Akademik

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Başkanlığı

Prof. Dr. Arzu Özcan İlçe

Çevre Koordinatörlüğü

Erasmus Koordinatörlüğü