

 

DÖNMEDEN ÖNCE:

Ders Değişikliği Formu (Changes to Learning Agreement - During the Mobility)

Katılım Sertifikası (Confirmation of Study Period)

Transkript Belgesi ya da After Mobility Belgesi

OLS Sınavı (online yapılacaktır) 

 

Not: OLS (2.) sınavınız öğrenim dönemi sona erdikten sonra beyan ettiğiniz e-posta adresinize link olarak gelecektir.

 

DÖNDÜKTEN SONRA:

Onaylı Katılım Sertifikası

Öğrenim Nihai Rapor Formu (online doldurulacaktır)

Pasaport fotokopisi (giriş-çıkış tarihlerini de gösterir şekilde)

Transkript Belgesi ya da After Mobility Belgesi

 

Not: Öğrenim Nihai Raporu (Participant Report) öğrenim dönemi sona erdikten sonra beyan ettiğiniz e-posta adresinize link olarak gelecektir.

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Erasmus Ofisi Eski Kütüphane Binası 1. Kat 14030 Gölköy Kampüsü - BOLU
  • Tel: +90 374 2541000 dahili:8001/8002/8003/8004 Fax:
  • EPosta: erasmusibu.edu.tr

Ulusal AjansAvrupa Birliği BakanlığıEuropean Commission

Top