2022 BÜTÇESİ 2023-2024 AKADEMİK YILI ERASMUS+KA131 Erasmus+ Programla İlişkili Olan Ülkeler (AB Üyesi Ülkeler) ile Kısa Dönem Doktora Öğrenci Staj Hareketliliği (KA131) II. ÇAĞRI

12 Şubat 2024 Pazartesi


BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

2022 BÜTÇESİ 2023-2024 AKADEMİK YILI 

ERASMUS+KA131 Erasmus+ Programla İlişkili Olan Ülkeler (AB Üyesi Ülkeler) ile Kısa Dönem Doktora Öğrenci Staj Hareketliliği (KA131) II. ÇAĞRI

Proje Numarası: 2022-1-TR01-KA131-HED-000052462

2023-2024 akademik yılı (2022 Projesi) Erasmus+ Kısa Dönem  Doktora Staj Hareketliliği kapsamında AB ülkelerinde “Staj Yapmak” isteyen doktora öğrencilerimiz için Erasmus+ Hareketlilik Programları başvuru süreci başlamıştır.

Kısa Dönem Doktora Staj Hareketliliğinin Tanımı: Doktora Staj Hareketliliği faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı bir doktora öğrencisinin akademik çalışma alanıyla ilgili olarak yurt dışındaki bir işletmede, bir araştırma enstitüsünde, bir laboratuvarda veya bir kurum veya kuruluşta staj yapmasıdır. Yükseköğretim kurumunda tez araştırması uygun staj faaliyeti olarak değerlendirilmemektedir. Doktora adaylarının öğrenme ve eğitim ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek ve fırsat eşitliği yaratabilmek için doktora adayları ve yeni mezunlar (‘post-docs’) yurtdışında kısa dönemli staj hareketliliği gerçekleştirebilirler. Yeni mezunlar mezuniyetlerinden itibaren 26 Temmuz 2024 tarihine kadar hareketliliği bitirmek şartı ve başvuru esnasında kayıtlı doktora öğrencisi olmak koşuluyla staj hareketliliğine katılabilirler.

Başvuru süreci şu şekildedir:

 • Başvuru tarihleri: 12 Şubat 2024 – 28 Şubat 2024  ( mesai bitimi saat 17.00)
 • Başvuru linki : https://turnaportal.ua.gov.tr/giris  
 • Faaliyet süresi en az 5 gün, en fazla 19 gün olarak belirlenmiştir.
 • 2022 Projesi için 20 kişilik kontenjan öngörülmüştür. Ayrıca bütçe ve başvuru sayısına göre yedek öğrenci seçilmesi planlanmaktadır.
 • Tahmini hibe ve kontenjan dağılımı şu şekilde olacaktır:                                      
 • Sosyal Bilimler Alanı : 5 Öğrenci
 • Sağlık Bilimleri Alanı: 5 Öğrenci
 • Fen Bilimleri Alanı: 5 Öğrenci
 • Eğitim Bilimleri Alanı: 5 Öğrenci
 • Başvuru durumuna göre kontenjan dağılımında değişiklik yapılabilecektir.
 • Staj Hareketliliği faaliyeti en geç 26 Temmuz 2024 tarihine dek tamamlanmış olmalıdır.
 • Staj Hareketliliği 2023-2024 Akademik yılı bittikten sonra 26 Temmuz 2024 tarihine dek başlayıp bitirilmelidir. Bu sebeple staj programı hazırlanırken üniversitemiz enstitü akademik takviminin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Akademik takvim doğrultusunda programın hazırlanması gerekmektedir.
 • Tüm başvuru işlemleri, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yapılandırılan e-devlet başvuru platformu üzerinden ve çevrimiçi olarak yürütülecektir.
 • Başvuru için istenen belgelerin Başvuru Portalının ilgili bölümüne düzgün, okunaklı ve eksiksiz olarak yüklenmesi gerekmektedir. Eksik belge ile başvurular, değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Başvuru portalı 28 Şubat 2024 tarihinde saat 17:00 itibariyle kapanacak, belirtilen tarih ve saatten sonra sisteme başvuru ya da belge girişi yapılamayacaktır.
 • Portala e-devlet ile giriş yaptıktan sonra Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Erasmus+ başvurularına ulaşabilirsiniz.
 • Başvuru sonunda ‘Başvuru Formunu Onayla’ butonuna basmayı unutmayınız.
 • Tüm adaylar aşağıda belirtilen değerlendirme ölçütlerine göre oluşan ağırlıklı puanlarına göre sıralanacaktır. Seçim Sonuçlarının ilanından sonra, seçim ve yerleştirmeye konu tüm itiraz, başvuru ve talepler e-posta yoluyla kabul edilecektir: erasmusintern@ibu.edu.tr

Hibe desteği aşağıdaki şekildedir:

Faaliyetin Süresi

Hibe Miktarı (Programla İlişkili Ülke)

Faaliyetin 14’üncü gününe kadar

Günlük 70 Avro

Faaliyetin 15’inci gününden 30’uncu gününe kadar

Günlük 50 Avro

 • Bütçenin uygun olması halinde, faaliyetten önceki bir seyahat günü ve faaliyeti takip eden bir seyahat günü için bireysel destek hibesi verilebilir
 • Programa tam zamanlı tüm doktora öğrencilerimiz başvurabilir.
 • Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.
 • Kayıt donduran öğrenciler hareketlilikten yararlanamaz.
 • Eczacılık, Tıp veya Diş Hekimliği fakültelerinden mezun olarak merkezi sınavlarla (TUS, DUS, EUS) BAİBÜ’ye yerleştirilerek uzmanlık eğitimine devam eden kişiler, BAİBÜ kayıtlı öğrencisi statüsünü taşımıyorlarsa Erasmus öğrenci hareketliliğinden yararlanamazlar.
 • Programdan yararlanabilmek için başvuruda bulunacak olan doktora öğrencilerinin son transkript notları (GANO) 4 üzerinden en az (100’lük sistemde karşılığı belirtilecek) 2,5 olmalıdır. Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış öğrenciler için:

-İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az  2.50/4.00 olması gerekmektedir.

 • Staj hareketliliği için yabancı dil baraj puanı 100 üzerinden 60 olarak belirlenmiştir.
 • Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu’nun aşağıda belirtilen tarihlerde yapmış olduğu Erasmus dil yeterlilik sınavlarından (proficiency test) ya da YÖKDİL, YDS gibi ÖSYM tarafından yapılan sınavlardan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarından en az yukarıda belirtilen puanları almış olmak.  Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından aşağıda belirtilen tarihlerde yapılmış olan sınavlar geçerlidir. Bu sınavlar şunlardır:
 • 02 Mart 2022
 • 20 Nisan 2022
 • 21 Ekim 2022
 • 22 Aralık 2022
 • 02 Mart 2023
 • 06 Ekim 2023
 • 02 Kasım 2023
 • 05 Ocak 2024
 • Staj yapmak isteyen öğrencilerimiz staj yapacakları ülke (Avrupa Birliği) ve kurumları (iş yeri, enstitü veya okul) kendileri belirleyip, Erasmus Koordinatörlüğüne bildireceklerdir. İhtiyaç haline Erasmus ofisi proje kapsamında staj yeri bulmada yardımcı olabilecektir.
 • YTB burslusu olarak Üniversitemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin akademik eğitim döneminde (güz-bahar) Erasmus programından faydalanmaları durumunda, YTB burslarında kesinti yapılabilecektir.
 • Başvuruların değerlendirilmesinde kullanılacak ölçütler ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan *

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan **

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma

+ 10 puan

6 Şubat 2023 depremine bağlı uygulaması kapsamında 1. Derece yakınları veya kendileri ikamet  belgesi ve AFAD afetzede yardım belgesi sunma

+10 puan   

*Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir

+5 puan ***

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme ( öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

*Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir. 

** Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir. 

***Dijital beceri gerektiren Stajlar : Aşağıdaki faaliyetlerden biri ya da birkaçını deneyimleyen stajlar bu kapsamda sayılır: dijital pazarlama (örn. Sosyal medya yönetimi, web analitiği), dijital grafik, mekanik ve mimari tasarım; uygulama, yazılım ve kod ya da websitesi geliştirme; bilişim sistem ve ağlarının kurulumu, bakımı ve yönetimi, sibergüvenlik, veri analitiği, veri madenciliği ve görselleştirmesi; programlama, robotik ve yapay zekâ eğitimleri. Genel müşteri hizmetleri, talep oluşturma, veri girişi ya da rutin ofis görevleri bu kapsamda sayılmaz

***************************************************************************

 • Öğrenci Başvuru Sistemine yüklenecek belgeler şu şekildedir:

1-) Güncel Öğrenci belgesi

2-) Güncel Transkript (Ubys’den veya öğrenci işlerinden temin edilecek)

3-) Dil Yeterlilik Belgesi (Üniversitemiz Yeterlilik Sınav Sonucu ise Yabancı Diller Yüksekokulu’nun sınav sonuç sayfasından temin edilecek)

4-) Staj yapılacak kurumdan alınan Kabul Mektubu (varsa)

 • Başvuru süresi sonlandıktan sonra hiçbir şekilde başvuru kabul edilmeyecektir. Ayrıca eksik belge ve yanlış bilgiler içeren başvurular hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Başvuru evraklarını yanlış, yanıltıcı bilgi beyanında bulunanlar hakkında Erasmus Ofisi hukuki süreç başlatmakla yetkilidir. Yanlış ve yanıltıcı bilgi beyanında bulunanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Hibe yetersizliğinden dolayı gidemeyecek olan öğrencilerimiz kendi maddi olanakları ile bu programdan yararlanabilir.
 • Staj süreleri bütçe durumuna göre ofis tarafından sınırlandırılabilir.

Staj Hareketliliği Kapsamı ve Önemli Bilgiler:

 • Staj faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj yapmasıdır. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalıiş deneyimi elde etmesidir.
 • “Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir.
 • Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.
 • Hareketliliğin staj faaliyeti olabilmesi için, akademik çalışmalar kapsamında değil, ilgili sektörde ekonomik karşılığı olan mesleki faaliyetler olarak gerçekleştirilmeleri gerekmektedir. Örneğin ürün geliştirme amaçlı olarak; bir araştırma geliştirme (AR-GE) şirketinde veya bir firmanın AR-GE biriminde yapılan ya da ekonomik faaliyet gösteren bir firmanın bir üniversite ya da araştırma merkezine yaptırttığı deneysel çalışmalarda ve araştırmalarda çalışmak staj faaliyeti kapsamında değerlendirilir.
 • Staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz.
 • Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yaptıkları çalışmalar, bilimsel araştırma ve projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez.
 • Staj faaliyeti gerçekleştirilebilecek ülkelerden birinde yerleşik, emek piyasasında ya da eğitim, öğretim, gençlik, araştırma ve geliştirme alanında herhangi bir kamu ya da özel sektör kuruluşu staj yeri olabilir. Sınırlandırıcı bir liste olmamakla birlikte aşağıdaki kuruluşlar uygun staj yeri örneği olarak sayılabilir:

- bir kamu ya da özel sektöre ait küçük, ortak veya büyük ölçekli işletmeler

- yerel, bölgesel ya da ulusal kamu kurumları

- gönderen ülkenin yurtdışındaki büyükelçilikleri veya konsoloslukları

- ticaret odaları, esnaf-zanaatkâr birlikleri, borsalar ve sendika gibi iş dünyasına ait her türlü oluşum/birlik

- araştırma enstitüleri

- vakıflar

- okul/enstitü/eğitim merkezi (mesleki eğitim veya yetişkin eğitim dâhil olmak üzere okul öncesinden lise eğitimine kadar her türlü eğitim kurumu olabilir)

- kâr amacı gütmeyen kurumlar, dernekler, STK’lar

- kariyer planlama, profesyonel danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti sunan kurumlar

- yükseköğretim kurumları (Program ülkelerinde yer alan yükseköğretim kurumları ECHE sahibi olmalı, ortak ülkelerdeki yükseköğretim kurumları kendi ulusal mevzuatları uyarınca yetkili bir merci tarafından tanınmış ve staj faaliyetinden önce gönderen kurumla ikili kurumlar arası anlaşma imzalamış olmalı)

 

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:

 • Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bk. https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en )
 • AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar.
 • Staj faaliyetinde bulunulacak yurtdışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, yapılacak çalışma akademik anlamda bir öğrenme faaliyeti olmayıp kurumun genel idaresine yönelik birimlerde uygulamalı çalışma deneyimi elde edilmesidir.Akademik çalışma amaçlı staj faaliyeti gerçekleştirilemez.
 • Öğrenci Hareketliliğinde Süreler: Faaliyetler Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen asgarî ve azamî sürelere uygun olarak gerçekleştirilir.
 • Faaliyet süresinin kesintisiz gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
 • Staj hareketliliğinde, staj yapılan işletmenin tatil sebebiyle kapalı olması durumunda stajın kesintiye uğraması söz konusu olabilir. Asgarî faaliyet süresinin sağlanabilmesi için staj yapılacak işletmenin kapalı olacağı tarihlerin önceden araştırılması gerekmekte, tatil süresi çıkartıldıktan sonra dahi asgarî sürenin sağlandığından emin olunması gerekmektedir. Hafta sonu tatilleri faaliyet süresinden çıkartılacak tatil süresi değildir.
 • Mücbir sebepler dışında asgari süre tamamlanmadan öğrencilerin geri dönmesi halinde, faaliyet kabul edilmez ve hibe ödenmez.
 • Ödemede Kesinti Yapılması: Mevcut bilgi ve belgelerden, Öğrencinin gittiği kurumdaki resmî tatil günleri hariç, yani normal şartlarda öğrenim veya stajın devam etmesi gereken durumlarda 1 haftadan 7(yedi) takvim gününden (hafta sonu dâhil) fazla süre ile misafir olduğu kurumdan (şehirden / ülkeden) ayrıldığı tespit edilmişse, bu durumda ayrı kaldığı günler için hibe ödemesi yapılamaz. Daha önce ödeme yapılmış olsa bile bu dönem için verilen hibenin iadesi talep edilir.
 • Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin teslim edilmemesi durumunda hareketlilik geçersiz sayılır ve öğrenciye hibe ödenmez, başlangıçta ödenen hibe tahsil edilir.