2022 Projesi Erasmus+ Programla İlişkili Olan Ülkeler ile KA131 Kısa Dönem Doktora Öğrenci Staj Hareketliliği II. Çağrı Başvuru Sonuçları

07 Mart 2024 Perşembe

      


 

2022 Projesi Erasmus+ Programla İlişkili Olan Ülkeler ile KA131 Kısa Dönem Doktora Öğrenci Staj Hareketliliği II. Çağrı Başvuru Sonuçları

Proje Numarası: 2022-1-TR01-KA131-HED-000052462

 

2022 Projesi Kısa Dönem Doktora Öğrenci Staj Hareketliliği II. Çağrı Başvuru Sonuçları aşağıda yer almaktadır. Bu kapsamda aşağıda yer alan bilgileri dikkatle okuyunuz.

 

 • Değerlendirmede, Akademik Not Ortalamasının %50’si ile Yabancı Dil Notunun %50’si alınmıştır. Aynı akademik kademede daha önce Erasmus programından faydalanan, gerekçesiz vazgeçen öğrencilerden -10 puan ve başvuru esnasında kabul mektubu sunan öğrencilere +10 puan eklenmiştir.
 • Transkript not ortalamalarının yüzlük sisteme dönüştürülmesinde YÖK Dönüştürme Tablosu kullanılmıştır.
 • Sıralamalar, daha önce belirlenen ve ilan edilen kriterler dahilinde Erasmus Genel Puanına göre adayların anabilim dalları içerisinde en yüksekten en düşüğe doğru yapılmıştır.
 • Sonuç ilanında hareketliliğe hak kazanan öğrencilerimiz, programdan yararlanacaklarına dair onay vermek üzere 12 Mart 2024 tarihi saat 17.00’ a kadar erasmusintern@ibu.edu.tr  adresine e-posta göndermeleri gerekmektedir.
 • Sonuçlara ilişkin itirazlar 12 Mart 2024 tarihi saat:17.00’a kadar taranmış yazılı dilekçe ile erasmusintern@ibu.edu.tr adresine e-posta yoluyla iletilebilir.
 • Staj hakkından faydalanmaktan vazgeçen öğrencilerin en geç 12 Mart 2024 tarihi saat:17.00’a kadar  http://erasmus.ibu.edu.tr/i/staj/dokuman-ve-formlar linkinde yer alan Feragat Dilekçesini doldurarak Erasmus Koordinatörlüğüne elden veya erasmusintern@ibu.edu.tr adresine e-posta yoluyla teslim etmesi gerekmektedir. Aksi halde zamanında feragat etmeyen öğrencilerin başvurularında bundan sonraki süreçler için Erasmus programlarından faydalanmada puan kesilecektir.
 • Başvurusu kabul edilen asıl öğrenciler, 15 Nisan 2024 tarihine kadar geçerli bir kabul mektubu sunmak zorundadır.
 • Seçilen Asıl öğrenciler için "Bilgilendirme Toplantısı" yapılacaktır. Bilgilendirme toplantısı 13 Mart 2024 Çarşamba günü saat 14.00’da Teams üzerinden online olarak yapılacaktır. Toplantı katılım linki başvuru esnasında beyan edilen e-posta adreslerine gönderilecektir.   Toplantıya katılım zorunlu olup katılım gösteremeyecek öğrencilerin mazeretlerini belgelendirmeleri gerekmektedir. Mazeret bildirmeden toplantıya katılmayan öğrencilere, programa tekrar başvurmaları halinde başvurularında -5 puan uygulanacaktır.
 • Yedek listedekiler programdan hibesiz de faydalanabileceklerdir.
 • Staj Hareketliliği faaliyeti en erken 17 Haziran 2024 tarihinde başlayıp en geç 26 Temmuz 2024 tarihinde tamamlanmış olmalıdır.
 • Daha önce 2022 Projesi Kısa Dönem Doktora Staj Hareketliliğinden faydalananlar aynı kurumda faaliyet gerçekleştiremezler.

 

 Sonuç listesi için tıklayınız.